Look like nghĩa là gì

      80

-:- Lỗi thường xuyên gặp: Cách sử dụng little, a little, few, a few -:- Lỗi thường xuyên gặp: Cách sử dụng another với other

Lỗi thường xuyên gặp: Cách thực hiện look, be like và look likeKhi chúng ta miêu tả người hoặc vật, chúng ta cũng có thể sử dụng các phrase “look”, “be like” and “look like”. Tuy nhiên nhiều bạn cũng rất dễ gặp mặt lỗi do không biết bao giờ sử dụng đầy đủ phrase này ra sao cho hợp lý và phải chăng đúng ngữ pháp trong câu. Trong chuyên đề “Lỗi thường xuyên gặp” hôm nay, bản thân sẽ làm rõ những phrase này nhằm giúp các bạn tránh số đông lỗi nhỏ tuổi này nhé! 

*

 1. Look : theo sau cồn từ look là một tính trường đoản cú để miêu tả trạng thái, cảm giác của ai đóVí dụ:He looks happy.She looks excited.You look tired.Hãy nhớ sử dụng trợ từ bởi vì / does; don’t với doesn’t đến câu bao phủ định và câu hỏi nhé.Ví dụ:You don”t look very happy.

Bạn đang xem: Look like nghĩa là gì

Đang xem: Look like là gì

Does he look sad, in your opinion?Bạn cũng có thể sử dụng “look” ở thì hiện nay tại tiếp tục để nói đến tình trạng sức khỏe của ai đó:Ví dụ:”You“re looking good!” (= You”re in good shape!)”He“s looking ill.” (= He appears ill.)2. Be like: được thực hiện để nói về sự giống nhau ( bao gồm cả thể hóa học và tính cách)Hãy nhớ thay đổi “be” sang trọng đúng thể thức của đụng từ nhé!Ví dụ:I”m like my sister.David is like his father.She”s like her mother.Who are you like?My sister và I aren”t like anyone else in our family.Bạn cũng có thể biến đổi “be like” với đông đảo từ để miêu tả khác.Ví dụ:He”s a lot like … (his brother)He”s really like … (his brother)He”s very like … (his brother)He”s just like … (his brother)He”s a bit like … (his brother)He”s quite like … (his brother)Nhớ áp dụng to be như thể trợ cồn từ cho câu hỏi và câu đậy định nhé!Ví dụ:He isn”t like his mother at all!Is he like his sister?Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng “như thế” nhằm yêu cầu biểu hiện các địa điểm và sự vật.Ví dụ:– I saw the new office building today.– What”s it like? (= What is it like?)– It”s beautiful!– I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He”s great in it.

Xem thêm: ' Bánh Bột Lọc Tiếng Anh Là Gì, Hue'S Food

3. Look like: được áp dụng để kể đến sự như là nhau về thay chất của người này với những người khácVí dụ:I look like my mother.You look like your sister.He looks like his grandfather.Hãy nhớ, với cồn từ “look” ví như ở thì lúc này bạn nên sử dụng do/does; don’t/doesn’t cho câu hỏi và câu lấp định.Ví dụ:Do you look like your sister or your brother?Does he look like his mother?They don”t look like their parents.4. Asking questionsHãy cảnh giác với những câu hỏi như ráng nàyWhat is he like? = asks about personality ( hỏi về tính cách)– What is he like?– He”s nice. He”s friendly & chatty.Who is he like? = asks about physical similarity or similar character lớn another person ( hỏi về sự việc giống nhau về thể chất hoặc tính những với bạn khác)– Who is he like?– He”s quite like his mother. They both have brown eyes.– He”s like his father. They”re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical mô tả tìm kiếm (hỏi về diễn tả ngoại hình)– What does he look like?– He”s tall & slim.Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về việc giống nhau nước ngoài hình với người khác)– Who does he look like?– I think he looks like his mother. ân cần nhiều độc nhất Thống kê bài xích viết:3811 Thành viên:1123 Trả lời:172