Tần số alen là gì

      93

Tần số alen là xác suất số lượng alen kia trên tổng số lượng các nhiều loại alen khác nhau của gen kia trong quần thể tại một thời điểm xác định


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn qua không ít thế hệ không dẫn đến công dụng nào sau đây?


Một quần thể trường đoản cú thụ phấn xuất phát bao gồm thành phần hình dạng gen là 05AA; 0,3Aa; 0,2aa. Khi sự trường đoản cú thụ phấn kéo dãn dài (số cầm cố hệ từ bỏ thụ tiến cho vô cùng). Dìm xét nào tiếp sau đây về hiệu quả của quá trình tự phối là đúng?


Giả sử tại một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là dAA:hAa:raa (với d+h+r =1). Hotline p,q theo thứ tự là tần số của alen A, a ( p,q≥0; p+q=1). Ta có:


Một quần thể có tỉ lệ của 3 một số loại kiểu gen tương ứng là: AA: Aa: aa = 1: 6: 9 . Tần số tương đối của mỗi alen vào quần thể là bao nhiêu?


Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a thứu tự là:


đưa sử một quần thể động vật có 200 cá thể. Trong số đó 60 thành viên có vẻ bên ngoài gen AA; 40 cá thể có phong cách gen Aa; 100 thành viên có thứ hạng gen aa, tần số của alen A trong quần thể trên là


Cho một quần thể thực đồ vật (I0) có cấu trúc di truyền $0,1fracABAB + 0,2fracAbaB + 0,3fracABaB + 0,4fracabab = 1$. Quần thể (I0) tự thụ phấn qua 3 núm hệ chiếm được quần thể (I3). Biết những cá thể bao gồm sức sống như nhau. Tần số alen A với B của quần thể (I3) thứu tự là:


giả sử một quần thể thực vật bao gồm thành phần phong cách gen ở nạm hệ xuất hành là: 0,25AA : 0,50Aa: 0,25aa. Nếu mang lại tự thụ phấn chặt chẽ thì ở chũm hệ F1 thành phần hình dạng gen của quần thể tính


cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu: 31 AA : 11 aa. Sau 5 cố gắng hệ từ bỏ phối thì quần thể có cấu trúc di truyền như vậy nào?


Một quần thể thực thiết bị lưỡng bội, alen A luật pháp thân cao trội trọn vẹn so với alen a phép tắc thân thấp. Ở thể hệ xuất phát (P) có cấu tạo di truyền 0,5AA+ 0,4Aa+ 0,1 aa = 1. Khi p tự thụ phấn tiếp tục qua 3 cầm hệ, theo lý thuyết, trong tổng số lượng kilomet thân cao làm việc F3, cây sở hữu kiểu gen dị thích hợp tử chiếm tỷ lệ:


Ở một chủng loại thực vật, A cơ chế hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen bất chợt biến a chế độ hoa trắng. Nỗ lực hệ khởi thủy của một quần thể ngẫu phối tất cả 100% số lượng km hoa đỏ. Ở F2, số cá thể mang gen đột biến a chỉ chiếm tỉ lệ là 36%. Lấy tình cờ 2 cây hoa đỏ, xác suất để nhận được 2 cây thuần chủng là:


ở một loài thực trang bị tự thụ phấn alen A cơ chế hoa kia trội trọn vẹn so cùng với alen a lý lẽ hoa trắng. Một quần thể thuộc chủng loại này ở chũm hệ lên đường (P), số cây gồm kiểu gene dị phù hợp từ chỉ chiếm tỉ lệ 80%. Cho thấy quần thể ko chịu tác động ảnh hưởng của các yếu tố tiến hóa khác. Theo lý thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu sự đoán đúng?

(1). ở F5 có tỉ trọng cây hoa trắng tăng 38,75% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở (P)

(2). Tần số alen A cùng a không đổi qua các thế hệ

(3). Tỉ lệ thành phần kiểu hoa lá đỏ sống F5 luôn nhỏ hơn tỉ trọng kiểu hoa lá đỏ ngơi nghỉ (P)

(4). Hiệu số giữa hai loại kiểu gene đồng hợp tử ngơi nghỉ mỗi cố hệ luôn luôn không đổi


Một quần thể đụng vật, alen A nằm ở NST thường khí cụ lông black trội trọn vẹn so cùng với alen a chính sách lông trắng. Cầm cố hệ xuất hành có cấu trúc di truyền là 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Vày tập tính núm đổi, những cá thể tất cả cùng màu sắc lông giao phối với nhau cơ mà không giao phối với các cá thể khác màu lông của khung hình mình. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Ở nỗ lực hệ F1, kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 1/3.

Bạn đang xem: Tần số alen là gì

II. Ở nỗ lực hệ F1, hình dạng hình lông trắng chiếm tỉ lệ 1/3.

III. Ở vắt hệ F2, dạng hình gen AA chiếm tỉ lệ 3/8.

IV. Ở vậy hệ F2, kiểu dáng hình lông black chiếm tỉ lệ thành phần 5/8.


Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền như sau: 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. Sau từng nào thế hệ tỉ lệ hình trạng gen Aa sút còn 6,25%?


