Thẩm tra tiếng anh là gì

      41

1. Support thành lập: lập dự án đầu tư, quản lí trị dự án, support lập hồ nước sơ đấu thầu, lập dự toán dự án công trình thành lập, kiểm định quality công trình thành lập; xác định, reviews nguyên nhân sự cố dự án công trình and lập phương án sửa chữa, gia cố.

Construction Consulting: Establish investment project, project management, bidding document consultation, construction project estimation, construction project chất lượng accreditation; determining, assessing the reason of construction work với make plan to repair, reinforce.

Bạn đang xem: Thẩm tra tiếng anh là gì

Bài Viết: Thẩm tra giờ đồng hồ anh là gì

 

2. Thiết kế phong cách xây dựng những công trình xây dựng gia dụng và công nghiệp

Architectural thiết kế of civil và industrial construction work

3. Thiết kế cáp điện công trình điện lạnh, thông tin tương tác loại công trình xây dựng gia dụng & công nghiệp

Design electrical cable of refrigeration, communication works of civil cùng industrial construction work.

4. Thiết kế kiến trúc công trình; thi công quy hoạch thành lập

Design architecture of construction work; thiết kế construction planning.

5. Thiết kế thành lập và hoạt động công trình gia dụng and công nghiệp; công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP.

Architectural thiết kế of civil cùng industrial works, urban infrastructure works

6. Thiết kế thành lập hệ thống cấp – bay nước

Design với construct water supply cùng drainage system.

Xem thêm: Thấu Kính Hội Tụ Là Gì - Đặc Điểm Quang Học Của

7. Thiết kế thành lập công trình giao thông vận tải cầu, con đường bộ.

Design với construct of bridge, road traffic works.

8. Thiết kế công trình xây dựng phòng cháy chữa trị cháy dự án công trình thành lập

Design fire fighting system for construction works

9. Thẩm tra thiết kế

Examine the design.

10. Thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình thành lập

Examine cost estimation, total cost estimation of construction works.

11. Giám gần kề công tác thành lập và hoạt động and trả thiện công trình xây dựng gia dụng – công nghiệp

Supervising the construction works và completion of civil với industrial work

12. Giám sát công tác lắp đặt phần điện & loại thiết bị điện dự án công trình gia dụng

Supervising the installation works of electrical component và electrical equipment of civil works.

13. Giám sát triển khai triển khai thành lập và hoạt động công trình gia dụng and giao thông

Supervising the construction works of civil và transportation work.

14. Giám sát triển khai triển khai thành lập công trình ngành nghề thành lập and hoàn thành xong loại công trình cấp – thoát nước

Supervising the construction works cùng completion of water supply với drainage works.

15. Giám liền kề công tác thành lập và hoạt động and hoàn thiện công trình: Cầu đường bộ, Gia dụng – công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật quần thể dân cư

Supervising construction works cùng completion of land bridge, civil – industrial, residential area infrastructure

16. Giám cạnh bên công tác ra đời and trả thiện công trình xây dựng xử lý chất thải

Supervising the construction works với completion of waste treatment works.


17. Giám sát công tác lắp đặt loại thiết bị công trình xây dựng phòng cháy chữa trị cháy.

Supervising the installation works of fire fighting equipment.

18. Support đầu tư, vận động hỗ trợ dịch vụ tài chủ yếu (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

Investment consulting, financial service supporting activity (except financial, accounting, legal consulting)

Thể Loại: San sẻ kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Thẩm Tra tiếng Anh Là Gì, Thẩm Tra Trong tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://ttmn.mobi Thẩm Tra giờ đồng hồ Anh Là Gì, Thẩm Tra Trong giờ Anh Là Gì