Nguyên thủ quốc gia là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nguyên thủ quốc gia là gì

*
*
*Xem thêm: Ui Ux Là Gì? Công Việc Của Một Ux/Ui Là Gì ? Khóa Học Thiết Kế Ui/Ux

nguyên thủ quốc gia
*
Xem thêm: Hoạt Động Của Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Là Gì ? Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Là Gì

người đứng đầu nhà nước, đại diện cho quốc gia về đối nội và đối ngoại. Tuỳ theo chế độ và hiến pháp của mỗi nước, NTQG có thể là cá nhân với tên gọi khác nhau hoặc một tập thể (hội đồng nhà nước, hội đồng tổng thống, đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao, vv.). Quyền hạn của NTQG được quy định trong luật pháp mà chủ yếu là hiến pháp của các nước. Tuỳ theo quy định của mỗi nước, NTQG có thể chỉ giữ vai trò đại diện về nghi thức, không có quyền lực và trách nhiệm thực sự hoặc có thể có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm với mức độ khác nhau. Ở những nước theo chế độ tổng thống thì NTQG có quyền hạn rất lớn. Vd. ở Hoa Kì, NTQG là tổng thống, là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và vừa là người đứng đầu ngành hành pháp, tức đứng đầu chính phủ. Ở những nước theo chế độ quân chủ chuyên chế, NTQG có quyền hành không hạn chế; song ở nước theo chế độ quân chủ lập hiến như Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Na Uy, Thuỵ Điển... thì NTQG chỉ là biểu tượng quốc gia, không có thực quyền. Ở Việt Nam, theo quy định Hiến pháp 1992, NTQG là chủ tịch nước “người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại” chịu trách nhiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều 102 và 103 của Hiến pháp 1992.

NTQG khi hoạt động đối ngoại không đòi hỏi phải có thư uỷ nhiệm và khi thăm nước ngoài được hưởng mọi quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao.


Người đứng đầu một nhà nước (quốc gia) để đại diện cho nhà nước ấy cả về đối nội và đối ngoại. Tùy theo chế độ và hiến pháp của mỗi nước, nguyên thủ quốc gia có thể là một cá nhân (vua, tổng thống, chủ tịch nước…) hoặc một tập thể (hội đồng nhà nước, hội đồng tổng thống…). Tùy theo mỗi nước, nguyên thủ quốc gia giữ vai trò đại diện về nghi thức, không có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực sự, hoặc có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, mức độ nhiều ít, rộng hẹp. Nguyên thủ quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Hiến pháp năm 1992 là chủ tịch nước: “người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại”, chịu trách nhiệm và có những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 102 và 103 của Hiến pháp năm 1992.


Chuyên mục: Kiến Thức