Nạp tiền tiếng anh là gì

      344

Trong xu cố hội nhập nlỗi ngày nay, câu hỏi triển khai các giao dịch thanh toán bank bằng giờ Anh không còn là điều không quen. Cùng ttmn.mobi khám phá những mẫu câu thường được sử dụng trong bài học kinh nghiệm lúc này.

Account: tài khoản

I’d lượt thích lớn open an account: Tôi mong mngơi nghỉ tài khoản

I’d like khổng lồ cthua trận out my account: Tôi ước ao đóng góp tài khoản

Fixed account: tài khoản nuốm định

I’d lượt thích lớn open a fixed account: Tôi mong muốn msinh sống thông tin tài khoản thế định

Current account: thông tin tài khoản vãng lai

I want to open a current account. Could you give sầu me some information?: Tôi ước ao mở thông tin tài khoản vãng lai. Anh vui tươi cho tôi biết những thông tin ví dụ được không?

Checking account: thông tin tài khoản séc

I need a checking tài khoản so that I can pay my bill: Tôi yêu cầu mngơi nghỉ thông tin tài khoản séc nhằm tôi hoàn toàn có thể thanh khô tân oán hóa đơn

Savings account: thông tin tài khoản huyết kiệm

What interest rates vày you pay on savings account?: Lãi suất tài khoản tiết kiệm sinh hoạt đấy là bao nhiêu?

Deposit: gửi tiền

I want to lớn deposit 5 million inlớn my account: Tôi mong muốn gửi 5 triệu vào tài khoản

Balance: số dư tài khoản

I want lớn know my balance: Tôi ý muốn biết số dư trong tài khoản

Annual interest: lãi vay hàng năm

Please tell me what the annual interest rate is: Vui lòng đến tôi biết lãi vay thường niên là bao nhiêu

Minimum: định nút tối thiểu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?: Cô làm ơn cho biết có khí cụ nấc buổi tối tgọi mang lại lần gửi trước tiên không?

Balance: số dư tài khoản

Could you tell me my balance?: Xin anh/chị cho thấy thêm số dư tài khoản của tôi

Statement: bảng sao kê

Could I have a statement, please?: Cho tôi xin bảng sao kê

Passbook (bank book): sổ huyết kiệm

Please bring passbook baông chồng when you deposit or withdraw money: Khi cho gửi chi phí hoặc rút ít chi phí ông nhớ có theo sổ tiết kiệm chi phí nhé

Interest rate: xác suất lãi suất

The interest rate changes from time khổng lồ time: Tỷ lệ lãi vay biến hóa theo từng thời kỳ

Letter of credit: thư tín dụng

Your letter of credit is used up: Thỏng tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng

Deposit slip: phiếu gửi tiền

Please fill out the deposit slip first: Xin hãy điền khá đầy đủ vào phiếu gửi tiền

Withdrawal: rút ít tiền

I need lớn make a withdrawal: Tôi buộc phải rút ít tiền

Transfer: gửi khoản

Could you transfer $1,000 from my current tài khoản to my deposit account?: Anh/chị chuyển mang đến tôi 1.000 đô tự tài khoản vãng lai sang thông tin tài khoản tiền gửi của tớ được không?


*

Giới thiệu về Tết bởi tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ cập tuyệt nhất trái đất bắt buộc nhu yếu học tập, sử dụng,...