Nuts and bolts là gì

      90

Hôm nay họ sẽ học tiếp bài số 21 trong loạt bài bác học 25 bài thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hàng ngày 2019.Bạn đang xem: Nuts and bolts là gì

Các nhiều từ này đều là những nhiều từ cực kì phổ phát triển thành trong cuộc trò chuyện mỗi ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi tín đồ sẽ nghe thấy bọn chúng trong các bộ phim truyện và lịch trình TV và có thể sử dụng chúng để làm cho giờ Anh của chính mình giống với giờ của người phiên bản ngữ hơn.

Bạn đang xem: Nuts and bolts là gì

Như đã nói trong bài đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào hoàn cảnh một mẩu chuyện cụ thể. Nếu khách hàng nào chưa hiểu rõ vui lòng đọc lại trên đây: Lời reviews những thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: all over 2. Câu thành ngữ số 2: (to) come lớn an agreement 3. Câu thành ngữ số 3: in that case 4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in touch with (someone) 5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to lớn 6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day 7. Câu thành ngữ số 7: nuts và bolts 8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring 9. Câu thành ngữ số 9: track record 10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out


*

*

*

Ưu đãi khóa học ngoạii ngữ tại NNYC

Ý nghĩa những thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hàng ngày vào bài

1. Câu thành ngữ số 1: all over

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: throughout; everywhere

– Nghĩa giờ Việt: ở kháp đầy đủ nơi

Ví dụ 1: Nicole’s classmates are from all over the world, including Argentina, Brazil, China, Japan, Korea, Poland, and Ukraine.

Ví dụ 2: Oh no! I got ketchup all over my trắng sweater.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) come to an agreement

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to reach an agreement

– Nghĩa tiếng Việt: đạt được thỏa thuận

Ví dụ 1: If we can come lớn an agreement now, I can start work on Monday.

Ví dụ 2: If you’re not willing to negotiate, it’s going to lớn be very dif- ficult for us lớn come khổng lồ an agreement.

3. Câu thành ngữ số 3: in that case

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: under that circumstance

– Nghĩa giờ Việt: vào trường hợp đó

Ví dụ 1: It’s snowing? In that case, you’d better take the bus to school today instead of driving.

Ví dụ 2: You forgot your wallet at trang chủ today? In that case, you can borrow five bucks from me for lunch.

4. Câu thành ngữ số 4: (to be or to get) in cảm biến with (someone)

– Nghĩa tiếng Anh: to be or to get in contact with (someone)

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: gồm mặt, xúc tiếp với

Ví dụ 1: I was surprised when Luis called me, since we hadn’t been in touch with each other since high school.

Ví dụ 2: Leave me your contact information in case I need to lớn get in touch with you while you’re on vacation.

5. Câu thành ngữ số 5: (to) look forward to

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to anticipate eagerly

– Nghĩa tiếng Việt: trông chờ, mong đợi

Ví dụ 1: I’m looking forward to my trip to lớn Mexico next month.

Ví dụ 2: Ron has worked as a high school teacher for over 40 years. He’s really looking forward to retiring next year.

6. Câu thành ngữ số 6: (to) make one’s day

– Nghĩa tiếng Anh: to give one great satisfaction

– Nghĩa giờ Việt: làm cho ai đó rất là hài lòng

Ví dụ 1: Our neighbors with the crazy dogs are moving away? That really makes my day!

Ví dụ 2: Thanks for bringing over those cookies last week. That made my day!

7. Câu thành ngữ số 7: nuts và bolts 

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: details; basic components of something

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: hồ hết thành phần cơ bạn dạng của loại gì đó, cụ thể của loại gì đó

Ví dụ 2: Simon really understands the nuts và bolts of how toilets work. He would be a very good plumber.

Xem thêm: Thành Phần Tham Dự Tiếng Anh Là Gì, Attending A Meeting (Dự Họp)

8. Câu thành ngữ số 8: on a shoestring

– Nghĩa giờ Anh: on a very low budget

– Nghĩa giờ Việt: chi phí bạc để thao tác làm việc gì đó quá ít

Ví dụ 1: Bob và Susan were living on a shoestring after Bob lost his job.

Ví dụ 2: In the beginning, the Hewlett-Packard company ran on a shoestring out of a garage.

9. Câu thành ngữ số 9: track record 

– Nghĩa giờ Anh: a record of achievements or performances

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: thành tích đạt được (thường trong vượt khứ)

Ví dụ 1: The women’s basketball team at the University of Connecticut has an excellent track record.

Ví dụ 2: We’ve spoken to your past employers, so we know you’ve got an excellent track record.

10. Câu thành ngữ số 10: (to) work out

– Nghĩa giờ Anh: to find a solution; lớn resolve

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: Một giải pháp, giải quyết

Ví dụ 1: Nicole spent half the night helping Ted work out a very difficult chemistry problem.

Ví dụ 2: Sally couldn’t work out her problems with her neighbors, so she finally decided khổng lồ move away.

Lưu ý: “Work out” còn có nhiều nghĩa khác:

– Thành công, chứng tỏ hiệu quả.

Ví dụ:

This plan won’t work out-you’ll need lớn go back lớn the drawing board và work out a new plan.

– chịu đựng, cuối cùng

Ví dụ:

Tony và Angela argue all the time. I don’t think their marriage will work out.

– bè đảng dục

Ví dụ:

After working out at the gym for two hours, Scott could barely walk.

Như vậy bọn họ đã xong bài số 21. Chúng ta hãy học tập tiếp bài bác số 22 để khám phá thêm nữa.

Hy vọng các chúng ta cũng có thể sử dụng thuần thục các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp hàng ngày để ship hàng tốt rộng cho công việc và cuộc sống.