Take care of là gì

      248

1.

Bạn đang xem: Take care of là gì

Cách dùng take care of- Take care of thường được dùng với nghĩa "chuyên sóc" hoặc "chịu trách rưới nhiệm/đảm nhiệm".Ví dụ:Nurses take care of people in hospital. (Những y tá chăm bẵm cho tất cả những người vào khám đa khoa.)It's no good giving Peter a rabbit: he's too young to take care of it properly. (Không nêngửi cho Peter một con thỏ: cậu bé nhỏ còn vượt bé dại để hoàn toàn có thể quan tâm nó đúng chuẩn.)Ms Savage takes care of kinh doanh, & I'm responsible for production. (Chị Savage đảm nhiệm vấn đề quảng bá sản phẩm còn tôi chịu trách nhiệm thêm vào.)

-Take care (khi không có giới từ of) thì với nghĩa "bảo trọng/cẩn thận". Nhiều fan thường được sử dụng nhiều này khi nói lời giã biệt.Ví dụ:Take care when you're crossing the road, children. (Hãy cẩn trọng Khi sang đường nhé, mấy đứa.)Bye, Ruth. ~Bye, Mike. Take care. (Tạm biệt, Ruth. ~ Tạm biệt, Mike. Hãy bảo trọng nhé.)

2. Cách dùng care (about)Care (about) hay được dùng để làm nói về hồ hết điều mà lại bạn cảm giác đặc biệt, với nghĩa "quan tiền tâm".

Xem thêm: Thương Mại Hóa Là Gì ? “Thương Mại Hóa Văn Hóa Không Phải Là Xấu“

Cụm này hay được dùng phổ biến vào câu nghi vấn. Dùng about khi vùng sau bao gồm tân ngữ và lược vứt about khi sau đó là liên từ.Ví dụ:Most people care about other people's opinions. (Hầu hết hồ hết bạn đông đảo nhằm trọng tâm mang đến ý kiếncủa bạn khác.)KHÔNG DÙNG: Most people take care of/ care for other people's opinions.I don't care whether it rains - I'm happy. (Tớ chẳng quan tâm ttách bao gồm mưa hay là không - tớ đang vô cùng vui.)I'll never speak to lớn you again. ~ I don't care. (Tớ sẽ chẳng lúc nào rỉ tai cùng với cậu nữa. ~ Tớ chẳng quyên tâm.)Your mother's upset with you. ~ I couldn't care less. (Mẹ cậu vẫn giận cậu đấy. ~ Tớ chẳng quan tâm một chút nào.)

3. Cách cần sử dụng care for

Care for hoàn toàn có thể được dùng với nghĩa "chăm sóc/ chuyên nom".Ví dụ:He spent years caring for his sichồng mother. (Anh ấy dành nhiều năm trời chăm lo cho tất cả những người bà bầu nhức tí hon của chính mình.)

- Care for còn được dùng với nghĩa "phù hợp, yêu thương thích", nhưng mà ít sử dụng vào tiếng Anh văn minh.Ví dụ:I don't much care for strawberries. (Tớ không say đắm dâu tây lắm.)