Phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì

      26

Hiện nay, khi thị trường ngày càng hội nhập và phát triển, phụ lục hợp đồng tiếng Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong hợp đồng khi thỏa thuận, ký kết với khách hàng nước ngoài. Phụ lục hợp đồng là văn bản không tách rời hợp đồng chính, nó quy định những thoả thuận mới hoặc làm rõ những nội dung trong hợp đồng chính. Vạn Luật cung cấp một số mẫu hợp đồng tiếng việt và tiếng anh, đồng thời phân tích một số nội dung pháp lý liên quan khi xác lập phụ lục hợp đồng này:

Vậy phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì, nếu ví dụ đoạn văn có sử dụng từ phụ lục hợp đồng tiếng Anh viết như thế nào. Để hỗ trợ cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc này Vạn Luật xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Phụ lục hợp đồng tiếng anh là gì

Hiểu thế nào là phụ lục hợp đồng?

Phụ lục hợp đồng là một bộ phận hợp đồng và có hiệu lực như hợp đồng, phụ lục hợp đồng sẽ quy định rõ một số chi tiết về điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng.

Có thể hiểu rằng phụ lục hợp đồng là một phần kèm theo của hợp đồng với mục đích quy định về nội dung, điều khoản trong hợp đồng trước khi thỏa thuận, ký kết.

Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng Tiếng Anh là văn bản được lập ra để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc triển khai điều khoản hợp đồng. Do vậy nội dung của phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh chỉ bắt buộc có các thông tin lần lượt như sau:

– Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.

– Lý do thay đổi rõ ràng các điều khoản.

– Thời điểm áp dụng thay đổi

– Cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Do vậy khi tìm kiếm mẫu phụ lục hợp đồng tiếng anh, bạn sẽ thấy nhiều loại: dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo mẫu phụ lục của từng doanh nghiệp, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp việc xây dựng nó thật đơn giản

*
*
Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? và những lưu ý quan trọng

Một số cụm từ liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh

Ngoài khái niệm về phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì,Vạn Luật xin cung cấp thêm một số cụm từ liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh, cụ thể:

– Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Contract annex.

– Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng tiếng Anh làPrinciples of signing contract annexes.

– Phụ lục hợp đồng kinh tế tiếng Anh làAppendix economic contracts

– Khi nào phải ký phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là When to sign annexes to construction contracts

– Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh làAppendix contract form.

– Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán tiếng Anh làAppendix form of sale contract.

– Phụ lục hợp đồng xây dựng tiếng Anh là Appendix construction contract.

– Hiệu lực của phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Validity of contract annexes.

– Điều khoản phụ lục hợp đồng tiếng Anh là Terms appendix contract.

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ phụ lục hợp đồng tiếng Anh viết như thế nào?

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng (The contract annex is as effective as the contract).

– Các bên trước khi thỏa thuận, ký kết hợp đồng phải thống nhất về điều khoản, nội dung, các quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ có thể lập phụ lục hợp đồng (The parties before agreeing on and signing a contract must agree on terms, contents, detailed provisions on rights and obligations that can be annexed to the contract).

– Các loại hợp đồng không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng (Types of contracts are not limited to the number of contractual annexes )

Số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính

Trong bộ luật dân sự và thương mại không có quy định số lượng phụ lục hợp đồng được phép ký kết để sửa đổi, bổ sung hợp đồng chính. Tuy vậy đối với từng loại hợp đồng trong từng nội dung công việc khác nhau thì phải chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành liên quan.

Xem thêm: Bếp Gas Tiếng Anh Là Gì ? Bếp Ga Trong Tiếng Anh Là Gì

Hiện nay chỉ có phụ lục hợp đồng lao động bị giới hạn về số lần ký kết phụ lục điều chỉnh thời hạn của hợp đồng lao động, còn lại các loại hợp đồng khác các bên được tự do thỏa thuận số lượng và nội dung phụ lục hợp đồng.

Mẫu phụ lục hợp đồng tiếng Anh Mới Nhất

Dưới đây là gợi ý của chúng tôi về mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(Independence – Freedom – Happiness)

———-o0o———

Địa danh, ngày … tháng… năm….(Place, date … month … year ….)

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG (SCHEDULE OF CONTRACT)

Số……………..(number…….)

– Căn cứ theo HĐKT số…………………………………. đã ký ngày…….tháng…….năm…………….

(Pursuant to Agreement No. …………………………………. signed on …… .may………)

-Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên………………………………………………………………………………………

(Base needs a 2 entity……………………………)

Chúng tôi gồm có (We are include):

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY(Company)…………………………………………Đại diện(General):………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(Address): ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại(Phone): ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):…………………………………………………………………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY(Company)…………………………………………………………………………………………………..

Đại diện (General):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (Position):……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(Address): ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại(Phone): ……………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế(tax code):………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản(Account Number):…………………………………………………………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng dịch vụ số……. về ………… đối với hợp đồng đã ký số …………………………………….. , ngày…, tháng…năm…cụ thể như sau:

(After upon a comment, satisfied the two side to the end of the Journal of the end of the contract of the contract of the service ………. ………… for an contract contract ……… …………………………….., day …, month … year … tool as following:)

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………

4……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều khoản chung(Article general):

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số (rights and tasks of each party defined in the contract number):………………………………………………………………..

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (Appendix is set the same items, contain the contents and the legal value as together, each party) ………………………………………………………………………………………………..

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐDV số…..và có giá trị kể từ ngày ký……….(This description is 1 section cannot be separated of the HDDV ….. and has a value since the date………)

Đại diện bên A Đại diện bên B

Giám đốc ký Giám đốc ký

Trên đây là mẫu và các điều khoản quan trọng liên quan đến phụ lục hợp đồng tiếng Anh mà chúng tôi gợi ý cho bạn. Hy vọng sẽ giúp các bạn trong việc ký kết, giao dịch tốt hơn với người nước ngoài. Chúc bạn thành công!