Máy tiện tiếng anh là gì

Người làm việc vào nghành cơ khí chuyên môn cần thường xuyên uyên update các thông tin new về nghệ thuật, các bước, công nghệ bắt đầu. Chính vày vậy, những từ điển tiếng Anh chuyên ngành cơ khí cực kỳ quan trọng. Và bài toán học tập từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ khí trực quan tiền qua hình hình ảnh cũng vô cùng nên thiết!

Từ điển giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ khí qua hình hình ảnh về lắp thêm tiện

Máy nhân thể là 1 vẻ ngoài cơ khí thân trực thuộc so với tín đồ có tác dụng trong nghành này.


Bạn đang xem: Máy tiện tiếng anh là gì


Xem thêm: Tra Từ Chính Sách Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Và Cách Dùng Đúng Văn Phạm


Xem thêm: Cách Dùng Động Từ To Be Là Gì Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?


Chính vày vậy, những từ bỏ vựng vào từ điển giờ đồng hồ Anh siêng ngành cơ khí tiếp sau đây đã cực kỳ hữu ích với chúng ta.

*

Lathe bed /leɪð/ /bed/: Băng máy

Carriage /ˈkærɪdʒ/: Bàn xe cộ dao

Cross slide /krɔːs/ /slaɪd/: Bàn trượt ngang

Compound slide /ˈkɑːmpaʊnd/ /slaɪd/: Bàn trượt lếu láo hợp

Tool holder /tuːl/ /ˈhoʊldər/: Đài dao

Saddle /ˈsædl/: Bàn trượt

Tailstoông xã /teilstɔk/ : Ụ sau

Headstochồng /´hed¸stɔk/: Ụ trước

*

Speed box /spiːd/ /bɑːks/: Hộp tốc độ

Feed (gear) box /fiːd/ /ɡɪr/ /bɑːks/: Hộp chạy dao

Lead screw /liːd/ /skruː/: Trục vít me

Feed shaft /fiːd/ /ʃæft/: Trục chạy dao

Main spindle /meɪn/ /ˈspɪndl/: Trục chính

Chuông xã /tʃʌk/: Mâm cặp

Three-jaw chuông chồng /θriː/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 3 chấu

Four-jaw chuông chồng /fɔːr/ /dʒɔː/ /tʃʌk/: Mâm cặp 4 chấu

Jaw /dʒɔː/: Chấu kẹp

Rest /rest/: Luy nét

Steady rest /ˈstedi/ /rest/: Luy đường nét ráng định

Follower rest /ˈfɑːloʊər/ /rest/: Luy đường nét di động

H& wheel /hænd/ /wiːl/: Tay quay

Lathe center /leɪð/ /ˈsentər/: Mũi tâm

Dead center /ded/ /ˈsentər/: Mũi tâm chết (cố gắng định)

Rotaring center /ˈroʊteɪrɪŋ/ /ˈsentər/: Mũi trọng điểm quay

Dog plate /dɔːɡ/ /pleɪt/: Mâm cặp tốc

Lathe dog /leɪð/ /dɔːɡ/: Tốc trang bị tiện

Bent-tail dog /bent/ /teɪl/ /dɔːɡ/: Tốc chuôi cong

Face plate /feɪs/ /pleɪt/: Mâm cặp hoa mai

Automatic lathe /ˌɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy nhân tiện từ bỏ động

Backing-off lathe /ˈbækɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy nhân thể hớt lưng

Bench lathe /bentʃ/ /leɪð/: Máy tiện thể nhằm bàn

Boring lathe /ˈbɔːrɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện-doa, đồ vật tiện đứng

Camshaft lathe /ˈkæmʃæft/ /leɪð/: Máy nhân tiện trục cam

Copying lathe /ˈkɑːpiɪŋ/ /leɪð/: Máy tiện thể chnghiền hình

Cutting –off lathe /ˈkʌtɪŋ/ /ɔːf/ /leɪð/: Máy tiện thể giảm đứt

Engine lathe /ˈendʒɪn/ /leɪð/: Máy luôn tiện ren vít vạn năng

Facing lathe /ˈfeɪsɪŋ/ /leɪð/: Máy nhân thể mặt đầu, vật dụng nhân tiện cụt

Machine lathe /məˈʃiːn/ /leɪð/: Máy nhân tiện vạn năng

Multicut lathe /ˈmʌltaɪkʌt/ /leɪð/: Máy tiện nhiều dao

Multiple-spindle lathe /ˈmʌltɪpl/ /ˈspɪndl/ /leɪð/: Máy luôn tiện nhiều trục chính

Precision lathe /prɪˈsɪʒn/ /leɪð/: Máy một thể bao gồm xác

Profile-turing lathe /ˈproʊfaɪl/ /tɜːrɪŋ/ /leɪð/: Máy một thể chxay hình

Relieving lathe /rɪˈliːvɪŋ/ /leɪð/: Máy luôn tiện hớt lưng

Screw/ Thread-cutting lathe /skruː/ /θred/ /ˈkʌtɪŋ/ /leɪð/: Máy một thể ren

Semiautomatic lathe /ˌsemày ɔːtəˈmætɪk/ /leɪð/: Máy nhân tiện phân phối tự động

Turret lathe /ˈtɜːrət/ /leɪð/: Máy luôn thể rơ-vôn-ve

Turret /ˈtɜːrət/: Đầu rơ-vôn-ve

Wood lathe /wʊd/ /leɪð/: Máy luôn tiện gỗ

Từ điển tiếng Anh chăm ngành cơ khí bên trên trên đây hẳn đã giúp đỡ bạn gồm thêm những kiến thức hữu dụng. Aroma hy vong bài viết này để giúp đỡ chúng ta tiến hành công việc với mày mò kỹ năng chăm ngành công dụng hơn, đặc biệt là trong ngôi trường hòa hợp tò mò về máy luôn thể. Quý Khách cũng hãy nhờ rằng đón coi những bài học kinh nghiệm giờ đồng hồ Anh chăm ngành cơ khí tiếp theo sau nhé!


Chuyên mục: Kiến Thức