"tả pín lù"

      19

VBORw0KGgo
AAAANSUh
EUg
AAAPo
AAAD6CAYAAACI7Fo9AAAACXBIWXMAAA7EAAAOx
AGVKw4b
AAAII0l
EQVR4n
O3dy3Ej
RxZA0YRCITmi
GDfki
XYTt
Ikh
A2TYu
DCb0UKYBbu
CIFg
A6p
P/d86y
F00Q5MXLz
CqAl+v1mo
C5/dz6AZBNy
Vfs
S8H/mwq
EPpb
HMb8Xb
PHtwb
Lv/ZLS29WLw
AAulu5dehx
WT94e/O54Aei
O0Pvw9Yf
QW9B7rb8ADP5Nj
U3o9X1/wkc
Pe4vv8Qf4pvsh9PLmmta5CL8qo
Zfz8c
QKe5slf
Pv7Io
Sen8DPEHw
RQj/P0rw
ES/ush
H6cy
V2TSX+K0Pc
TeEu
CP0To2wm8J4Lf
Reiv
Cbxngt9E6I8Jf
CSCf0ro3wl8ZIJf
JfRPAp+J4L8Qus
DnJvi
UUuz
QBR5J8OCjhn4Ve
FCfd9y
F+g
X4qf
UDq
Oya
RB7b+2VZx
V3T+y
XMl
Isy0S3T+S7Qd
I8Qugn
Ocw
GCnz10kb
PdR/BT/s
LMuke3F2e/iffu
M050g
XPOh
Ev52UIXOfl
MtJSf
Y+n+sd
QSOXl
NtJSf
YaK7d
EZZb9fh76gb
OXSBU8/g+/ZRQ7d
Mp41Bgx8xd
JHT3m
AHda
Mdxg33qs
TEBjqk
G2mim+T0Za
Bl/Cihi5x+Db
CMH2Hp
PsQr
EcF1vozvea
K7f
MY4Ol/G9xq6p
Tpj6j
T4Hk
MXOe
Prb
N8+wh4d
OKm30E1z5r
C8Ia
YTPYXez
ZMC2XRy
Gt/LHt0k
Z06d
HM71ELr
ImV/jw7n
WS/fmrz
IQQcu
Jbp
ITS8Nlf
KvQRU5c
DZbxr
Zfu
QAUt
Qjf
Nia3BNfa6o
Xdy
TRG6ULGH2nt00xw
WFffq
NSe6y
OFWx
SV8rd
BFDmsqx
V4jd
JHDMx
Vid3k
NAigdumk
OWx
Se6i
VDFzns
UTD2Uq
GLHI4o
FLs9Og
RQIn
TTHM4o
MNVNd
Aggd+im
OeSQearn
DF3kk
FPG2C3d
IYBco
Zvm
UEKmq
W6i
QwA5Qjf
Noa
QMU91Ehw
DOhm6a
Qw0np7q
JDg
GcCd00h5p
OTPWf8z6Sg
H76Ja
V//6/1o5ibg
XLa0Ylumk
MLB6e6PTo
EcCR00xxa
OjDVTXQIYG/opjn0YOd
UN9Ehg
D2hm+b
Qkx1T3USHALa
Gbpp
Djz
ZOd
RMd
AhA6BCB0CGBL6Pbn0LMN+3QTHQJ4Fbpp
DiN4Md
VNd
Ajg
Weim
OYzky
VT3CTNn/f
N3Sn/+2v
Yx/Ou
PlH7/M///+9//p
PTXb/n/X6o
Teg7//D3v12/9v
ZGFPTo
E8Ch0+3MY0YN9uok
OAQgd
AhA6BCB0CGAtd
Adx
MLKVAzk
THQIQOg
Qgd
Ajg
PnT7c5j
B3T7d
RIc
AhA4BCB0CEDo
EIHQI4DZ0J+4wk5u
Tdx
MdAh
A6BCB0CEDo
EIDQIQCh
QwBL6C6tw
Yx+XGIz0SEAo
UMAQoc
AhA4BCB0CEDo
EIHQIQOg
QgNAh
AKHD7N4v
Qofpv
V2FDh
EIHQIQOg
