Tại sao tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống

      395

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (29.26 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Tại sao tế bào là đơn vị cấu trúc cơ bản của thế giới sống

Câu 1: Tại sao tế bào được xem là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống ?Trả lời :Tế bào được xem là đơn vị tổ chưc cơ bản của thế giới sống cả về cấutạo , chức năng sinh lí và di truyền với 3 lí do :- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sống .- Tế bào là đơn vị chưc năng : các quá trình chuyển hóa vật chất ,năng lượng và di truyền đều diễn ra trong tế bào .- Tế bào được sinh ra từ tế bào có trước . Tế bào nguyên thủy đượchình thành theo cơ chế tự sinh ngẫu nhiên trong môi trường củaTrái Đất cách đây khoảng 3,5 tỉ năm nhưng hiện nay tế bào khôngcó khả năng tự sinh ngẫu nhiên mà được sinh ra từ tế bào có sẵn .Trong quá trình phát sinh , phát triển và tiến hóa của sự sống , chỉ khitế bào xuất hiện thì sự sống mới biểu hiện đầy đủ các đặc tính : trao

*
LĨNH VỰC KINH TẾ CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI 9 3 16
*
MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VỚI GIÁO DỤC VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC GIÁO DỤC 59 19 308
*
Tài liệu Chương 15: Quần thể là đơn vị tiến hoá docx 21 433 2
*
Báo cáo " Thực hiện các quyền bình đẳng cơ bản của phụ nữ theo CEDAW tại Việt Nam hiện nay" potx 4 369 0

Xem thêm: " Điện Tử Công Suất Tiếng Anh Là Gì ? Điện Tử Công Suất

*
TRÌNH BÀY NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TÁC PHẨM “CỦA CẢI CỦA CÁC DÂN TỘC” CỦA ADAM SMITH. TẠI SAO A. SMITH ĐƯỢC COI LÀ CHA ĐẺ CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 21 3 8
*
Cấp giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được Cục NTBD hoặc Sở VHTTDL tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại địa phương docx 2 661 1
*
Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống ppt 11 514 1
*
Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống (tt) ppsx 5 341 1
*
Bài 5-1: LĨNH VỰC KINH TẾ CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI (Tiết 4) pptx 5 985 6
*
Bài 5: Lĩnh vực kinh tế của đời sống xã hội những quy luật cơ bản của sự vận động và phát triển của xã hội (Tiết 4) potx 3 796 3