Rate of return là gì

the amount of profit that an investment earns calculated as a percentage of the money that was originally invested:
the actual/annual rate of return The Fund"s actual rate of return may be greater or less than the 5% return shown in the illustration.

Bạn đang xem: Rate of return là gì


Record crude prices have sầu allowed oil companies lớn show their strongest rate of return on capital for five sầu years.

Xem thêm: Duyên Tiền Định Là Gì ? #6 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đã Gặp Đúng Người Ấy


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ ttmn.mobi.

Xem thêm: Sử Dụng Entity Framework Code First Là Gì, Làm Quen Với Asp

Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức