Tỉnh ủy tiếng anh là gì

      64
*

Bạn đang xem: Tỉnh ủy tiếng anh là gì

*

home Thư viện luật pháp Luật sư toàn quốc điều khoản sư tư vấn Giải đáp cùng chuyên viên Vướng mắc pháp luật Thư viện bạn dạng án thông tin tài khoản

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Khí Thải Euro 4 Là Gì ? Tiêu Chuẩn Khí Thải Của Động Cơ Euro 4 Là Gì

x xin chào mừng các bạn đến với Dân Luật. Để viết bài xích Tư vấn, Hỏi điều khoản Sư, kết nối với công cụ sư và siêng gia, … Bạn vui vẻ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
*

Gửi đến chúng ta đã và đang quan tâm đến Tiếng Anh pháp lý…

Tình cờ tìm hiểu các nội dung liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh pháp lý, mình kiếm được văn bản quy định Quốc hiệu, tên các cơ quan lại và chức danh trong khối hệ thống hành thiết yếu nhà nước cấp trung ương và những cơ quan nằm trong UBND các cấp được dịch lịch sự Tiếng Anh.

*

Mình nội dung để các bạn cùng tra cứu và hoàn toàn có thể tải về sử dụng khi đề xuất nhé.

1. Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước

Tên tiếng Việt 

Tên giờ Anh

Viết tắt (nếu có)

Nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam

Socialist Republic of Viet Nam

SRV

Chủ tịch nước cùng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam

President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

Phó quản trị nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam

Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

 

2. Thương hiệu của chủ yếu phủ, những Bộ, ban ngành ngang bộ

Chính đậy nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam

Government of the Socialist Republic of Viet Nam

GOV

Bộ Quốc phòng

Ministry of National Defence

MND

Bộ Công an

Ministry of Public Security

MPS

Bộ nước ngoài giao

Ministry of Foreign Affairs

MOFA

Bộ tứ pháp

Ministry of Justice

MOJ

Bộ Tài chính

Ministry of Finance

MOF

Bộ Công Thương

Ministry of Industry và Trade

MOIT

Bộ Lao cồn - yêu quý binh cùng Xã hội

Ministry of Labour, War invalids và Social Affairs

MOLISA

Bộ giao thông vận tải vận tải

Ministry of Transport

MOT

Bộ Xây dựng

Ministry of Construction

MOC

Bộ tin tức và Truyền thông

Ministry of Information and Communications

MIC

Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Ministry of Education & Training

MOET

Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn

Ministry of Agriculture & Rural Development

MARD

Bộ planer và Đầu tư

Ministry of Planning and Investment

MPI

Bộ Nội vụ

Ministry of trang chủ Affairs

MOHA

Bộ Y tế

Ministry of Health

MOH

Bộ khoa học và Công nghệ

Ministry of Science và Technology

MOST

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ministry of Culture, Sports và Tourism

MOCST

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ministry of Natural Resources và Environment

MONRE

Thanh tra chủ yếu phủ

Government Inspectorate

GI

Ngân hàng đơn vị nước Việt Nam

The State bank of Viet Nam

SBV

Ủy ban Dân tộc

Committee for Ethnic Affairs

CEMA

Văn phòng bao gồm phủ

Office of the Government

GO

3. Tên của các Cơ quan liêu thuộc bao gồm phủ

Ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management

HCMM

Bảo hiểm thôn hội Việt Nam

Viet phái mạnh Social Security

VSI

Thông tấn xóm Việt Nam

Viet nam giới News Agency

VNA

Đài tiếng nói Việt Nam

Voice of Viet Nam

VOV

Đài tivi Việt Nam

Viet phái mạnh Television

VTV

Học viện chính trị - Hành chính đất nước Hồ Chí Minh

Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration

HCMA

Viện khoa học và technology Việt Nam

Viet phái mạnh Academy of Science and Technology

VAST

Viện khoa học Xã hội Việt Nam

Viet phái mạnh Academy of Social Sciences

VASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng bao gồm phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang bộ

Thủ tướng chính phủ nước nhà nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa Việt Nam

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

Phó Thủ tướng thường trực

Permanent Deputy Prime Minister

Phó Thủ tướng

Deputy Prime Minister

Bộ trưởng bộ Quốc phòng

Minister of National Defence

Bộ trưởng bộ Công an

Minister of Public Security

Bộ trưởng cỗ Ngoại giao

Minister of Foreign Affairs

Bộ trưởng bộ Tư pháp

Minister of Justice

Bộ trưởng bộ Tài chính

Minister of Finance

Bộ trưởng cỗ Công Thương

Minister of Industry and Trade

Bộ trưởng bộ Lao rượu cồn - yêu đương binh và Xã hội

Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải

Minister of Transport

Bộ trưởng cỗ Xây dựng

Minister of Construction

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

Minister of Information & Communications

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo

Minister of Education & Training

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn

Minister of Agriculture và Rural Development

Bộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư

Minister of Planning & Investment

Bộ trưởng cỗ Nội vụ

Minister of trang chủ Affairs

Bộ trưởng cỗ Y tế

Minister of Health

Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ

Minister of Science & Technology

Bộ trưởng cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Minister of Culture, Sports & Tourism

