Put forward nghĩa là gì

      89

 

put forward trong giờ đồng hồ Anh

 

1. “Put forward” trong tiếng Anh là gì?

Put forward

Cách phân phát âm: /pʊt/ /ˈfɔː.wəd/

Định nghĩa

 

Đây là 1 trong từ miêu tả một hành động của con người có thể hiểu theo nghĩa là trình bày về một cái gì đó, hoặc lời khuyên những ý kiến, đưa ra quan điểm, nêu ra một ý kiến,vấn đề, hoặc trong số những trường vừa lòng là vặn đồng hồ tiến lên.

Bạn đang xem: Put forward nghĩa là gì

 

Loại trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh:

Là một dạng cụm động từ bỏ nên hoàn toàn có thể kết hợp với nhiều trường đoản cú loại khác biệt trong giờ đồng hồ Anh.

 

But somehow, it wasn't put forward until very recently, considering these two corporate systems that were bankrupt because the epidemic was complicated.Nhưng bằng phương pháp nào đó, nó đang không được chuyển ra cho đến rất sát đây, coi như hai khối hệ thống công ty này đang phá sản vì dịch bệnh lây lan phức tạp. Modern senior researchers have put forward with many theories lớn explain these difficult human actions.Các công ty nghiên cứu cao cấp hiện đại đã đưa ra các giả thuyết để phân tích và lý giải những hành vi khó khăn này của nhỏ người. It has put forward made a large number of regulations based on the "principle of prevention of the 19 covid epidemic".Nó đã chuyển ra một trong những lượng lớn các quy định dựa vào "nguyên tắc phòng chống dịch 19 covid".

 

2. Cách áp dụng cụm đông từ “put forward” trong tiếng Anh:

 

put forward trong giờ đồng hồ Anh

 

Trong trường hợp để nêu một ý tưởng phát minh hoặc ý kiến , hoặc ý kiến đề nghị một chiến lược hoặc người , cho khác người để xem xét sử dụng “put forward”

I was completely unconvinced by any of the arguments he put forward at yesterday's meeting.Tôi trọn vẹn không bị thuyết phục bởi ngẫu nhiên lý lẽ nào mà lại anh ấy giới thiệu tại buổi họp ngày hôm qua.The peace plan put forward aunched last year has been revived for a newly rebuilt land with the newest look.Kế hoạch tự do được chỉ dẫn vào năm ngoái đã được hồi phục cho một vùng đất new được thiết kế lại từ trên đầu mang hình thức bề ngoài mới nhất.

 

Ngoài ra còn sử dụng “put forward” để cung ứng cho một ý tưởng hoặc chủ ý , hoặc kiến nghị một chiến lược hoặc người , cho khác thường để xem xét:

The proposals that you have  put forward eserve serious consideration by your superiors và be approved for implementation right next month.Các khuyến cáo mà bạn đã đưa ra đáng được cấp cho trên coi xét nghiêm túc và được phê chuẩn chỉnh thực hiện ngay tháng sau.

 

put somebody/something forward for something: đặt ai đó / cái nào đó về phía trước

I put myself forward for in the position of sales manager after a long time working as a hàng hóa consultant at the store.

Xem thêm: Below The Line Marketing Là Gì, Below The Line (Btl) Là Gì

Tôi đang đặt bản thân vào địa điểm giám đốc bán hàng sau khi một thời gian rât lâu có tác dụng nhân vien tư vấn sản phẩm tại cửa ngõ hàng.

 

3. Những trường hợp trong các mẫu câu hay gặp:

 

put forward trong tiếng Anh

 

Put forward thua cuộc danh từ:

 leaders put forward: các nhà chỉ huy đưa ra.

He rejected any proposed reforms in the talks to lớn quell the rebellion that politicians & leaders put forward.Ông bác bỏ hầu hết đề nghị cách tân tại cuộc đàm phán dập tắt cuộc nổi loàn mà các chính trị gia và các nhà chỉ đạo đưa ra.

 

reasons put forward: lý do đưa ra

What are three other reasons put forward by Damn lớn disclaim the possibility of miracles?Ba lý do khác cơ mà Dam giới thiệu để đậy nhận kĩ năng có phép lạ là gì?

 

Put forward thua cuộc động từ:

Many proposals & early plans were put forward in place before the current plan was approved for implementation.Nhiều đề án dâng lên và chiến lược đầu đang được chuyển ra trước khi kế hoạch lúc này được thông qua thực hiện.Many complex theories have been put forward in here.Nhiều lý thuyết phức tạp đã được đưa ra ở đây.

 

Put forward lép vế phó từ:

only put forward policies: chỉ gửi ra các chính sách

Vietnam has only put forward policies lớn take the "5 no" rule seriously lớn prevent the outbreak of covid 19 from occurring.Việt Nam mới chỉ đưa ra các chính sách thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy tắc “5 không” để ngăn chặn sự bùng phát của vi trùng covid 19 xảy ra.

 

previously put forward: trước đó đã đưa ra

In June of this summer launched a new collection of the brand but previously put forward a limited spring collection dedicated to lớn the new year celebrations.Vào mon 6 mùa hè này, sẽ tung ra một bộ sưu tập mới của uy tín nhưng trước đó đã đưa ra một tủ chứa đồ mùa xuân giới hạn giành riêng cho lễ lưu niệm năm mới

 

Put forward thua cuộc trợ rượu cồn từ

The government must put forward with a credible, concrete & clear path toward real democracy, & it has not yet fully grasped that opportunity.Chính phủ yêu cầu đưa ra một con đường đáng tin cậy, cụ thể và cụ thể hướng tới nền dân công ty thực sự, cùng họ vẫn chưa thâu tóm được cơ hội đó một biện pháp thật sự rõ ràng.

 

Hi vọng với nội dung bài viết này, ttmn.mobi đã giúp cho bạn hiểu rộng về put forward trong giờ Anh!!!