Off the record là gì

      282

Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 28 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vì chưng Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.


TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị.

Bạn đang xem: Off the record là gì

Trong xã hội hiện đại ngày nay, ko có điều gì có thể tránh được sự soi mói của các nhà báo tốt các thông tín viên. Hơn nữa, những tin tức vừa lọt ra ngoài là được chuyển ngay lập tức lên Internet hay lên radio và truyền hình. Vì thế, tại thành phố Washington chẳng hạn, nơi có nhiều viên chức và nhân vật quan tiền trọng, có rất nhiều tin tức cần được giữ kín xuất xắc bảo mật. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS từ bây giờ, chúng tôi xin mang tới quý vị nhị thành ngữ nói về vấn đề giữ bí mật này. Chị Pauline xin hiểu thành ngữ thứ nhất.PAULINE: The first idiom is OFF THE RECORD, OFF THE RECORD.TRANG: OFF THE RECORD gồm có một từ mới là RECORD, R-E-C-O-R-D, nghĩa là sổ sách ghi chép các sự kiện, hay là hồ sơ. Vì thế OFF THE RECORD có nghĩa là ko được công bố hay ghi chép công khai minh bạch.Một bà thủ quỹ thành phố tiết lộ với một nhà báo địa phương thơm về nhận xét của bà đối với ông thị trưởng. Liệu ý kiến này của bà có được gửi lên mặt báo tốt không?PAULINE: The đô thị treasurer mentioned lớn a newspaper reporter that she doesn’t trust the mayor. Since she offered her opinion OFF THE RECORD, you won’t read it in the paper. It was made in strict confidence.TRANG: Bà thủ quỹ thành phố nói với một nhà báo rằng bà thiếu tín nhiệm tưởng vào ông thị trưởng. Vì bà giới thiệu ý kiến này ko công khai cần quý khách sẽ ko thấy tin này được đăng lên báo. Ý kiến này được chỉ dẫn một cách hết sức kín đáo.TREASURER, T-R-E-A-S-U-R-E-R là thủ quỹ, TO MENTION, M-E-N-T-I-O-N là đề cập tới, TO TRUST, T-R-U-S-T là tin tưởng, STRICT, S-T-R-I-C-T là chặt chẽ, và CONFIDENCE, C-O-N-F-I-D-E-N-C-E là kín đáo, bí mật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: The thành phố treasurer mentioned to a newspaper reporter that she doesn’t trust the mayor. Since she offered her opinion OFF THE RECORD, you won’t read it in the paper. It was made in strict confidence.TRANG: Tại một buổi tiệc, một nhà đạo diễn phyên nói đùa với một phóng viên truyền hình rằng ông giám đốc hãng phyên ổn là một người hà tiện.Thế tuy thế tại sao lời phát biểu này lại được loan trên đài truyền hình hôm sau?PAULINE: The movie director should have kept his mouth shut at last night’s tiệc nhỏ. When he joked lớn a TV reporter that the studio president was cheap, he thought it was OFF THE RECORD. What a shochồng when he heard his bình luận repeated on the air!TRANG: Nhà đạo diễn phim đáng lý ra đã phải giữ yên ổn lặng tại buổi tiệc tối ngày hôm qua. khi ông ta nói đùa với một pđợi viên truyền hình rằng ông giám đốc hãng phyên là một người hà tiện, ông ta tưởng rằng đó là một lời phát biểu kín đáo. Ông ta đã hết sức kinh ngạc lúc nghe đến thấy phát biểu của ông được nhắc lại bên trên truyền hình!MOVIE DIRECTOR, M-O-V-I-E và D-I-R-E-C-T-O-R là nhà đạo diễn phyên ổn hình họa, TO JOKE, J-O-K-E là nói đùa, SHOCK, S-H-O-C-K là khiếp ngạc, khiếp hoàng, COMMENT, C-O-M-M-E-N-T là lời phát biểu. Bây giờ chị Pauline xin phát âm lại thí dụ này.PAULINE: The movie director should have sầu kept his mouth shut at last night’s party. When he joked lớn a TV reporter that the studio president was cheap, he thought it was OFF THE RECORD. What a shochồng when he heard his bình luận repeated on the air!TRANG: OFF THE RECORD còn được dùng nlỗi một tĩnh từ, và được để trước một danh từ, chẳn hạn như OFF -THE -RECORD remarks, là những tuyên ổn bố được giữ kín, hay OFF-THE-RECORD information, là những thông báo được giữ kín.TRANG: Tiếp theo trên đây là thành ngữ thứ hai.PAULINE: The second idiom is UNDER WRAPS, UNDER WRAPS.TRANG: UNDER WRAPS có một từ mới là WRAPS, W-R-A-P-S là giấy giỏi vải bọc ngoài một đồ vật.

