Phân tích tương quan là gì

      337

Phân tích tương quan Pearson là một trong những bước vô cùng quan trọng khi bạn làm luận văn nghiên cứu sử dụng định lượng SPSS. Vậy phân tích tương quan để làm gì, hệ số tương quan Pearson là gì và cách chạy tương quan như thế nào? Tất cả những câu hỏi khiến bạn đang đau đầu sẽ được Luận Văn 24 chuyên hỗ trợ spss giải đáp trong bài viết ngắn gọn này.

Bạn đang xem: Phân tích tương quan là gì


*
*
*
*
phân tích tươn quan pearson (4)

Pearson Correlations: Hệ số tương quan Pearson

Giá trị Sig: Significant của kiểm định Pearson. Giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0. Do đó nếu Sig. này bé hơn 5% ta có thể kết luận được là hai biến có tương quan với nhau. Hệ số tương quan càng lớn tương quan càng chặt. nếu Sig. này lớn hơn 5% thì hai biến không có tương quan với nhau.

Từ bảng trên, chúng ta có thể kết luận như sau:

Cân nặng (Weight) và chiều cao (Height)có mối quan hệ tuyến tính có ý nghĩa thống kê (p

Hướng của mối quan hệ là tích cực (nghĩa là chiều cao và cân nặng có mối tương quan dương), nghĩa là các biến này có xu hướng tăng cùng nhau (nghĩa là, chiều cao lớn hơn có liên quan đến trọng lượng lớn hơn).

Độ lớn hoặc cường độ của liên kết xấp xỉ vừa phải (.3

-Vì một trong những điều kiện cần để phân tích hồi quy là biến độc lập phải có tương quan với biến phụ thuộc, nên nếu ở bước phân tích tương quan này biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc thì ta loại biến độc lập này ra khỏi phân tích hồi quy.

Xem thêm: Những Tiêu Chí So Sánh Máy In Laser Là Gì, Tã¬M HiểU Về Mã¡Y In Laser Mã U

-Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy một số biến độc lập có sự tương quan với nhau. Do đó khi phân tích hồi quy cần phải chú ý đến vấn đề đa cộng tuyến. Các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc và do đó sẽ được đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ thuộc.

4. Ý nghĩa hệ số tương quan pearson

– Ô màu xanh: hệ số tương quan Pearson

– Ô màu đỏ: significant của kiểm định Pearson. Giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0. Do đó nếu Sig. này bé hơn 5% ta có thể kết luận được là hai biến có tương quan với nhau. Hệ số tương quan càng lớn tương quan càng chặt. nếu Sig. này lớn hơn 5% thì hai biến không có tương quan với nhau.

– Vì một trong những điều kiện cần để phân tích hồi quy là biến độc lập phải có tương quan với biến phụ thuộc, nên nếu ở bước phân tích tương quan này biến độc lập không có tương quan với biến phụ thuộc thì ta loại biến độc lập này ra khỏi phân tích hồi quy.

– Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy một số biến độc lập có sự tương quan với nhau. Do đó khi phân tích hồi quy cần phải chú ý đến vấn đề đa cộng tuyến. Các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc và do đó sẽ được đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ thuộc.