Qgd
AhA6BCA0CEAo
UMAQoc
AhA4BCB0CEDo
EsIR+SW/Xpg8EKOCj64u
JDg
EIHQIQOg
Qgd
AhA6BDAZ+jvl+Tk
HSbydl3+y
OJN6G9Xf04VZv
Oja0t3CEDo
EIDQIQCh
QwBf
Q3fy
DnO4OXFP6T50J+8wj5ue
Ld0h
AKFDAEKHANZC9y
EUMLIf
HzZx+08m
OgQgd
AhA6BDAo9Dt02FEK/vzl
Ex0CEHo
EIDQIYBnodunw0ge7M9TMt
Ehh
Oehe9sqj
OHuban3nofubaswjie9vl66m+r
Qtxf
TPKUto
Zvq0L8Xn
TqMgw
CEDg
FsDd01dej
Rk2vnt0x0CGB76E7fo
S8b
Tts
X20N3+g792djlvq
W7q
Q592DHNU9obuqk
O/dj
R4/7DOFMd2to5z
VM6Erqp
Du3t7PDY5TVTHdo4MM1TSulyv
R4O9nrk
CwInb
LxB5t7x
G2ZMdajr4DRP6Uzo9up
Q38Huzt0Ca6p
DHSeme
Upn
Qzf
VoZ4Tv
Z1/U4up
DmWdn
OYp5Qjd
VIfy
Tna
W522qpjq
UkWGap5Qrd
FMdysn
QV74Pnj
DVIa9M0zyln
KGb6p
Bfpq5yf5SUz5a
DHA7e6vp
I/s+Ms4SHcz
Iu2Rf5Q7e
Eh/Myd1Tq
U2At4e
GIz
Ev2h
Y97hg
BKhm6qwx6Fpnl
K5Se62GGLgp
GnVGPp7h
Qenitwyn6vf
OhO4e
G1wp3UOoyzh
Ic1h
Zfsi5qn7m
KHW5Ui
T6n25TX7dfh
QYV9+q27ob9e
L2Alvibzi+VX9G2Yczk
H1Dlrd
GWe/Tkw
V9+W33AILt
TQcbmf+JFMOH1/cn3Zido0m+a
L1RHc4x/wqn7Cva
T3RF/5g
I3P6HGJNf8Fb
T/TFx+Gcyc5MPid58yn
WS+gp
WcYzkwb
Xyp/p
KfRunh
TIoq
Pf575C/+Aa
O2Nrf
MK+psf
QYVyd
Dqle
Tt3Xu
MbOODo5XX+k54l+SU7j
GUFHp+u
P9Bz6wmk8/ersd
P2Rnpfu99x
UQ186X67f
GmGi
Lyzj6cc
Ay/Vb
I030W6Y77XR4+ey
VkSY6t
Dfoin
LUi
Z6Sy2/UNNB+f
M3IE93l
N+o
YbD++Zu
TQFy6/Uc4gl89e
GXnpvs
YhHfk
MeOj2y
Gyhpy
R2zhp8P75mhq
X7Pft2jptg
P75mxol+y3Rnu4m
W6vdm
Dz0lsf
PKh
Ev1ex
FCT8k1d9YECHwx4x59j
Wvuf
DXp
Xvy
RKBP9nu
V8VIGm+K2ooadk
OR/LEvg
EN78c
ETn0he
BnFjzwhd
A/CX4m
Av9C6N8Jfm
QCXy
X0xw
Q/Eo
E/Jf
TXBN8zg
W8i9O0E3x
OB7y
L0/QTfks
APEfpxgq9J4Kc
I/byv
T6Dw8/h+q7In9g
Sh52f
Sn2Fy
FyH0cg
S/h8CLEnp5lv
ZrLM2r
Enp935/w
CPELuymh92Guqb/+nv/Bv6mx
Cb1P6z+U3l4AHn2Ih312d4Q+lsc/r
JIv
AoIent
DnUf
IHKeb
B/R8fs
CUGC1Dufg
AAAABJRU5Erk
Jggg== alt="avatar" class="rounded-circle">