Xem thêm: Vô Hình Trung Là Gì - Vô Hình Chung Hay Vô Hình Trung

Vì thế UNDER WRAPS có nghĩa là được giữ bí mật, tốt giữ kín.Trong thí dụ dưới đây, một nhân viên vào một cửa hàng nói về những tin đồn về việc cô được thăng chức.PAULINE: Rumors about my promotion had been going around for weeks. Although management wanted khổng lồ keep it UNDER WRAPS until an official announcement could be made, now the secret’s out: I’m going to lớn be the new VPhường of Marketing.TRANG: Những tin đồn về việc tôi được thăng chức đã được loan truyền từ nhiều tuần qua. Tuy ban quản trị muốn giữ bí mật tin này cho tới Khi đưa ra một lời loan báo chính thức, mà lại bí mật này giờ trên đây đã được lộ ra ngoài. Đó là tôi sẽ trở thành tân phó giám đốc đặc trách tiếp thị.Những từ mới là: RUMOR, R-U-M-O-R là tin đồn, PROMOTION, P-R-O-M-O-T-I-O-N là sự lên chức, thăng chức, OFFICIAL, O-F-F-I-C-I-A-L là chính thức, SECRET, S-E-C-R-E-T là sự bí mật, và VP.. viết tắt của VICE PRESIDENT, V-I-C-E và P-R-E-S-I-D-E-N-T là phó giám đốc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.PAULINE: Rumors about my promotion had been going around for weeks. Although management wanted to keep it UNDER WRAPS until an official announcement could be made, now the secret’s out: I’m going lớn be the new VP of Marketing.TRANG: Trong thí dụ thứ nhị tiếp sau đây, một nhà văn uống công danh sắp xuất bản một cuốn sách mới nhất của ông. Tuy nhiên ông ko đồng ý tmê say gia một cuộc phỏng vấn nào về cuốn sách này. Ta hãy xem lý vày tại sao.PAULINE: Don’t bother trying lớn interview the author. He’s keeping the details of his upcoming book tightly UNDER WRAPS. Until it’s published, no one is lớn have sầu any idea what it’s about. That’s one way to build interest ahy vọng readers!TRANG: Đừng phí công tìm cách phỏng vấn tác giả này. Ông ấy sẽ giữ bí mật những đưa ra tiết về cuốn sách. Không ai biết một chút gì về cuốn sách này đến tới lúc nó được xuất bản. Đây cũng là một cách để thúc đẩy sự chú ý của độc giả!TO BOTHER, B-O-T-H-E-R là dành thời gian tốt công sức để làm một điều gì, AUTHOR, A-U-T-H-O-R là tác giả, DETAIL, D-E-T-A-I-L là chi tiết, TO PUBLISH,P-U-B-L-I-S-H là in xuất xắc xuất bản, và INTEREST, I-N-T-E-R-E-S-T là sự chú ý. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.PAULINE: Don’t bother trying to interview the author. He’s keeping the details of his upcoming book tightly UNDER WRAPS. Until it’s published, no one is lớn have any idea what it’s about. That’s one way khổng lồ build interest aao ước readers!TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là OFF THE RECORD nghĩa là ko được công bố xuất xắc ghi chép công khai, và nhì là UNDER WRAPS, nghĩa là giữ kín, giữ bí mật. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào bài học kế tiếp.