Tiếng pháp tiếng anh là gì

      156

Có một ố điểm khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Pháp như ngữ pháp, cách phát âm, chính tả, ... Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ

*

NộI Dung:


Anh vs Pháp

Có một số điểm khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Pháp như ngữ pháp, cách phát âm, chính tả, ... Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ có liên quan rất chặt chẽ với nhau do cả hai thuộc một và cùng một họ gọi là Gia đình Ấn-Âu. Đây là một trong những họ ngôn ngữ quan trọng nhất trên thế giới vì nó chứa một số ngôn ngữ. Tiếng Anh thuộc nhóm Germanic trong hệ Ấn-Âu. Mặt khác, tiếng Pháp thuộc nhóm Latinh hay nhóm chữ Ý của hệ Ấn-Âu. Nhóm phụ mà tiếng Pháp xuất hiện trong nhóm ngôn ngữ in nghiêng này còn được gọi là Ngôn ngữ Lãng mạn. Đây là sự khác biệt chính giữa hai ngôn ngữ.

Bạn đang xem: Tiếng pháp tiếng anh là gì

Thêm về tiếng Anh

Điều thú vị là cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều vay mượn não bộ từ tiếng Phạn của nhóm ngôn ngữ Aryan. Tiếng Anh không bị chi phối bởi một số quy tắc về phát âm. Mặt khác, một số chữ cái trong tiếng Anh đôi khi trở nên im lặng như trong trường hợp ‘p’ trong ‘pneumonia’ và ‘p’ trong ‘psalms.’ Chữ ‘k’ trong từ “dao” cũng im lặng.

Hơn nữa, ngôn ngữ tiếng Anh có ảnh hưởng của các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, v.v. Một số ví dụ về các từ tiếng Pháp được tiếng Anh mượn bao gồm điểm hẹn, cao nguyên, phong bì, vùng đất và tương tự. Những từ như lasagna, cappuccino là từ mượn từ tiếng Ý. Rượu là một sự vay mượn của người Ả Rập.

Nếu chúng ta nghĩ về ngữ pháp của ngôn ngữ tiếng Anh, chúng ta biết khi chúng ta chia động từ, tất cả các đại từ đều có động từ giống nhau, ngoại trừ ngôi thứ ba số ít. Ví dụ, tôi / chúng tôi / bạn / họ ăn trong khi cô ấy / anh ấy / nó ăn. Trong tiếng Anh, bạn không có giới tính cho tất cả các danh từ ngoài đại từ nhân xưng.

*

Thêm về tiếng Pháp

Tiếng Pháp là ngôn ngữ quốc gia của Pháp. Nó là một trong những ngôn ngữ Lãng mạn. Khi nói đến phát âm, tiếng Pháp bị chi phối bởi một số quy tắc phát âm. Điều này đặc biệt đúng, khi nói đến sự kết hợp của các nguyên âm. Nếu e, a và u kết hợp bằng tiếng Pháp, thì sự kết hợp đó phải được phát âm là ‘o’ như trong từ ‘beaucoup.’ Điều này cũng đúng trong trường hợp của từ ‘cao nguyên’. Do đó, nhiều từ tiếng Pháp đã được tiếng Anh vay mượn theo thời gian. Cách phát âm của ‘vous’ trong từ ‘rendezvous’ chỉ đơn giản là ‘vu’ và ‘z’ là hoàn toàn im lặng. Nó không nên được phát âm. Thông thường, chữ cái cuối cùng của bất kỳ từ nào không được phát âm bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, nếu một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ mới bắt đầu bằng một nguyên âm thì thường có liên hệ. Đó là hai từ được phát âm cùng nhau mà không có khoảng dừng ở giữa.

Điều quan trọng cần biết là tiếng Pháp có ảnh hưởng lớn của ngôn ngữ Latinh. Trong ngôn ngữ Pháp, có những cách chia động từ khác nhau trong mỗi đại từ. Vì vậy, tiếng Pháp phức tạp hơn. Trong tiếng Pháp, mọi danh từ và hầu hết các đại từ đều có giới tính. Bạn phải thống nhất động từ theo giới tính và số lượng của danh từ hoặc đại từ đi kèm như chủ ngữ.

*

Sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Pháp là gì?

• Họ Ngôn ngữ:

Cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều thuộc ngữ hệ Ấn-Âu. Dưới đó,

• Tiếng Anh thuộc nhóm tiếng Đức.

• Tiếng Pháp thuộc nhóm ngôn ngữ in nghiêng.

• Cách phát âm:

• Tiếng Anh có ít quy tắc hơn về cách phát âm.

Xem thêm: Củ Kiệu Tiếng Anh Là Gì ? Củ Kiệu Trong Tiếng Anh Là Gì

• Tiếng Pháp có nhiều quy tắc hơn về cách phát âm, đặc biệt là về sự kết hợp của các nguyên âm.

• Những lá thư im lặng:

• Trong tiếng Anh, một số chữ cái trở nên im lặng trong một số từ như thánh vịnh, ca dao, v.v.

• Trong tiếng Pháp, chữ cái cuối cùng của một từ không được phát âm. Đây là một quy tắc chung.

Đây là một sự khác biệt quan trọng khác giữa hai ngôn ngữ.

• Trọng âm:

• Tiếng Anh chỉ sử dụng trọng âm trong các phần vay mượn nước ngoài.

• Tiếng Pháp sử dụng một số trọng âm.

• Giới tính:

• Trong tiếng Anh, chỉ đại từ nhân xưng mới có giới tính.

• Trong tiếng Pháp, tất cả các danh từ và hầu hết các đại từ đều có giới tính.

• Phủ định:

• ttmn.mobiệc phủ định trong tiếng Anh được thực hiện bằng cách sử dụng từ đơn ‘không phải.’

• Trong tiếng Pháp, từ tương đương với not trong tiếng Anh là hai từ là ‘ne pas.’

Như bạn có thể thấy, ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp có nhiều điểm khác biệt giữa chúng. Hãy nhớ chỉ những chữ cái tương tự nhau. Mọi thứ khác trong hai ngôn ngữ này đều khác nhau.

Hình ảnh Lịch sự:

Báo New Zealand của Ulanwp (CC BY-SA 3.0)Le Petit Journal qua Wikicommons (Public Domain)