Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? vì sao?

      166
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ta đã biết rễ gồm bốn miền và chức năng của mỗi miền.

Bạn đang xem: Trong các miền của rễ, miền nào là miền quan trọng nhất ? vì sao?

Các miền của rễ đều có chức năng quan trọng, nhưng vì saomiền hút lại là phần quan trọng nhất của rễ? Nó có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất như thế nào?

Mấy bn ơi, mik biết đây là môn Sinh học nhưng vì ko có môn Sinh học nên mik chọn đỡ môn Toán, mong các bn thông cảm.


*

*

Rễ có mấy miền, nêu các miền ? Theo em, miền nào quan trọng nhất vì sao ?

Nêu đặc điểm của cây xương rồng ở những nơi khô hạn ?


Rễ có 4 miền

- Miền sinh trưởng

- Miền hút

- Miền trưởng thành

- Miền chóp rễ

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Đặc điểm của cây xương rồng ỡ những nơi khô hạn:

- Lá biến thành gai

- Rễ dài


- Rễ gồm có 4 miền là:

+ Miền trưởng thành : dẫn truyền

+ Miền hút : hấp thụ nước và muối khoáng

+ Miền sinh trưởng : làm cho rễ dài ra

+ Miền chóp rễ : che chở cho đầu rễ

- Theo em, miền hút là quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng.

- Đặc điểm của cây xương rồng ở những nơi khô hạn là:

+ Lá biến thành gai

+ Không có hoa

+ Rễ mọc sâu xuống đất

+ Thân mọng nước


Rễ có 4 miền: miền hút

miền sinh trưởng

miền chóp rễ

miền trưởng thành

theo em , miền hút quan trọng nhất vì miền hút có chức năng hút muối khoáng và nước cho cây

Đặc điểm của cây xương rồng ở những nơi khô hạn là :

Thân mọng nước

Lá biến thành gai

rễ dài , mọc sâu xuống đất


Miền nào trong 4 miền của rễ là miền quan trọng nhất?

A.Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.

B.Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ.

C.Miền hút có các lông hút hấp thụ nưóc và muối khoáng cung cấp cho cây.

D.Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.


Đáp án C

Miền hút có các lông hút hấp thụ nưóc và muối khoáng cung cấp cho cây là miền quan trọng nhất


Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A.Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B.Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

C.Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D.Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.


Đáp án D

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật


Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

Xem thêm: Chỉ Số Mono Là Gì - Ý Nghĩa Của Các Chỉ Số Trong Xét Nghiệm Máu


Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ

C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.


1 Rễ cây có mấy miền

2 Rễ cây thường ăn sâu lan rộng, vì?

3 Giai đoạn nào cây cần nhiều nướcvà và muối khoáng

4 Miền hút là miềm quan trọng nhất của rễ, vì


Câu 1

Rễ có 4 miền:miền trưởng thành có chức năng dẫn truyềnmiền hút hấp thụ nước và muối khoángmiền sinh trưởng làm cho rễ dài ramiền chóp rễ che chở cho đầu rễ

Câu 2

Bộ rễ của cây thường ăn sâu lan rộng số rễ con nhiều. Vì cây mọc cố định một chổ cho nên bộ rễ phát triển để hút đủ nước và muối khoáng cần thiết để sống

Câu 3

Cây cần nước và muối khoáng nhiều nhất là vào lúc :

+ Cây đang sinh trưởng

+ Cây đang mọc cành

+ Cây đang ra hoa và tạo quả.

Câu 4

Miền hút quan trọng nhất vì nếu không có miền hút cây sẽ không có nước và muối khoáng và không phát triển được


Đúng 0
Bình luận (0)

1 ,

Rễ có 4 miền:miền trưởng thành có chức năng dẫn truyềnmiền hút hấp thụ nước và muối khoángmiền sinh trưởng làm cho rễ dài ramiền chóp rễ che chở cho đầu rễ
Đúng 0
Bình luận (0)
2Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn. nhu cầu nước và muối khoáng càng nhiều thì bộ rễ cây phải phát triển để hút đủ nước và muối khoáng phục vụ hoạt động sống của cây.Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan rộng mới giữ cây đứng vững.
Đúng 0
Bình luận (0)

1 Rễ cây có mấy miền

2 Rễ cây thường ăn sâu lan rộng, vì?

3 Giai đoạn nào cây cần nhiều nướcvà và muối khoáng

4 Miền hút là miềm quan trọng nhất của rễ, vì


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

vì sao vấn đề trồng và bvệ rừng lại có tầm quan trọng đặc bt đới với các tỉnh miền trung nước ta


Lớp 9 Địa lý Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 9
1
0
Gửi Hủy

- Rừngđầu nguồn góp phần hạn chế các thiên tai lũ quét, sạt lở đất, xói mòn rửa trôi vùng đồi núi cũng như ngập úng ở vùng đồng bằng phía đông.

- Rừng ven biển có vai trò chắn sóng chắn cát.

- Bảo vệ nguồn nước ngầm cho vùng, cân bằng sinh thái, đặc biệt đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ đang có nguy cơ hoang mạc hóa mở rộng (Ninh Thuận, Bình Thuận) vì thiếu mước vào mùa khô.

- Góp phần bảo vệ nguồn lâm sản quý, các loài sinh vật trong rừng.


Đúng 1

Bình luận (0)

rễ có mấy miền ? chức năng của mỗi miền ? trong đó miền nào quan trọng nhất ? vì sao?


Lớp 6 Sinh học Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
4
0
Gửi Hủy

*Rễ có 4 miền:

- Miền trưởng thành:dẫn truyền.

- Miền hút: hấp thụ nước và muối khoáng.

- Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra.

- Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ.

*Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.


Đúng 0
Bình luận (0)

*Rễ có 4 miền:

- Miền trưởng thành : dẫn chuyền

- Miền hút : hấp thụ nước và muối khoáng

- Miền sinh trưởng : làm cho rễ dài ra

- Miền chóp rễ : che trở cho đầu rễ

*Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì nó có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan


Đúng 1
Bình luận (0)
các miền của rễchức năng
miền trưởng thànhdẫn truyền
miền hút có các lông húthấp thụ nước và muối khoáng
miền sinh trưởnglàm cho rễ dài ra
miền chóp rễbảo vệ ,che chở cho đầu rễ

trong đó miền hút có lông hút quan trọng nhất vì nó giữ chức năng hấp thụ nước và muối khoáng giúp cây sinh trưởng và phát triển

*
đúng thì like mk nha


Đúng 0
Bình luận (2)
ttmn.mobi