Mysql_fetch_assoc là gì

      78

Đây là một thắc mắc đơn giản cho người dùng PHP. Tại sao tôi ko thể đạt được sự khác biệt chính xác giữa mysql_fetch_array() với mysql_fetch_row() vào PHP bởi vì tôi đã thao tác làm việc nhiều với Java.Bạn vẫn xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trước khi tôi đăng thắc mắc này lên đây, tôi đã nhận được một vài câu trả lời từ Google nhưng tôi thấy chúng hơi cạnh tranh hiểu. Một vài liên kết tôi tìm thấy trên mạng internet như sau.

Bạn đang xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi ko thể giành được ý tưởng chính xác từ những câu vấn đáp ở trên. Bởi vậy, thực thụ sự khác biệt chính xác giữa bọn chúng là gì?

phpmysql 13 1 thg 12, 2011Liontài liệ khá rõ ràng về điều này, bạn đã coi nó chưa?

mysql_fetch_row () kiếm tìm nạp một hàng dữ liệu từ kết quả được link với mã định danh hiệu quả được chỉ định. sản phẩm được trả về bên dưới dạng một mảng. Mỗi cột tác dụng được lưu trữ trong một mảng bù, ban đầu từ offset 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )

31 không ít người dân mới thiết kế php bị lầm lẫn về những hàm mysql_fetch_array (), mysql_fetch_row (), mysql_fetch_assoc () với mysql_fetch_object (), nhưng tất cả các hàm này đều tiến hành một quá trình tương tự.

Xem thêm: Đường Đặc Tuyến Của Bơm Là Gì? Thông Số Npsh Của Bơm Là Gì Thông Số Npsh Của Bơm

Hãy để shop chúng tôi tạo một bảng ăn uống tbv Ví dụ cụ thể với bố trường

Bảng: tb

Chèn một hàng new vào bảng với những giá trị 1 cho id, tobby mang lại tên người dùng và tobby78 $ 2 cho mật khẩu


*

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một đối tượng

id;echo $row->username;echo $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng công dụng dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

Lấy một hàng công dụng dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số và nó cũng kiếm tìm nạp theo cả mảng kết hợp và mảng số.

/* here both associative array và numeric array will work. */echo $row;echo $row;echo $row;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

Hàm { 

con.php  


*

index.php

Làm ráng nào mỗi cực hiếm sẽ chú ý vào việc bán mảng vào trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass) public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần còn sót lại Gaurang đã hỗ trợ cách sử dụng mã cho các chuyển động khác của bạn.