Một quần thể ban đầu có tỉ lệ phong cách gen aa bởi 10%, còn sót lại là 2 mẫu mã gen AA và Aa. Sau 6 nắm hệ từ bỏ phối tỉ lệ cá thể dị hòa hợp trong quần thể còn sót lại là 0,9375%. Hãy xác định cấu trúc ban đầu của quần thể nói trên?


Thế hệ F1 của một quần thể thực trang bị tự thụ phấn gồm tỉ lệ hình dáng gen: 0,3AABB : 0,2 Aabb : 0,4 AaBB: 0,1aaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu dáng gen aaBB ở núm hệ F4 là:


Một quần thể thực thiết bị tự thụ phấn, alen A phép tắc hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen a lao lý hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so cùng với b thân thấp. Nhị cặp ren này thuộc nằm trên 1 cặp NST và links hoàn toàn. Quần thể ban sơ có cấu trúc di truyền: 0,3AB/ab: 0,3Ab/aB: 0,4ab/ab. Biết rằng các cá thể có kiểu hình bông hoa trắng, thân thấp không có tác dụng sinh sản. Theo lí thuyết, sau 1 thay hệ tỉ lệ thành phần cây hoa trắng, thân thấp là:


Một quần thể từ bỏ thụ phấn tất cả thành phần thứ hạng gen là: (0,2fracABaBfracDeDe:0,8fracABaBfracDede) . Cho rằng mỗi gen phương pháp một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quần thể ko chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) F5 bao gồm tối nhiều 9 nhiều loại kiểu gen.

Xem thêm: Hội Nghị Tiếng Anh Là Gì - Hội Nghị Tổng Kết Tiếng Anh Là Gì

(2) Ở F2, gồm 25% số cá thể dị vừa lòng tử về 2 cặp gen.

(3) Ở F3, có số cây đồng hòa hợp tử, lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 77/160.

(4) trong số các cây mang kiểu hình trội về 3 tính trạng ngơi nghỉ F4, số km đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 69/85.


Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A dụng cụ hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a chế độ hoa trắng, alen B cách thức thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen b cơ chế thân thấp. Hai cặp ren này cùng nằm bên trên 1 cặp NST và link hoàn toàn. Quần thể ban sơ có cấu trúc di truyền: $0,3fracAbab:0,3fracAbaB:0,4fracaBab$. Biết rằng các thế hệ bao gồm kiểu hoa lá trắng, thân thấp không có công dụng sinh sản. Theo lý thuyết, sau 1 vậy hệ, tỉ lệ thành phần cây hoa trắng, thân cao là:


Một quần thể trường đoản cú thụ tại 1 loài thực vật dụng xét một gene hai alen A vẻ ngoài hoa đỏ trội hoàn toàn so với a nguyên lý hoa trắng. Cố kỉnh hệ cha mẹ trong quần thể bao gồm kiểu hình bông hoa đỏ chiếm 60%, biết cây hoa đỏ thuần chủng không có tác dụng sinh sản. Ở cầm cố hệ tiếp theo người ta chiếm được tổng số kilomet hoa đỏ có tỉ lệ 37,5%. Theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa đỏ bao gồm kiểu gen dị phù hợp trong tổng số cây có chức năng sinh sản ở núm hệ bố mẹ là?


Ở một loại thực vật, alen A pháp luật hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a chính sách hoa vàng. đến 5 cây hoa đỏ (P) từ bỏ thụ phấn, tỉ trọng phân li giao diện hình ngơi nghỉ đời lai F2 là những trường hợp nào trong các trường thích hợp sau đây:

a. 3 đỏ : 1 vàng

b. 5 đỏ : 3 vàng

c. 9 đỏ : 1 vàng

d. 4 đỏ : 1 vàng

e. 19 đỏ : 1 vàng

f. 100% đỏ

g. 17 đỏ : 3 vàng

h. 5 đỏ : 1 vàng


Một quần thể tất cả tỉ lệ giao diện gen 0,2AA: 0,5Aa: 0,3aa. Tần số alen A của quần thể là


Tính trạng màu sắc lông tại 1 loài động vật hoang dã do một gen bao gồm 5 alen quy định, trong những số đó A1, A2, A3 là đồng trội đối với nhau cùng trội trọn vẹn so với alen A4, A5; alen A4 trội trọn vẹn so cùng với alen A5. Vào quần thể, số loại kiểu gene dị hợp và số nhiều loại kiểu hình buổi tối đa về tính chất trạng màu lông thứu tự là


Đề thi thpt QG – 2021, mã đề 206

Một quần thể thực thiết bị tự thụ phấn, xét 1 gen có 2 alen là B và b. Theo lí thuyết, quần thể có kết cấu di truyền nào dưới đây có tần số các kiểu ren không đổi qua các thế hệ?


Một quần thể thực vật đang ở trạng thái thăng bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết, tần số hình trạng gen AA của quần thể này là


các kiểu gen sau đây được tìm thấy vào một quần thể

*

Tần số alen của A và a là bao nhiêu?


Một quần thể tất cả thành phần thứ hạng gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aA. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.