Thống kê tiếng anh là gì

      224

Thống kê là gì?

Thống kê là kết quả nghiên cứu của khối hệ thống những phương thức bao gồm tự tích lũy với cách xử lý số liệu, khảo sát lựa chọn mẫu, nghiên cứu và phân tích, so sánh côn trùng tương tác thân những hiện tượng lạ sẽ nghiên cứu và phân tích và đưa ra hiệu quả dự đoán. Đây là phương pháp định lượng được áp dụng rộng thoải mái duy nhất vào vận động sale, tiếp tế trong các doanh nghiệp lớn.

Bạn đang xem: Thống kê tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Bảng những thống kê giờ đồng hồ anh là gì


*

Thống kê giờ Anh là gì?

Thống kê giờ đồng hồ Anh là: Statistic.

Có thể đọc những thống kê trong tiếng Anh như sau:

Statistic are the research results of a system of methods including data collection và processing, sampling, research, analysis of relationships between the phenomena under study và expected results, guess. This is the most widely used quantitative method in business operations and production

Từ tương quan khác tương ứng thống kê lại giờ anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Thống kêStatistical
Thống kêStatistically
Thống kêTotal up
Thống kê Reckon up
Thống kêStatistical
Cơ chế thống kêStatistical mechanism
Bản thống kê những người dân chết và bị thươngReturn of casualties
Nhà thống kêStatistician


*

ví dụ như các từ thường xuyên thực hiện Lúc nói đến những thống kê giờ đồng hồ anh viết như vậy nào?

lấy một ví dụ về cụm từ thống kê giờ Anh

Tiếng ViệtTiếng Anh
Phương pháp thống kêStatistical methods
Phân tích thống kêStatistical analysis
Ý nghĩa thống kêStatistically significant
Đồ họa thống kêStatistical graphics
Suy luận thống kêStatistical inference
Kiểm tra thống kêStatistical tests
Cơ học tập thống kêStatistical mechanics
Dịch vật dụng thống kêStatistical machine translation
Độc lập thống kêIndependence
Khoa học thống kêSelection bias statistics
Cục thống kê dân số Hoa KỳUnited States Census Bureau
Thống kê các tai nạnAccident statistics
Thống kê bảo hiểmActuarial statistics
Thống kê sinch đẻBirth statistics
Thống kê tmùi hương nghiệpBusiness statistics
Thống kê học so sánhComparative statistics
Thống kê mô tảDescriptive statistics
Thống kê kinh tếEconomical statistics
Thống kê họFamily statistics
Thống kê tài chínhFinance statistics
Thống kê tích luỹGathering statistics
Thống kê DT họcGenetic statistics
Thống kê lao độngLabour statistics
Thống kê toán thù họcMathematical statistics
Thống kê trang bị tựOrder statistics
Thống kê dân sốPopulation statistics
Thống kê mẫuSampling statistics
Thống kê đủSufficient statistics
Thống kê tuổi thọVital statistics
Thống kê ko lệchUnbiased statistics


*

– ví dụ như về trường đoản cú Thống kê giờ đồng hồ Anh mở ra trong câu

+ Statistically then, the most dangerous part of his trip will be the drive sầu to or from the airport.

Xem thêm: Nghĩa Và Cách Dùng Của On My Side/At My Side/ By Your Side Là Gì

+ How you must prevent becoming part of this statistic?

+ On data and to total up, please!!!

+ This must have sầu been what all those people felt lượt thích before I filed them as statistics in my reports

+ He want lớn know what to lớn total up are?

+ Statistically, she is a big.

+ Because in the statistics of your past experience, it would have sầu been useful khổng lồ bởi so

+ So she vì not that with a bunch of statistical gimmicks

+ There are therefore several factors that would cause a discrepancy between the statistics she register in her logs and those listed in her adsense account

+ Last month, only a few companies use statistical machine translation commercially

+ A mistrust & misunderstanding of statistics is associated with the quotation.