Sau động từ là gì

      804

Vị trí của danh trường đoản cú, tính từ bỏ, đụng từ vào giờ Anh

Danh trường đoản cú, đụng tự và tính tự là hồ hết nhiều loại từ bỏ đặc biệt quan trọng vào Tiếng Anh. Chúng đóng vai trò trong vấn đề sinh ra câu với tạo cho phần đa câu văn/đoạn vnạp năng lượng tất cả ý nghĩa sâu sắc. Hôm nay chúng mình hãy cùng Ms Hoa khám phá tầm thường về địa điểm của danh từ, tính từ bỏ với đụng từ bỏ trong câu nhé ^^

I. Danh trường đoản cú (nouns):

Danh hay được đặt ở hồ hết địa chỉ sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường Tiên phong câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) ví dụ như 1: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Trong đó, Maths là danh từ bỏ làm chủ ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went home at midnight.

Trong số đó, Yesterday là trạng tự chỉ thời gian, và Lan là danh từ thống trị ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. ví dụ như 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính trường đoản cú, và danh từ đang là teacher

ví dụ như 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính tự tải, với danh tự là father

 

3. Làm tân ngữ, sau rượu cồn từ lấy ví dụ như 5: I like English.

Trong số đó, rượu cồn từ bỏ like và danh trường đoản cú là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ bỏ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu tạo a/an/the adj noun) lấy ví dụ như 6: This book is an interesting book.

Xem thêm: Trạm Biến Áp Là Gì ? Giới Thiệu Chung Về Trạm Biến Áp

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... lấy ví dụ như 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính tự (adjectives)

Tính từ thường đứng sinh hoạt những vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N lấy ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau rượu cồn trường đoản cú liên kết: khổng lồ be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj lấy ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy lấy một ví dụ 11: He is tall enough to lớn play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. so adj that lấy ví dụ 12: The weather was so bad that we decided khổng lồ stay at home4. Tính từ còn được sử dụng bên dưới những dạng so sánh (để ý tính từ bỏ nhiều năm tốt lép vế more, the most, less, as….as) lấy ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ bỏ trong câu cảm thán: How adj S V với What (a/an) adj N ví dụ như 15: How beautiful she is!

 

III. Động trường đoản cú (verbs)

Vị trí của hễ từ vào câu rất dễ dàng nhận ra bởi vì nó hay che khuất nhà ngữ.

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đây là đầy đủ kỹ năng và kiến thức tất cả tương quan mang lại địa chỉ của Động tự, Danh từ, Tính trường đoản cú. Các con lưu về và nhớ rằng địa chỉ của các loại tự này trong Tiếng Anh nhé ^.^