Sắc tức thị không không tức thị sắc là gì

      31
PHKH -Không ra đời Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn đồ vật cứ thế biến hóa một phương pháp tuần hoàn trong khoảng sinh tử luân hồi...

Bạn đang xem: Sắc tức thị không không tức thị sắc là gì


PHKH -Không sinh ra Sắc, rồi Sắc trở lại thành Không. Vạn trang bị cứ thế thay đổi một biện pháp tuần hoàn trong khoảng sinh tử luân hồi...

*

Sắc tức thị Không, không tức thị Sắc


Sắc cùng Không là hai trạng thái của các vật nơi cõi trần: sắc là gồm hình tướng chỉ ra thấy được; ko là ko hình tướng, không thấy được. Sắc cùng Không ấy là nói tương đối với con mắt phàm của chúng ta: bao gồm hình tướng nhưng mà mắt thấy được điện thoại tư vấn là Sắc, còn đôi mắt phàm không thấy gì cả thì hotline là Không.

Kinh bát Nhã của Phật giáo bao gồm câu:

Sắc bất dị Không, không bất dị Sắc;Sắc tức thị Không, ko tức thị Sắc.

Nghĩa là:Sắc chẳng khác Không, ko chẳng khác Sắc,Sắc có nghĩa là Không, Không tức là Sắc.

Theo ý niệm về nhân sinh của Phật giáo, muôn vật do sự biến đổi mà sinh ra, vốn không có thật. Thân thể của họ hay của vạn đồ là Sắc, chỉ có tạm trong một thời gian sống, sau đó chết đi, xác thân chảy tan biến trở về thành Không. Rồi từ khu vực Không lại đổi khác thành hình tướng tức là Sắc.

Xem thêm: Tài Khoản G Suite Là Gì ? 7+ Tính Năng Google Suite Chinh Phục Người Dùng

Ai nhận thấy được chơn lý dung nhan Không nầy thì không còn chấp cái Sắc tướng, có nghĩa là chấp dòng xác thân nơi cõi è nầy, thì bạn đó ngừng được phiền não.

Các đồ sống trên trần thế không bền bỉ, thấy bao gồm đó (Sắc) rồi lại mất đó (Không). Sự có không ấy rất dễ dàng và hối hả như bọt nước trôi sông, như sương đeo ngọn cỏ.

Hơn nữa, dương gian thuộc Dục giới, con người ham ước ao tham lam, ưa vật nầy say mê vật nọ và mong muốn gom về phần mình càng những càng tốt. Dòng túi tham không đáy chứa mãi chẳng đầy.

Lòng tham dục khiến cho con tín đồ đắm non mãi vào Tứ Đổ tường: Tửu, Sắc, Tài, Khí, sa mê vào bả lợi danh, cứ quanh lẩn quẩn trong trường mộng ảo, ko xét kỹ cuộc sống nầy là giả tạm. Các vật chuẩn bị bày xung quanh đất đều phải bị lỗi hoại, cơ mà cứ tham lam khư khư giữ lấy, vứt chỗ thật mà đi tìm kiếm cái giả. Cả dòng xác thân nầy cũng chính là giả tạm, lúc xác thân lỗi hoại thì linh hồn đã rời chết giẫm thân nhằm trở về khu vực Hư Không.

Chúng ta cũng bắt buộc nhớ rằng, loại Hư không đó không phải là trọn vẹn trống rổng, không có gì, mà cái Hư ko ấy là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, bao hàm đủ các cảnh giới, những trạng thái, đủ các pháp, mà từ đó hiện ra tất cả.

Không xuất hiện Sắc, rồi Sắc trở về thành Không. Vạn thứ cứ thế chuyển đổi một phương pháp tuần hoàn trong tầm sinh tử luân hồi...