Chắc ai cũng đã nghe qua từ "tả pín lù" nhưng không nhiều người hiểu tường tận đây là món ăn gì. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu cũng như biết cách làm một nồi "tả pín lù" thật ngon cho gia đình nhé!


Cùng học cách nấu món lẩu lạ miệng này để chiêu đãi gia đình những ngày tất niên nhé các nàng!

Trong dân gian, ta thường nghe tới ba chữ “Tả pín lù ” (tạp pí lù, tả pí lù) khi người ta muốn nói về những thứ hổ lốn, lai tạp… Người ta cũng biết Tả pín lù là một món ăn, nhưng hầu như chỉ thấy trong phim…kiếm hiệp. Còn thì không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy món ăn này thực sự, mà nếu có thấy, thì lần trước… khác hẳn lần sau, khó mà định hình được.

Bạn đang xem: "tả pín lù"

“Tả pín lù” là gì?

Có một món ăn vốn của người Hoa, nhưng đã thành món địa phương ở vùng Nam Bộ – món tả pín lù. Tả pín lù là đọc trại ra của ba âm da-bin-lou của người Trung Quốc, Nó có xuất xứ từ một món thịt của người Mông Cổ và các bộ tộc người Hoa sống ở vùng biên thùy Trung – Mông. Những bộ tộc này có thói quen ăn uống ngoài trời. Vào mùa hè ấm áp thì họ lóc từng miếng thịt nhỏ ở các con vật như dê, cừu hay bê, rồi nướng trên lửa để ăn ngay, không cần chế biến hay thêm thắt gia vị. Vào mùa đông thì việc ăn uống kiểu đốt lửa đã tỏ ra rất bất tiện và thiếu sự đậm đà. Do đó, họ đã nghĩ ra một cách ăn món thịt vừa giữ được chất ngọt vừa tiện lợi. Món da-bin-lo đã ra đời từ đó.


*

Món da-bin-louxuất xứ từ một món thịt của người Mông Cổ và các bộ tộc người Hoa sống ở vùng biên thùy Trung – Mông.
*

Khi người Hoa sang Việt Nam, họ đã mang theo món da-bin-lo. Và đọc theo âm Việt, nó trở thành tả pín lù. Món tả pín lù của người Hoa vẫn còn cầu kì hơn so với khi nó đã “Việt hóa”. Trong cách chế biến của người Hoa thì món ăn này phải gồm các nguyên liệu và theo từng công đoạn như sau: thịt sống thái mỏng gồm hai hoặc ba loại như bò, dê, cừu và thêm vào các loại rau cải sống. Nước lèo (nước dùng) được nấu sôi trong một cái nồi bằng đất nung, có vị chua, cay, ngọt. Nước chấm phải có sa tế và tàu vị yểu.

Món tả pín lù của người Việt Nam thì có khác hơn. Trước nhất là phần nước lèo. Phần này thường bằng giấm pha thêm chút đường, nấu sôi. Rau, cải ăn kèm thì tùy từng loại thịt mà thay đổi. Món tả pín lù thịt bò thì được ăn với bánh tráng cuốn rau, nước chấm là mắm nêm. Trong thực đơn “bò bảy món” thì tả pín lù là món chính yếu. Bò tái mỏng xếp đầy dĩa. Khi ăn, thực khách gắp từng miếng thịt thái nhúng vào nồi nước giấm đang sôi trên lò cho thịt tái đi, sau đó gói chung với rau, cải, bánh tráng, chấm với mắm nêm trộn trái thơm xắt nhỏ. Những đầu bếp món “bò bảy món” thường giải thích: “Trong bảy món bò, món nào cũng toàn những thịt nạc, nướng ngậy mỡ, nếu ăn mãi thì thực khách sẽ rất ngán. Do đó, chen vào món tả pín lù với vị chua chua, ngọt ngọt sẽ làm cho vị giác người ăn được thay đổi, hứng thú”.


*

Cách làm lẩu "tả pín lù"

Nguyên liệu:

- Cá bóp: 300g, mực ống: 300g, tôm: 300g

- 50g hành tím, 1 củ hành tây

- Dừa nạo: 1 trái

- Giấm: 1/2 chén

- 4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt

- Nước dừa tươi: 2 chén

- Dầu ăn: 2 muỗng canh , nước mắm

- Bánh tráng mỏng

- Rau xà lách, dưa leo, rau thơm đủ loại

Thực hiện:

- Đầu tiên cá bóp rửa sạch thái mỏng, mực ống xắt khoanh, tôm bóc vỏ lấy sạch gân máu rồi sắp vào dĩa.

Xem thêm: Ngầu, phép tịnh tiến thành tiếng anh, bloodshot, cực ngầu tiếng anh là gì

- Hành tây xắt mỏng.

- Đậu phộng rang rồi đâm nhỏ.

- Củ hành tím lột sach vỏ và xắt mỏng.

- Bắc nồi lên bếp cho nóng, cho dầu vào để sôi rồi cho hành tím vào phi cho thơm. Sau đó cho nước dừa, giấm, muối, đường, bột ngọt và củ hành tây vào. Đợi nước sôi lên rồi nếm thử lại lần cuối trước khi bắt đầu thưởng thức.

Cách dùng:


*

- Nhúng cá, mực, tôm với lượng vừa đủ dùng vào nồi nước lẩu (tránh đưa hết vào 1 lần sẽ mất ngon).

- Bánh tráng mỏng nhúng nhẹ nước, rồi cuốn chung với cá, tôm, mực, rau sống và chấm với nước mắm pha sẵn.

Chúc các bạn có một nồi "tả pín lù" thật ngon chiêu đãi gia đình nhé!


*

Link bài gốc
Copy link
https://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/ta-pin-lu-mon-lau-nua-la-nua-quen-ngon-kho-cuong-15425.html