Just a moment

      19

Nếu là một trong kỹ thuật máy vi tính thì có lẽ rằng tính năng Remote Desktop đã quá rất gần gũi với chúng ta rồi buộc phải không?

Tuy nhiên, trong nội dung bài viết này mình sẽ nhắc lại một chút ít về khái niệm để những chúng ta mới biết đến blog, hoặc mới tìm hiểu về chức năng Remote Desktop rất có thể hiểu được một cách ví dụ hơn.


#1. Remote Desktop là gì?

Hiểu một cách dễ dàng và đơn giản thì Remote Desktop là tính năng cung ứng điều khiển máy tính từ xa thông qua mạng LAN hoặc trải qua Internet.

Trên hệ quản lý Windows 10 và Windows 11… thì Remote Desktop còn được gọi là Remote Desktop Protocol (RDP), trước đây nữa thì call là Microsoft Terminal Services Client