Quy mô sản xuất là gì

      142
Lựa chọn qui mô sản xuất là việc lựa lựa chọn độ khủng của doanh nghiệp, là 1 trong bước quan trọng đặc biệt khi kiến tạo một khối hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Quy mô sản xuất là gì

Bạn sẽ xem: quy mô sản xuất marketing là gì


*

Lựa chọn qui mô sản xuất

Khái niệm

Lựa chọn qui tế bào sản xuất là 1 trong bước quan trọng đặc biệt khi kiến tạo một khối hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

- Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất, kĩ thuật giữa chúng với nhau.

Các yêu cầu chủ yếu lúc thiết kế hệ thống sản xuất là đảm bảo tính chuyên môn hóa cao nhất có thể, tính linh hoạt cần thiết, tính cân đối cần thiết ngay từ khâu thiết kế và phải tạo điều kiện gắn trực tiếp hoạt động quản trị với hoạt động sản xuất.

Khi thiết kế hệ thống sản xuất cần có các lựa chọn cần thiết sau: địa điểm, qui mô, nguyên tắc xây dựng, số cấp và số bộ phận sản xuất, kho tàng và vận chuyển.

Theo tiêu thức này, doanh nghiệp được phân tách thành doanh nghiệp có qui tế bào lớn, vừa và nhỏ.

Xem thêm: Cross-Sectional Là Gì ? Dữ Liệu Chéo Là Gì? Nghĩa Của Từ Cross

Tầm ảnh hưởng của qui mô sản xuất

Quyết định qui tế bào sản xuất cũng là một quyết định rất quan lại trọng, tác động lâu dài đến hiệu quả marketing của doanh nghiệp.

Nếu lựa chọn đúng sẽ sở hữu lại hiệu quả cao.

Nếu lựa chọn không đúng sẽ xảy ra 2 trường hợp:

- Nếu qui mô quá lớn so với cầu thị trường thì bỏ ra phí marketing không tải lớn, vì vậy, hiệu quả sale thấp.

- Nếu qui mô quá nhỏ so với mức cần thiết thì sẽ bỏ lỡ cơ hội gớm doanh, hoặc nếu không muốn bỏ lỡ thì phải chịu bỏ ra phí đầu tư lớn mà kĩ thuật lại chắp vá, không đồng bộ.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sàng lọc qui mô

- Dự báo về môi trường và thị trường

- Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp

- Năng lực tài chính

- Khả năng mở rộng và phát triển doanh nghiệp

- Khả năng, năng lực quản trị

Nguyên tắc gạn lọc qui tế bào theo cầu

Khi dự báo về thị trường, phải gắn với phân tích và dự báo chu kì sống của sản phẩm.

Có thể lựa chọn một vào các nguyên tắc như:

- Đáp ứng cầu thị trường ở mức cao nhất

- Đáp ứng cầu thị trường theo nguyên tắc trung bình

- Đáp ứng theo nguyên tắc tối thiểu

- trong trường hợp sản xuất theo mùa, thì đáp ứng theo nguyên tắc dưới mức tối thiểu