Manner maketh man là gì

      7
*

Giải thích nghĩa của cụm từ "Manners maketh man"

- Ý nghĩa: Nhân cách của một con người sẽ tạo nên bản thân của con người đó. Chẳng hạn một nhân cách tốt sẽ tạo nên một con người có đạo đức tốt.

Bạn đang xem: Manner maketh man là gì

- Nguồn gốc:

Câu nói nổi tiếng này của quý ông điệp viên Harry Hart trong bộ phim nổi tiếng Kingsman chính là châm ngôn về chuẩn mực của phái mạnh hiện đại.

Ví dụ: 


Theo 3 loại:

Câu:

- Manners are very important for a man

- A man without manners is not a disciplined

- We should learn good manners from young age

- Manners give us a good impression in front of others

- We should shape ourselves with good manners

Dịch:

• Cách cư xử rất quan trọng đối với một người đàn ông 

• Một người đàn ông không có cách cư xử không phải là một người có kỷ luật

 • Chúng ta nên học cách cư xử tốt từ khi còn trẻ 

• Cách cư xử giúp chúng ta có ấn tượng tốt trước mặt người khác

 • Chúng ta nên rèn luyện bản thân với cách cư xử tốt 

Đoạn:

Manners are very important for any person. Manners build a great personality. When we try to make ourselves a good person we become an outstanding character. We are what we think and we become what we do. So a well mannered person is a person of compassion. When we express gentleness in whatever we do, we set an example to others. Good manners do not come inside us in a day. We need to equip ourselves and learn a lot from others in order to become a person of manners. We should always remember that “Manners Maketh Man”.

Dịch:

Cách cư xử rất quan trọng đối với bất kỳ người nào. Cách cư xử xây dựng một nhân cách tuyệt vời. Khi chúng ta cố gắng biến mình thành một người tốt, chúng ta sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ và chúng ta trở thành những gì chúng ta làm. Vì vậy, một người cư xử tốt là một người có lòng trắc ẩn. Khi chúng ta thể hiện sự lịch thiệp trong bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đã làm gương cho người khác. Cách cư xử tốt không đến trong chúng ta trong một ngày. Chúng ta cần phải trang bị cho mình và học hỏi nhiều điều từ những người khác để trở thành một người có cách cư xử. Chúng ta nên luôn nhớ rằng “Manners Maketh Man”.

Bài văn:

It is true that anyone likes a person who is kind and good to others. We should think where does this kindness come from. If we compare a person who is rude to a person who is soft we will then know the goodness of being mannered.

Manners make the Man. What does Manners mean?

- Saying good morning when we see someone

- Greeting and smiling at some unknown person

- Being kind to someone who is harsh

- Being well dressed, neat and clean always

- Graceful in looks and behavior

- And so on

A well mannered person is always correct in behavior. A mannered man is an integral man. We can trust a person who is well mannered. We can learn a lot from a well mannered person and we can also be a good example if we are well mannered.

Xem thêm: Chào Mừng Ngày 28 Tháng 6 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Của Ngày Đặc Biệt Này

A mannered person will be good to anyone. He or she will not be biased on anyone. Life is a journey where we meet many people and depending on our behavior people stay or leave us. So we should make our mind and help others so that we stand as a mannered person in life.

The benefits of being well mannered is so much. We can see that people are more attracted to well mannered person. We become center of attraction if we are well mannered. We can also become popular because of conduct. Manners help us in a lot of ways; we can lead a peaceful life and make peace with others. This makes it possible for a positive approach in everything in life.

Dịch:

Ai cũng sẽ thích một người tử tế và tốt với người khác. Chúng ta nên nghĩ rằng lòng tốt này đến từ đâu. Nếu chúng ta so sánh một người thô lỗ với một người mềm mỏng thì chúng ta sẽ biết được điều tốt của việc cư xử.

Cách cư xử tạo nên Người đàn ông. Cách cư xử có nghĩa là gì?

• Chào buổi sáng khi chúng ta gặp ai đó

• Chào hỏi và mỉm cười với một số người không quen biết

• Tử tế với người khắc nghiệt

• Luôn ăn mặc đẹp, gọn gàng, sạch sẽ

• Duyên dáng về ngoại hình và cách cư xử

• Và vâng vâng

Một người cư xử tốt luôn luôn đúng mực trong cách cư xử. Một người đàn ông lịch sự là một người đàn ông toàn diện. Chúng ta có thể tin tưởng một người cư xử tốt. Chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ một người cư xử tốt và chúng ta cũng có thể là một tấm gương tốt nếu chúng ta cư xử tốt.

Một người lịch sự sẽ tốt với bất cứ ai. Người đó sẽ không thiên vị bất cứ ai. Cuộc sống là một hành trình mà chúng ta gặp gỡ nhiều người và tùy thuộc vào hành vi của chúng ta mà người ta ở lại hay rời bỏ chúng ta. Vì vậy, chúng ta nên làm cho tâm trí của mình và giúp đỡ người khác để chúng ta đứng như một người đàn ông lịch sự trong cuộc sống.

Lợi ích của việc cư xử đúng mực là rất nhiều. Chúng ta có thể thấy rằng mọi người bị thu hút nhiều hơn bởi một người cư xử tốt. Chúng ta trở thành trung tâm của sự thu hút nếu chúng ta cư xử tốt. Chúng ta cũng có thể trở nên nổi tiếng vì hạnh kiểm. Cách cư xử giúp chúng ta theo nhiều cách; chúng ta có thể sống một cuộc sống hòa bình và làm hòa với những người khác. Điều này giúp bạn có một cách tiếp cận tích cực trong mọi thứ trong cuộc sống.