Take account of nghĩa là gì

      49
I hope my teacher will take inkhổng lồ tài khoản the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.

Bạn đang xem: Take account of nghĩa là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự ttmn.mobi.Học các tự bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


*

lớn accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to lớn reach an agreement with someone

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Nhân T U Tuyến Giáp Là Gì ? Nguyên Nhân Và Triệu Chứng Nhận Biết

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語