Trên cao bao vì sao sáng

      161
Mùa thu thưa nắng nóng gió có niềm nhớ Ttránh chiều man mác bi thiết nát trái tim Lệ tình đẫm ướt tà áo trinch ngulặng Kỷ niệm yên ả còn in trên giấy Người ôm thương nhớ ra đi trường đoản cú đấy Ttránh đày hai đứa bởi thiếu tơ duim Rừng còn gắng lá tình vẫn chưa yên Thương bỏ ra cho lắm tiếng cũng cách nhau. Người trường đoản cú nngu dặm về sở hữu nỗi sầu Nhịp cầu ô thước hẹn mang lại mai sau Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau Trên cao bao do sao sáng sủa Rừng vắng tanh tất cả bao lá kim cương Là bấy nhiêu sầu. Người đi hoa lá bị tiêu diệt trong dịp ghi nhớ Người về lặng lẽ âm thầm tình vẫn cá biệt Thà rằng chôn bí mật mộng ước xa nhau chừng Quên đi cho hết một kiếp tmùi hương đau.

Bạn đang xem: Trên cao bao vì sao sáng


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Một Số Thông Tin Về Địa Lý Việt Nam, Vì Sao Trung Và Nam Mĩ Có Khí Hậu Đa Dạng

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.