Tiền công tiếng anh là gì

      331

Sẵn sàng du học – Những khái niệm nlỗi chi phí lương, tiền thưởng trọn, tiền huê hồng có nghĩa khác nhau, chính vì như thế được trình bày bằng đều từ ngữ không giống nhau trong tiếng Anh. Những từ vựng với ví dụ tiếp sau đây sẽ giúp đỡ các bạn hiểu rõ hơn các khái niệm này.

Bạn đang xem: Tiền công tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Tiền lương giờ đồng hồ anh là gì


*

1. Pay /peɪ/: khoản tiền được trả khi làm việc, lương nói tầm thường.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền làm ko kể giờ.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled to extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm ngoại trừ giờ đồng hồ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: tiền lương trả chu kỳ với thường theo tháng, đựơc phép tắc trong hòa hợp đồng lao cồn.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương bạn một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê thường xuyên trả theo tuần, đặc biệt là cho phần đông công việc có tác dụng thuê diện tích lớn, không phải qua bởi cấp cho.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:tiền phụ cung cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà tiền prúc cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe, đi lại, điện thoại thông minh. Hình như, “allowance” còn được dùng làm chỉ khoản tiền tiêu lặt vặt phụ huynh thường đến con cháu.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Gì ? Chức Năng Và Các Thành Phần Của Hệ Điều Hành

Ví dụ:

Tôi cảm nhận tiền trợ cung cấp mỗi ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền hoả hồng, tiền Phần Trăm doanh thu bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:tiền thưởng trọn,“attendance bonus”là tiền thưởng chuyên cần.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

chúng tôi Tặng Kèm thêm chi phí thưởng năng suất thao tác cho công ty chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: tiền máu kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggto help pay for her university fees.

Kể từ bỏ lúc Jenny thành lập và hoạt động Cửa Hàng chúng tôi ban đầu nhằm dành tiền sau này con bé bỏng học Đại học tập.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cung cấp thôi việc

Các ông nhà đề nghị trả chi phí trợ cấp thôi bài toán sau thời điểm một nhân viên cấp dưới bị thôi câu hỏi.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cấp thất nghiệp