Toán văn anh là khối gì

*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển Ngành DHS tuyển sinch
1A00Tân oán, Lý, Hóa Sư phạm Tân oán học Sư phạm Tân oán đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo bởi tiếng Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến và phát triển Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán thù, Lý. Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Toán huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện bởi tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Hệ thống thông tin Vật lý tiên tiến Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán thù, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Toán, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và đào tạo bởi tiếng Anh Sư phạm Sinh học tập Sư phạm Sinc học huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh Sư phạm Khoa học thoải mái và tự nhiên Sư phạm Công nghệ Tâm lý học tập giáo dục
5B02Toán thù, Sinc, Địa Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập đào tạo bởi giờ Anh
6B04Toán, Sinch, GDCD Sư phạm Sinch học
7C00Vnạp năng lượng, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí Giáo dục Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học tập đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Giáo dục Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo pháp luật Giáo dục Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý dạy dỗ Tâm lý học giáo dục
8C19Vnạp năng lượng, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo quy định Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý giáo dục
9C20Văn uống, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục điều khoản Giáo dục Công dân giáo dục và đào tạo QP - AN Quản lý dạy dỗ Tâm lý học tập giáo dục
10D01Vnạp năng lượng, Toán thù, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học tập huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh Tâm lý học tập giáo dục
11D07Toán thù, Hóa, Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Tân oán đào tạo bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh Hệ thống ban bố Vật lý tiên tiến Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán, Sinc, Anh Sư phạm Sinh học đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học tập Giáo dục đào tạo Tiểu học đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh
13D10Tân oán, Địa, Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh
14D14Văn, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Văn, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Tân oán, Hóa, Pháp Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Toán, Lý, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Văn uống, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn giáo dục và đào tạo Chính trị giáo dục và đào tạo điều khoản Giáo dục Công dân Giáo dục QP - AN Quản lý giáo dục
19D78Vnạp năng lượng, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Tân oán, KHTN, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Tân oán huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học tập huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học giảng dạy bởi tiếng Anh Sư phạm Sinch học Sư phạm Sinch học huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống thông báo Vật lý tiên tiến
21M00Vnạp năng lượng, Toán thù, Năng khiếu
22M01Văn uống, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (kể cthị trấn theo tranh) giáo dục và đào tạo Mầm non
23M09Toán, NK1 (hát trường đoản cú chọn), NK2 (kể cthị trấn theo tranh) giáo dục và đào tạo Mầm non
24M11Vnạp năng lượng, Anh, Năng khiếu
25N00Văn uống, NK1 (Cao độ - huyết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Toán thù, Lý, Sinhx
28A03Tân oán, Lý, Sửx
29A04Toán, Lý, Địax
30A05Toán thù, Hóa, Sửx
31A06Tân oán, Hóa, Địax
32A07Toán, Sử, Địax
33A08Toán thù, Sử, GDCDx
34A10Tân oán, Lý, GDCDx
35A11Toán, Hóa, GDCDx
36A12Toán thù, KHTN, KHXHx
37A14Toán thù, KHTN, Địax
38A15Toán, KHTN, Địax
39A16Toán thù, KHTN, Vănx
40A17Toán, Lý, KHXHx
41A18Tân oán, Hoá học, KHXHx
42B01Tân oán, Sinch, Sửx
43B03Toán thù, Sinch, Vănx
44B05Toán thù, Sinc, KHXHx
45B08Toán, Sinch, Anhx
46C01Văn, Toán thù, Lýx
47C02Văn uống, Toán, Hóax
48C03Văn uống, Toán, Sửx
49C04Vnạp năng lượng, Toán thù, Địax
50C05Văn uống, Lý, Hóax
51C06Văn, Lý, Sinhx
52C07Văn, Lý, Sửx
53C08Vnạp năng lượng, Hóa, Sinhx
54C09Văn, Lý, Địax
55C10Văn, Hóa, Sửx
56C12Vnạp năng lượng, Sinh, Sửx
57C13Vnạp năng lượng, Sinh, Địax
58C14Văn uống, Toán thù, GDCDx
59C15Văn uống, Tân oán, giáo dục và đào tạo côngx
60C16Văn, Lý, GDCDx
61C17Vnạp năng lượng, Hóa, GDCDx
62D02Văn uống, Toán, Ngax
63D03Văn, Toán, Phápx
64D04Văn, Toán thù, Trungx
65D05Vnạp năng lượng, Toán, Đứcx
66D06Văn, Toán, Nhậtx
67D09Toán thù, Sử, Anhx
68D11Văn, Lý, Anhx
69D12Vnạp năng lượng, Hóa, Anhx
70D13Văn, Sinch, Anhx
71D16Tân oán, Địa, Đứcx
72D17Toán thù, Địa, Ngax
73D18Toán, Địa, Nhậtx
74D19Toán thù, Địa, Phápx
75D20Toán thù, Địa, Trungx
76D21Toán thù, Hóa, Đứcx
77D22Toán, Hóa, Ngax
78D23Toán thù, Hóa, Nhậtx
79D25Toán, Hóa, Trungx
80D26Toán, Lý, Đứcx
81D27Tân oán, Lý, Ngax
82D28Tân oán, Lý, Nhậtx
83D30Toán thù, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinch, Đứcx
85D32Toán, Sinc, Ngax
86D33Toán thù, Sinch, Nhậtx
87D34Tân oán, Sinch, Phápx
88D35Toán, Sinc, Trungx
89D41Văn, Địa, Đứcx
90D42Văn uống, Địa, Ngax
91D43Vnạp năng lượng, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Văn, Địa, Trungx
94D52Văn uống, Lý, Ngax
95D54Vnạp năng lượng, Lý, Phápx
96D55Vnạp năng lượng, Lý, Trungx
97D61Vnạp năng lượng, Sử, Đứcx
98D62Vnạp năng lượng, Sử, Ngax
99D63Văn uống, Sử, Nhậtx
100D64Văn, Sử, Phápx
101D65Văn, Sử, Trungx
102D68Văn, GDCD, Ngax
103D69Văn uống, GDCD, Nhậtx
104D70Vnạp năng lượng, GDCD, Phápx
105D72Văn, KHTN, Anhx
106D73Văn uống, KHTN, Đứcx
107D74Vnạp năng lượng, KHTN, Ngax
108D75Vnạp năng lượng, KHTN, Nhậtx
109D76Vnạp năng lượng, KHTN, Phápx
110D77Vnạp năng lượng, KHTN, Trungx
111D79Văn, KHXH, Đứcx
112D80Văn uống, KHXH, Ngax
113D81Văn, KHXH, Nhậtx
114D82Văn uống, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Toán, GDCD, Anhx
117D85Toán, GDCD, Đứcx
118D86Toán thù, GDCD, Ngax
119D87Tân oán, GDCD, Phápx
120D88Toán thù, GDCD, Nhậtx
121D91Toán, KHTN, Phápx
122D92Tân oán, KHTN, Đứcx
123D93Toán, KHTN, Ngax
124D94Toán, KHTN, Nhậtx
125D95Toán, KHTN, Trungx
126D96Toán, KHXH, Anhx
127D97Tân oán, KHXH, Anhx
128D98Tân oán, KHXH, Đứcx
129D99Toán, KHXH, Ngax
130H00Văn, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Toán, Văn uống, Vẽx
132H02Tân oán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ trang trí màux
133H03Toán thù, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Tân oán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Văn, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Vnạp năng lượng, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán thù, Anh, Tin họcx
140M02Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
142M04Toán thù, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múax
143M10Toán thù, Anh, NK1x
144M13Toán thù, Sinh, Năng khiếux
145M14Văn, Năng khiếu báo chí, Toánx
146M15Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Anhx
147M16Vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí truyền thông, Lýx
148M17Văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Sửx
149M18Văn, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Toánx
150M19Văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Anhx
151M20Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Lýx
152M21Văn uống, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí, Sửx
153M22Vnạp năng lượng, Năng khiếu xoay phim tivi, Toánx
154M23Văn, Năng năng khiếu cù phyên ổn vô tuyến, Anhx
155M24Văn uống, Năng năng khiếu con quay phyên ổn vô tuyến, Lýx
156M25Văn, Năng khiếu tảo phyên truyền họa, Sửx
157N02Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc màn trình diễn nhạc cụx
158N03Văn uống, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
159N04Vnạp năng lượng, Năng khiếu bộc lộ, Năng khiếux
160N05Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếux
161N06Văn uống, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
162N07Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, siêng mônx
163N08Văn , Hòa tkhô cứng, Phát triển chủ thể cùng phổ thơx
164N09Văn, Hòa thanh khô, Bốc thăm đề- chỉ đạo trên chỗx
165R00Văn uống, Sử, Năng năng khiếu báo chíx
166R01Vnạp năng lượng, Địa, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn uống, Tân oán, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Văn, Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Văn uống, Năng năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – xã hội – nghệ thuậtx
170R05Văn, Anh, Năng khiếu kỹ năng truyền thôngx
171S00Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
173T00Toán thù, Sinc, Năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Văn, Năng khiếu TDTTx
175T02Vnạp năng lượng, Sinh, Năng khiếu TDTTx
176T03Văn uống, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Toán, Lý, Năng khiếu TDTTx
178T05Vnạp năng lượng, GDCD, Năng kiếux
179V00Toán thù, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán, Anhx
182V03Vẽ MT, Tân oán, Hóax
183V04Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Toán thù, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Tân oán, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Tân oán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Tân oán, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ thích hợp môn gồm dấu x, tổng hòa hợp từ thanhnien.vn cùng ttmn.mobiso.vn)


Chuyên mục: Kiến Thức