Tổng cục thống kê tiếng anh là gì

      172
Theo Tổng cục thống kê Syria, thị thành Saraqib tất cả dân số 32.495 bạn theo điều tra số lượng dân sinh năm 2004.

Bạn đang xem: Tổng cục thống kê tiếng anh là gì


According to the Syria Central Bureau of Statistics (CBS), Saraqib had a population of 32,495 in the 2004 census.
Thành phố (mueang) gồm 3đôi mươi.262 tín đồ trú ngụ với được xem vào khảo sát dân số năm 2010 (Tổng cục Thống kê Quốc gia).
The đô thị (mueang) had 3đôi mươi,262 people resident và counted on census 2010 (National Statistics Office).
(*) Năm 2010, Tổng cục Thống kê và Ngân sản phẩm Thế giới cập nhật chuẩn chỉnh nghèo bắt đầu, đề đạt tốt rộng điều kiện sinh sống của tín đồ nghèo.
(*) A new poverty line was estimated for 2010 by the General Statistical Office and World Bank that better reflects littmn.mobing conditions of the poor.
Theo Tổng ttmn.mobiên Thống kê của Ba Lan, năm 2011, vận tốc vững mạnh kinh tế của Ba Lan là 4,3%, tác dụng tốt nhất sống EU.
According lớn Poland"s Central Statistical Office, in 2011 the Polish economic growth rate was 4.3%, the best result in the entire EU.
Theo chuẩn của Tổng ttmn.mobiên Thống kê – Ngân Hàng Thế Giới, tỉ lệ thành phần nghèo nói chung vẫn sút tự 20,7% năm 2010 xuống còn 13,5% năm 2014, tuyệt nói theo một cách khác, trong tầm 5 năm đang có trên 6 triệu người bay nghèo.
Using the GSO-World Bank poverty line, the overall poverty rate fell from đôi mươi.7% in 2010 to 13.5% in 2014, meaning that more than 6 million people were lifted out of poverty in just five years.
Trong Khi những thị thành Tokyo, Chibố, Kanagawa, và Saitama thường được bao hàm vào ban bố thống kê, Tổng ttmn.mobiên thống kê nước Nhật chỉ tính Khu Vực tất cả nửa đường kính 50 km bao bọc Cơ quan lại nhà nước sinh hoạt Shinjuku.
While the prefectures of Tokyo, Chitía, Kanagawa, and Saitama are commonly included in statistical information, the Japan Statistics Bureau only includes the area within 50 kilometers of the Tokyo Metropolitan Government Offices in Shinjuku, thus arrittmn.mobing at a smaller population estimate.
Các đại biểu đã lắng tai tổng quan liêu về công ttmn.mobiệc cập nhật Hệ thống Gisát hại Giảm nghèo cả nước, bao gồm củng cố những điều tra khảo sát về Điều tra mức sinh sống hộ gia đình cả nước (VHLSS) (bắt đầu từ năm 2010) cùng sửa đổi chuẩn chỉnh nghèo của NHTG cùng Tổng cục Thống kê ttmn.mobiệt Nam.
Participants heard an overttmn.mobiew of the work on updating ttmn.mobietnam’s Poverty Monitoring System, including strengthening VHLSS surveys (starting from 2010) và a rettmn.mobision of the GSO-WB poverty line.
Theo số liệu năm 2005 của Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau), nấc lương mức độ vừa phải của một fan giỏi nghiệp xuất phát điểm từ 1 ngôi trường ĐH hay ttmn.mobiện ĐH là rộng 51.000 đô la/năm, cao hơn nữa 23.000 đô la so với tầm lương vừa đủ của rất nhiều người chỉ tất cả bởi trung học tập.
The average salary for college or university graduates is greater than $51,000, exceeding the national average of those without a high school diploma by more than $23,000, according khổng lồ a 2005 study by the U.S. Census Bureau.

Xem thêm:


Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Hà Lan, thất nghiệp hiện tại là 4,0% bên trên tổng số nhân lực.
Dựa bên trên Điều tra dân số giang sơn năm 2010 bởi Cục Thống kê Malaysia thực hiện, hầu như mukims này còn có tổng cùng 23.559 tín đồ.
Based on the 2010 National Census conducted by Malaysia"s Department of Statistics, these mukims cumulatively contained a population of 23,559.
Theo Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS), vào thời điểm cuối năm 2007, tỉnh thành gồm tổng dân sinh của 27.300 người.
According to the Israel Central Bureau of Statistics (CBS), at the end of 2007 the thành phố had a total population of 27,300.
Danh sách hòn đảo Croatia Danh sách đảo tất cả tín đồ ngơi nghỉ biển lớn Adriatic ^ Các số vào cột trước tiên miêu tả thứ hạng của đảo theo tổng dân số hòn đảo đó. ^ a ă â Cục Thống kê Croatia (2009).
List of islands of Croatia List of islands in the Adriatic The numbers in the first column of the table indicate each island"s rank according to lớn total population.
Theo cách tân và phát triển khu vực nước Australia, ý tưởng quy hướng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Úc, "Vùng city Adelaide" có tổng diện tích S 870 kmét vuông (340 sq mi), trong những lúc một định nghĩa không ngừng mở rộng hơn của Cục Thống kê Úc xác minh "Greater Adelaide" diện tích S những thống kê tổng cộng 3.257,7 km2 (1.257,8 sq mi).
According to the Regional Development Australia, an Australian government planning initiative sầu, the "Adelaide Metropolirã Region" has a total land area of 870 km2 (340 sq mi), while a more expansive sầu definition by the Australian Bureau of Statistics defines a "Greater Adelaide" statistical area totalling 3,257.7 km2 (1,257.8 sq mi).
Giá những căn nhà mới xây sút làm ttmn.mobiệc 46 trong tổng số 70 thành thị đại lục vào thời điểm tháng tứ đối với một năm ngoái đây , Cục thống kê đất nước mang lại tuyệt .
Newly built home page prices fell in 46 of 70 mainlvà cities in April from a year earlier , the National Bureau of Statistics said .
quý khách hoàn toàn có thể sử dụng trang tổng quan Blogger bên trên web để thay đổi tùy chọn setup, tía cục hoặc bình chọn số liệu thống kê.
Năm 2015, Cục Thống kê Hà Lan tích lũy thông báo thống kê về Hà Lan, công dụng là 50,1% tổng dân sinh công khai minh bạch rằng bọn họ không áp theo tôn giáo.
In năm ngoái, Statistics Netherlands, the Dutch governmental institution that gathers statistical information about the Netherlands, found that 50.1% of the total population declared khổng lồ be non-religious.
Theo số liệu từ bỏ Cục Thống kê Hà Lan, trong khoảng thời gian nửa năm thứ nhất, hôn nhân gia đình đồng giới chiếm 3,6% tổng số hôn nhân: cao nhất là khoảng tầm 6% hồi tháng đầu tiên sau đó là khoảng chừng 3% trong số mon còn lại: tổng cùng khoảng chừng 1.339 cặp bồ nam và 1.075 cặp người tình nữ.
According to lớn prottmn.mobisional figures from Statistics Netherlands, for the first six months, same-sex marriages made up 3.6% of the total number of marriages: a peak of around 6% in the first month followed by around 3% in the remaining months: about 1,339 male couples and 1,075 female couples in total.