Những truyền thống của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là gì

      119

Kính thưa đọc giả. Ngay bây giờ, ttmn.mobi mạn phép đưa ra đánh giá chủ quan về kinh nghiệm, tin tức qua bài chia sẽ Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?


Lịch sử Việt Nam có nhiều sự kiện vẻ vang, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Thanh niên. Hãy cùng Giai Ngọ khám phá xem truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì nhé.

Bạn đang xem: Những truyền thống của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là gì


Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã có câu nói “Dân tộc ta phải biết sử ta, mới tường tận gốc tích nước Việt”. Vì vậy, những bạn sắp vào Đoàn thường thắc mắc rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?. Hãy cùng Giai Ngọ tìm hiểu điều này trước khi gia nhập Liên minh nhé.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những truyền thống gì?

Truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những cống hiến vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp của đất nước ta.

*

Truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm:

Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa.Truyền thống của bộ đội xung kích cách mạng, dám nhận nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám nghĩ sáng tạo, … để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Truyền thống đoàn kết giữa những người cùng lứa tuổi, trong các đoàn thể, hiệp hội, đoàn kết gắn bó với nhân dân. Thương yêu giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, nhất là khi gặp kẻ thù, thiên tai.Truyền thống hiếu học, ham học hỏi, tự nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý, quân sự …, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, cống hiến cho sự nghiệp đất nước Việt Nam. dân tộc và Đảng.

Đoàn thanh niên cộng sản có bao nhiêu chức năng?

Đoàn Thanh niên Cộng sản có 3 chức năng chính, đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

*

Chức năng của Đoàn Thanh niên Cộng sản bao gồm:

Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, Nhà nước và các ngành. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ là đội quân xung kích cách mạng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ.Đoàn Thanh niên là trường học xã hội chủ nghĩa của Thanh niên. Tạo môi trường đưa Thanh niên vào các hoạt động giúp họ rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.Đoàn là cơ quan đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của thanh niên, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chức năng này khẳng định rõ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên và thiếu niên.

Tại sao ngày 26/3 lại trở thành ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

Sở dĩ ngày 26/3 trở thành ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vì trong suốt những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thấy vai trò và ảnh hưởng quan trọng của Thanh niên. Cuối tháng 3-1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn.

*

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Trần Phú, Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và kiện toàn thành phần công nhân trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng, đã ra quyết định “Phải khẩn trương thành lập tổ chức Đoàn” và hướng dẫn các tổ chức Đảng ở các địa phương. quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn.

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác Thanh niên. Chủ trương hợp nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản.

Xem thêm: Vì Sao Không Có Thai Vẫn Có Sữa Khi Không Mang Thai: Có Gì Bất Thường?

*

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, Đoàn nhiều lần đổi tên.

Tên của Liên hiệp qua các thời kỳ như sau:

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, lấy tên của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.Từ năm 1937 đến năm 1939, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Công đoàn là Tổng đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, Công đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, Đoàn lấy tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là lực lượng lãnh đạo, Công đoàn là một trong những tổ chức thành viên.

*

Vai trò của Đoàn đối với Đảng: Đoàn Thanh niên là hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.Vai trò của Đoàn Thanh niên đối với Nhà nước: Đoàn Thanh niên là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn đã phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh niên.Đối với các tổ chức xã hội của Thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam. , Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên của Hiệp hội.Vai trò của tổ chức Đội đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn thanh niên đóng vai trò là người phụ trách Đội, có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động của Đội.-

Đặc điểm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có ba đặc điểm, mỗi đặc điểm tượng trưng cho những ý nghĩa khác nhau và mục tiêu chung là thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

*

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 3 đặc điểm:

Chính trị: Công đoàn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu. Công đoàn, với tư cách là tổ chức gần Đảng nhất, là đội dự bị của Đảng; cũng phải giữ vững lập trường, nguyên tắc của Đảng.Tính tiên tiến: Tính tiên tiến trước hết thể hiện mỗi đoàn viên là một Thanh niên tiên tiến, với tinh thần: Đảng, Tổ quốc ở đâu cần Thanh niên có, việc gì khó Thanh niên phải làm, thực hiện lời dạy của Bác Hồ.Tính quần chúng (xã hội): Tính quần chúng thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn, Hội và phong trào thanh, thiếu niên. Hoạt động công đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên; Tuổi trẻ mà còn ảnh hưởng đến những Thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên, hội viên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi mới thành lập có tên là gì?

Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Đoàn được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp thiết của phong trào thanh niên nước ta lúc bấy giờ.

*

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đó, những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng; đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng về mọi mặt.

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì cũng như tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị qua bài viết. Đừng quên theo dõi cũng như cập nhật nhiều bài viết mới của Giai Ngô nhé.