Pay as you go là gì

      31

Định nghĩa Pay As You Go (PAYG) là gì?

Pay As You Go (PAYG) là Pay As You Go (PAYG). Đây là nghĩa giờ đồng hồ Việt của thuật ngữ Pay As You Go (PAYG) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - technology thông tin.Bạn đang xem: Pay as you go là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pay As You Go (PAYG) là một cách thức thanh toán nhân tiện ích thống kê giám sát được triển khai trong năng lượng điện toán đám mây và hướng tới các tổ chức triển khai và người dùng cuối. Một PAYG dùng sẽ được lập hóa đơn cho sở hữu sắm, chứ chưa phải là thực tế tài nguyên sản phẩm công nghệ tính,. Vẻ ngoài PAYG có bắt đầu từ năng lượng điện toán nhân thể ích.PAYG nói một cách khác là Pay & Go, Pay Per phương pháp sử dụng, Pay Per thực hiện hoặc dịch vụ thương mại Pay-As-You-Sử dụng.

Bạn đang xem: Pay as you go là gì

Giải yêu thích ý nghĩa

What is the Pay As You Go (PAYG)? - Definition

Pay As You Go (PAYG) is a utility computing billing method that is implemented in cloud computing & geared toward organizations & end users. A PAYG user is billed for procured, rather than actual, computing resources. The PAYG mechanism is derived from utility computing.PAYG is also known as Pay và Go, Pay Per Usage, Pay Per Use or Pay-As-You-Use.

Xem thêm: Letter Of Authorization Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Understanding the Pay As You Go (PAYG)

PAYG allows a user to lớn scale, customize và provision computing resources, including software, storage and development platforms. Resource charges are based on used services, versus an entire infrastructure.Public cloud resources approach và apply the PAYG model differently. For example, a user provisioning a dedicated cloud vps is generally billed according to server power và usage and on a recurring basis. Software as a Service (SaaS) works similarly, where a user leases software & customized features. Storage as a Service (SaaS) billing rotates on a frequent basis because storage requirements increase are usually subject to gradually increased pricing.

Thuật ngữ liên quan

Utility ComputingPublic CloudPrivate CloudHybrid CloudSoftware as a Service (SaaS)Cloud ComputingPlatform as a Service (PaaS)Infrastructure as a Service (IaaS)Data ChargingFreemium

Source: Pay As You Go (PAYG) là gì? technology Dictionary - ttmn.mobi - Techtopedia - Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được ghi lại *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình coi ngó này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.

tìm kiếm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

ttmn.mobi là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, bên phát triển…) giải pháp mở tệp tin và ứng dụng mở file. Bên cạnh đó file.com hỗ trợ đầy đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến