To some extent nghĩa là gì

      120

Written by Ptran . Published on 16 tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9787

Gửi thư điện tử bài này

 Công nghiệp tin tức đã và đang là 1 trong lựa lựa chọn nghề nghiệp thu hút đối với nhiều bạn trẻ. Tò mò triển vọng về nghề này tại Úc cùng học một số trong những cách biểu đạt trong giờ Anh thông qua đoạn hội thoại mặt dưới.Bạn vẫn xem: khổng lồ some extent là gì

Dave Bowley là chuyên viên tư vấn công nghệ thông tin tại Melbourne. Chuyên ngành của anh ý là kiến thiết và lập trình hệ thống technology thông tin. Anh có bởi kỹ sư về technology Thông tin và thương mại dịch vụ từ Đại học Monash và làm việc trong ngành này hơn chục năm qua.Bạn vẫn xem: to some extent tức là gì

Anh cho biết thêm ngành công nghệ thông tin trên Australia cải tiến và phát triển chậm lại chút ít trong thời gian qua tuy nhiên vẫn còn khôn cùng nhiều thời cơ việc có tác dụng tại đây. Anh khuyên các bạn trẻ muốn thao tác trong ngành này là phải thông thạo kỹ thuật, tuy vậy kỹ năng tiếp xúc không kém phần quan lại trọng.

Bạn đang xem: To some extent nghĩa là gì


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information technology industry has been an attractive career choice for many young people for years. So what does it take to lớn become an IT consultant in Australia?

Dave Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming và IT system design. He has a Bachelor"s degree in IT và Business from Monash University và has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in nước australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His vị trí cao nhất advice for young people who want to lớn break into the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to bởi vì quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to designing IT systems, lớn IT tư vấn to writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required to do.

LILY YAN: So why did you choose to get into this industry at (in) the first place? Why did you choose khổng lồ study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy to vì chưng as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vì you think of the IT industry now, as it is, compared to, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place khổng lồ be.

LILY YAN: Is that a difficult industry lớn get in(to) now, like is it getting really competitive, like you need lớn have really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have lớn be lucky lớn a certain extent. But certainly the more you can vì chưng to maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer khổng lồ choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills lớn have

depend on

‘So those roles could be anything from computer programming khổng lồ designing IT systems, to lớn IT support, lớn writing documentation - it really depends on who the client is and what I’m required to do.’

Cụm trường đoản cú "depend on" hay "depend upon" có nghĩa dựa vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekend or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

bring up

‘Fairly easy to bởi as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ động từ ‘bring up’ tức là nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo trong một trả cảnh/môi trường làm sao đó, đề cập, gửi ra, giỏi ói mửa. Động từ sinh hoạt thời thừa khứ cùng quá khứ xong của ‘bring’ là ‘brought’.

Xem thêm: Kiến Trúc Bền Vững Là Gì - Khái Niệm, Thông Tin, Tiêu Chí

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate among participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh tự ‘upbringing’ tức là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be.’

Cụm trường đoản cú "quieten down" có nghĩa là làm điều gì hay đồ vật gi trở cần yên ắng. Động từ ‘quieten’ tất cả nghĩa gần giống với ‘quiet’để chỉ hành vi làm êm, làm cho dịu, nín , vỗ về.

‘Quieten’ khi là ngoại cồn từ, đi thuộc với bửa ngữ tức là làm mẫu gì/ đồ dùng gì yên lặng.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

Khi là nội cồn từ, không có bổ ngữ đi cùng, ‘quieten’có nghĩa là làm mẫu gì, ai đó bình tâm hơn, im ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý trong giờ đồng hồ Anh Mỹ, "quiet down" được dùng thông dụng hơn "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used to lớn be.’

Tính từ ‘lucrative’ gồm nghĩa là có ích nhuận hấp dẫn, khủng bở.

‘It’s a lucrative business.’

to a certain extent

‘But you have to lớn be lucky lớn a certain extent.’

‘To a certain extent’ tức là ở một nấc độ làm sao đó. Một trong những cách diễn tả tương từ là "to some extent", "to some degree" giỏi "to a degree".

‘It’s true lớn a certain extent, but we need to look at the big picture as well.’

"I accept what you say lớn a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can vì to maximise your chances of getting a good job, like the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have of getting a good job.‘

Nội cồn từ ‘maximise’ có nghĩa là phát triển ở tại mức tối đa.

‘Going khổng lồ a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability lớn remember your English vocab."