Mô đun đàn hồi là gì

      15

Modulu of Elaticity v Modulu of Rigidity |Mô-đun đàn hồi vMô đun cắt Mô đun đàn hồi và mô đun độ cứng là hai thuộc tính của vật chất. Những đặc tính

*

NộI Dung:


Modulus of Elasticity vs Modulus of Rigidity |Mô-đun đàn hồi vsMô đun cắt

Mô đun đàn hồi và mô đun độ cứng là hai thuộc tính của vật chất. Những đặc tính này rất quan trọng trong ttmn.mobiệc thiết kế và thực hiện các thiết kế cơ khí và kết cấu. Những khái niệm này rất quan trọng trong ttmn.mobiệc hiểu cơ học và tĩnh thích hợp của hệ thống rắn. Để có một sự hiểu biết rõ ràng trong các lĩnh vực như kỹ thuật và vật lý, cần phải hiểu rõ ràng về các khái niệm này. Trong bài ttmn.mobiết này, chúng ta sẽ thảo luận về mô đun đàn hồi và mô đun độ cứng là gì, ứng dụng của chúng, định nghĩa về mô đun đàn hồi và mô đun độ cứng, sự khác biệt của chúng và cuối cùng là sự khác biệt giữa hai loại này.

Bạn đang xem: Mô đun đàn hồi là gì

Mô-đun độ cứng (Mô-đun cắt)

Ứng suất cắt là một lực biến dạng. Khi một lực tác dụng theo phương tiếp tuyến lên bề mặt vật rắn, vật rắn có xu hướng "xoắn". Để điều này xảy ra, vật rắn phải được cố định để nó không thể chuyển động theo hướng của lực. Đơn vị của ứng suất cắt là Newton trên mét bình phương hoặc thường được gọi là Pascal. Chúng ta biết rằng Pascal cũng là đơn vị của áp suất. Tuy nhiên, định nghĩa của áp suất là lực tác dụng lên bề mặt chia cho diện tích, trong khi định nghĩa của ứng suất cắt là lực song song với bề mặt trên một đơn vị diện tích. Mô-men xoắn tác động lên một vật cố định cũng có thể tạo ra ứng suất cắt. Theo định nghĩa, không chỉ chất rắn mà cả chất lỏng cũng có thể có ứng suất cắt. Các vật thể có một thuộc tính gọi là môđun cắt, cho chúng ta biết vật thể sẽ xoắn bao xa đối với một ứng suất cắt nhất định. Điều này phụ thuộc vào hình dạng, kích thước, chất liệu và nhiệt độ của vật thể. Ứng suất cắt của các công trình xây dựng và cơ khí ô tô đóng vai trò chính trong ttmn.mobiệc thiết kế và thực hiện thiết kế.

Mô đun đàn hồi

Tính đàn hồi là một thuộc tính rất hữu ích của vật chất. Đó là khả năng vật liệu trở lại hình dạng ban đầu sau khi tác động ngoại lực. Người ta quan sát thấy rằng lực cần thiết để giữ cho một thanh đàn hồi kéo dài tỉ lệ với chiều dài thanh bị dãn ra. Môđun đàn hồi là xu hướng của một vật biến dạng đàn hồi khi có tác dụng ngoại lực. Định nghĩa của mô đun đàn hồi là tỷ số giữa ứng suất và biến dạng. Ứng suất là lực phục hồi gây ra bởi sự biến dạng của các phân tử. Căng thẳng được cho là một áp lực. Độ căng là tỉ số giữa chiều dài biến dạng với chiều dài ban đầu của vật. Độ căng là đại lượng không thứ nguyên. Do đó, môđun đàn hồi cũng có các kích thước của ứng suất, đó là Newton trên mét vuông hoặc Pascal.

Xem thêm: Vì Sao Da Bị Đen Xạm? Da Sạm Đen Làm Thế Nào

Sự khác biệt giữa môđun đàn hồi và môđun độ cứng là gì?

• Mô đun độ cứng có giá trị cho cả biến dạng đàn hồi và không đàn hồi trong khi mô đun đàn hồi chỉ có giá trị cho các biến dạng đàn hồi.

• Biến dạng đàn hồi được định nghĩa cho các lực tác dụng lên bề mặt trong khi mô đun độ cứng được xác định cho các lực tác dụng dọc theo bề mặt song song với nó.

• Biến dạng đối với môđun đàn hồi là tuyến tính trong khi biến dạng đối với môđun độ cứng là một đường tròn.