Phản ứng thuận nghịch là gì

      178

$2,KClO_3 ,,, oversetMnO_2,,,t^,olongrightarrow ,, 2,KCl ,,+,, 3,O_2$

- trong phương trình hóa học của phản bội ứng một chiều, người ta sử dụng một mũi thương hiệu chỉ chiều phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng thuận nghịch là gì

2. Làm phản ứng thuận nghịch

- Là đông đảo phản ứng xẩy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.

$Cl_2 ,,+,, H_2O ,,, undersetphản,,ứng,,nghịchoversetphản,,ứng,,thuận ightleftharpoons ,,, HCl ,,+,, HClO$

- vào phương trình hóa học của phản bội ứng thuận nghịch, người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau.

3. Cân đối hóa học

$ullet ,$ Xét phản bội ứng thuận nghịch sau:

$H_2,(k) ,,+,, I_2,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,HI,(k)$

- Sự biến đổi của tốc độ phản ứng thuận $v_t$ cùng phản ứng nghịch $v_n$ được xác định theo đồ dùng thị sau:

*

- lúc $v_t = v_n$ thì phản bội ứng đạt trạng thái thăng bằng và được hotline là cân đối hóa học.

$ullet ,$ Kết luận:

- Định nghĩa: cân bằng hóa học là tâm lý của làm phản ứng thuận nghịch khi vận tốc phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

- cân bằng hóa học là 1 cân bằng động.

- Ở trạng thái cân bằng, vào hệ luôn luôn luôn xuất hiện các hóa học phản ứng và các chất sản phẩm.

II. SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC

1. Thí nghiệm

- Lắp bộ dụng cụ gồm 2 ống nghiệm gồm nhánh (a) cùng (b), được nối với nhau bằng một ống vật liệu nhựa mềm, có khóa K như hình:

*

- hấp thụ đầy khí $NO_2$ vào cả nhị ống nghiệm ở nhiệt độ thường. Nút kín cả nhì ống, xét cân bằng:

$underbrace 2,mathop NO_2limits_^,(k)_mathop (màu,,nâu,,đỏ)limits_^ ,, ightleftharpoons ,, underbrace mathop N_2O_4limits_^,(k)_mathop (không,,màu)limits_^$

- màu sắc của các thành phần hỗn hợp khí trong cân bằng ở 2 ống là như nhau.

- Đóng khóa K, chống khí ở hai ống khuếch tán vào nhau.

- dìm ống (a) vào nước đá, cân nặng bằng di chuyển theo chiều làm bớt $NO_2$ với tăng $N_2O_4$ đề xuất màu của ống nghiệm (a) nhạt hơn dịp ban đầu.

$Longrightarrow ,$ hiện tượng này được gọi là sự việc chuyển dịch cân đối hóa học.

2. Định nghĩa

- Sự chuyển dịch cân bằng hóa học tập là sự di chuyển từ trạng thái cân đối này sang trạng thái cân bằng khác vày tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân bằng.

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC

1. Ảnh hưởng của nồng độ

$ullet ,$ Xét cân đối sau:

$C,(r) ,,+,, CO_2 ,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,CO,(k)$

- lúc tăng $CO_2$ thì cân nặng bằng chuyển dời theo chiều thuận (chiều làm giảm $CO_2$).

- Khi bớt $CO_2$ thì cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch (chiều có tác dụng tăng $CO_2$).

Xem thêm: Máu Đi Nuôi Cơ Thể Của Thằn Lằn Ít Bị Pha Hơn So Với Ếch Do, Vì Sao Ếch Có Máu Pha Câu Hỏi 106091

$ullet ,$ Kết luận:

- lúc tăng hoặc bớt nồng độ một hóa học trong thăng bằng thì cân nặng bằng bao giờ cũng vận động và di chuyển theo chiều làm cho giảm ảnh hưởng tác động của vấn đề tăng hoặc giảm nồng độ của chất đó.

- lưu lại ý: hóa học rắn không làm tác động đến cân đối của hệ.

2. Ảnh hưởng trọn của áp suất

$ullet ,$ Xét cân bằng sau:

$N_2O_4,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,NO_2,(k)$

- lúc tăng áp suất thì cân bằng vận động và di chuyển theo chiều làm giảm áp suất.