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường

Minister of Natural Resources và Environment

Tổng Thanh tra chính phủ

Inspector-General

Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Governor of the State bank of Viet Nam

Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ

Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng chủ tịch nước và chức vụ Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng chủ tịch nước

Office of the President

Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Phó chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President

Trợ lý quản trị nước

Assistant to the President

6. Thương hiệu chung của các đơn vị nằm trong Bộ, ban ngành ngang bộ

Văn chống Bộ

Ministry Office

Thanh tra Bộ

Ministry Inspectorate

Tổng cục

Directorate

Ủy ban

Committee/Commission

Cục

Department/Authority/Agency

Vụ

Department

Học viện

Academy

Viện

Institute

Trung tâm

Centre

Ban

Board

Phòng

Division

Vụ tổ chức triển khai Cán bộ

Department of Personnel và Organisation

Vụ Pháp chế

Department of Legal Affairs

Vụ hợp tác và ký kết quốc tế

Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng thường trực

Permanent Deputy Minister

Thứ trưởng

Deputy Minister

Tổng viên trưởng

Director General

Phó Tổng viên trưởng

Deputy Director General

Phó chủ nhiệm thường trực

Permanent Vice Chairman/Chairwoman

Phó nhà nhiệm

Vice Chairman/Chairwoman

Trợ lý cỗ trưởng

Assistant Minister

Chủ nhiệm Ủy ban

Chairman/Chairwoman of Committee

Phó nhà nhiệm Ủy ban

Vice Chairman/Chairwoman of Committee

Chánh văn phòng Bộ

Chief of the Ministry Office

Phó Chánh công sở Bộ

Deputy Chief of the Ministry Office

Cục trưởng

Director General

Phó viên trưởng

Deputy Director General

Vụ trưởng

Director General

Phó Vụ trưởng

Deputy Director General

Giám đốc học viện

President of Academy

Phó người đứng đầu Học viện

Vice President of Academy

Viện trưởng

Director of Institute

Phó Viện trưởng

Deputy Director of Institute

Giám đốc Trung tâm

Director of Centre

Phó giám đốc Trung tâm

Deputy Director of Centre

Trưởng phòng

Head of Division

Phó trưởng phòng

Deputy Head of Division

Chuyên viên cao cấp

Senior Official

Chuyên viên chính

Principal Official

Chuyên viên

Official

Thanh tra viên cao cấp

Senior Inspector

Thanh tra viên chính

Principal Inspector

Thanh tra viên

Inspector

8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan lại thuộc chính phủ

Trưởng ban làm chủ Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Director of Ho bỏ ra Minh Mausoleum Management

Phó Trưởng ban thống trị Lăng quản trị Hồ Chí Minh

Deputy Director of Ho chi Minh Mausoleum Management

Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

General Director of Viet nam giới Social Security

Phó tgđ Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái mạnh Social Security

Tổng giám đốc Thông tấn thôn Việt Nam

General Director of Viet nam giới News Agency 

Phó tổng giám đốc Thông tấn làng mạc Việt Nam

Deputy General Director of Viet nam giới News Agency

Tổng người có quyền lực cao Đài ngôn ngữ Việt Nam

General Director of Voice of Viet Nam

Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam

Deputy General Director of Voice of Viet Nam

Tổng chủ tịch Đài vô tuyến Việt Nam

General Director of Viet nam giới Television

Phó tgđ Đài truyền hình Việt Nam

Deputy General Director of Viet phái nam Television

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics và Public Administration 

Phó Giám đốc học viện Chính trị - Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh

Vice President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration 

Chủ tịch Viện khoa học và technology Việt Nam

President of Viet phái nam Academy of Science và Technology

Phó quản trị Viện kỹ thuật và công nghệ Việt Nam

Vice President of Viet phái nam Academy of Science và Technology

Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt Nam

President of Viet nam Academy of Social Sciences

Phó quản trị Viện kỹ thuật Xã hội Việt Nam

Vice President of Viet nam Academy of Social Sciences

9. Tên của những đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của những đơn vị cấp cho tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Văn phòng

Office

Chánh Văn phòng

Chief of Office

Phó Chánh Văn phòng

Deputy Chief of Office

Cục

Department

Cục trưởng

Director

Phó cục trưởng

Deputy Director

Vụ

Department

Vụ trưởng

Director

Phó Vụ trưởng

Deputy Director

Ban

Board

Trưởng Ban

Head

Phó Trưởng Ban

Deputy Head

Chi cục

Branch

Chi cục trưởng

Manager

Chi viên phó

Deputy Manager

Phòng

Division

Trưởng phòng

Head of Division

Phó Trưởng phòng

Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và những đơn vị trực thuộc

Thủ đô Hà Nội

Hà Nội Capital

Thành phố

Ví dụ: tp Hồ Chí Minh

City

Ví dụ: Ho đưa ra Minh City

Tỉnh:

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Province

Ví dụ: Ha nam giới Province

Quận, Huyện:

Ví dụ: Quận ba Đình

District

Ví dụ: tía Dinh District

Xã:

Ví dụ: làng mạc Quang Trung

Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường:

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum

Hamlet, Village

Ủy ban quần chúng (các cung cấp từ thành phố trực trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)