Nghiệp vụ tiếng anh là gì

      47
English to lớn Vietnamese translationsBus/Financial - Business/Commerce (general)
English term or phrase: Chuim môn và nghiệp vụ
Các bác bỏ cho em hỏi nhì từ bỏ trên cần dịch như thế nào? Xin cảm ơn!
vyhieu12

Bạn đang xem: Nghiệp vụ tiếng anh là gì

*

*

5professional knowledge and skillsThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu Nguyen

*

4 +1speciality vs professionThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Dan

Xem thêm: Vì Sao Tàu Nổi Kim Chìm Tàu Nổi? Tại Sao Kim Chìm Tàu Nổi

*

5specialization và professionalThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means lớn be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*

Explanation:trình độ chuyên môn = speciality nhiệm vụ = profession My suggestionThis person is a ttmn.mobi Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means lớn be a ttmn.mobi Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Hoang DanVietnamLocal time: 10:06Works in fieldNative speaker of: English, VietnamesePRO pts in category: 31
agree
Vie007: Đối với tôi, tôi đang chọn đề nghị của khách hàng này, tuy thế tôi đang sửa một chút xíu, đó là "specialty and profession". 4 days

Explanation:my suggestionReference: http://psychology.wicơ.com/wiki/Professional_specializationPmê mẩn Hoa HiepVietnamSpecializes in fieldNative sầu speaker of: VietnamesePRO pts in category: 4