- Khi giảm áp suất thì cân bằng chuyển dịch theo chiều làm cho tăng áp suất.

$ullet ,$ Kết luận:

- khi tăng hoặc giảm áp suất bình thường của hệ thăng bằng thì cân nặng bằng bao giờ cũng vận động và di chuyển theo chiều làm giảm ảnh hưởng tác động của câu hỏi tăng hoặc giảm áp suất đó.

- lưu ý: lúc số mol khí ở 2 vế cân nhau (hoặc phản nghịch ứng không tồn tại chất khí) thì áp suất không tác động đến cân bằng.

Thí dụ:

$H_2,(k) ,,+,, I_2,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,HI,(k)$

$Fe_2O_3,(r) ,,+,, 3,CO,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,Fe,(r) ,,+,, 3,CO_2,(k)$

3. Ảnh hưởng trọn của sức nóng độ

$ullet ,$ bội nghịch ứng thu nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt:

- bội nghịch ứng thu nhiệt độ là phản nghịch ứng rước thêm tích điện để chế tác sản phẩm. Kí hiệu $Delta H>0$.

- làm phản ứng tỏa sức nóng là bội nghịch ứng mất sút năng lượng. Kí hiệu $Delta H

$ullet ,$ Ví dụ: Xét phản bội ứng sau:

$underbrace mathop N_2O_4limits_^,(k)_mathop (không,,màu)limits_^ ,, ightleftharpoons ,, underbrace mathop NO_2limits_^,(k)_mathop (nâu,,đỏ)limits_^,,,,,,,,,,,, Delta H = +58,kJ$

- nhận xét:

+ làm phản ứng thuận thu nhiệt vày $Delta H = +58,kJ>0$

+ làm phản ứng nghịch tỏa nhiệt vì $Delta H = -58,kJ

$Longrightarrow ,$ Ảnh tận hưởng của ánh sáng đến cân đối hóa học: lúc tăng sức nóng độ, cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều phản ứng thu nhiệt độ (giảm ảnh hưởng tác động tăng nhiệt độ). Khi hạ nhiệt độ, cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều bội phản ứng tỏa nhiệt độ (giảm tác động giảm nhiệt độ).

$ullet ,$ Kết luận:

- Nguyên lí vận động và di chuyển cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản nghịch ứng thuận nghịch sẽ ở trạng thái cân đối khi chịu đựng một tác động từ bên phía ngoài như chuyển đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân đối sẽ vận động và di chuyển theo chiều làm giảm tác động phía bên ngoài đó.

4. Mục đích của chất xúc tác

- hóa học xúc tác không tác động đến cân bằng hóa học.

- Vai trò hóa học xúc tác là có tác dụng tăng tốc độ phản ứng thuận cùng phản ứng nghịch cùng với số lần bởi nhau.

- khi chưa cân bằng thì chất xúc tác tạo cho cân bằng thiết lập nhanh hơn.

IV. Ý NGHĨA CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC trong SẢN XUẤT HÓA HỌC

Xem xét một số trong những thí dụ sau nhằm thấy chân thành và ý nghĩa của vận tốc phản ứng và cân đối hóa học trong thêm vào hóa học:

$ullet ,$ tỉ dụ 1:

$2,SO_2,(k) ,,+,, O_2,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,SO_3,(k) ,,,,,,,,,,,, Delta H

- Ở ánh sáng thường, bội phản ứng xẩy ra chậm. Để tăng tốc độ phản ứng đề xuất dùng chất xúc tác và tăng sức nóng độ. Nhưng đấy là phản ứng lan nhiệt, nên những lúc tăng sức nóng độ, cân nặng bằng di chuyển theo chiều nghịch làm giảm hiệu suất phản ứng. Để hạn chế công dụng này, người ta dùng một lượng dư không khí, tức thị tăng nồng độ oxi, tạo nên cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

$ullet ,$ thí dụ 2:

$N_2,(k) ,,+,, 3,H_2,(k) ,, ightleftharpoons ,, 2,NH_3,(k) ,,,,,,,,,,,, Delta H

- Ở nhiệt độ thường, vận tốc phản ứng xảy ra rất chậm; tuy nhiên ở ánh sáng cao, cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch; vì chưng đó, làm phản ứng này đề nghị được thực hiện ở ánh sáng thích hợp, áp suất cao và sử dụng chất xúc tác.