Trồng cây tiếng anh là gì

      114
Irrigation starts to make you be allowed lớn plant stuff where you want it, as opposed lớn where the rivers flood.

Bạn đang xem: Trồng cây tiếng anh là gì


Trong năm 1998, đã có tầm khoảng 15.000 người trồng cây ở Mỹ (một phần ba trong các là các trang trại cho quý khách đến "lựa chọn và cưa về").
Những fan truyền giáo và các tín hữu Haiti trồng cây ở vùng núi cao bên trên thủ bao phủ Port au Prince, có thể được bắt gặp trong hậu cảnh.
Missionaries và members in Haiti plant trees in the mountains high above the capital thành phố of Port au Prince, which can be seen in the background.
Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, mặt trận -- shop chúng tôi đang nghỉ ngơi Bronx chỗ mà chúng ta có thể trồng cây ở khắp những nơi, trên xi- măng.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re prottmn.mobing in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
Cánh đồng đen, cánh đồng nâu, cánh đồng chất thải đôc hại, chiến trường -- chúng tôi đang ngơi nghỉ Bronx khu vực mà bạn có thể trồng cây ở khắp đầy đủ nơi, trên xi-măng.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield -- we"re prottmn.mobing in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
As a celebration of World Earth Day on 22 April, Fajksová và others planted 3,000 seedlings of trees in Jakarta, Indonesia.
Và những người trồng cây ở Phần Lan đã biến đổi các nông trại cửa ngõ sổ của bản thân để say mê ứng với hồ hết ngày về tối vào mùa đông bằng cách đặt thêm đèn led giúp cây vững mạnh và bây giờ họ vẫn truyền bá tay nghề này như một phần của dự án.

Xem thêm: Pick Me Up Là Gì - Tất Tần Tật Về Pick Me


And window farmers in Finland have been customizing their window farms for the dark days of the Finnish winters by outfitting them with LED grow lights that they"re now making open source and part of the project.
Mặc dù người ta nỗ lực cố gắng trồng cây bergamot phần lớn nơi khác, nhưng mà sản lượng cây đến từ tỉnh Reggio chiếm tỉ lệ nhích cao hơn toàn núm giới.
Though efforts are being made to grow bergamots elsewhere, a high percentage of production worldwide comes from the prottmn.mobince of Reggio.
Phân ở phía đáy phần đa tầng sỏi đá -- không liên quan đến ai -- hỗ trợ thức ăn đặc cho mọi cây trồng ở váy đầm lầy.
The poo at the very bottom of all those layers of gravel -- not touching anyone -- is prottmn.mobiding solid food for those marsh plants.
He cấy các cây trồng ở núi Al pơ giữa dãy núi Alps với Pyrenees đồng thời phân tích khu vườn sinh hoạt Fontainebleau.
He transplanted alpine plants between the Alps & Pyrenees and the research garden in Fontainebleau.
Sự biệt lập chỉ là mối cung cấp nước tưới mang lại cây trồng ở sa mạc, hay số đông sân gôn sinh hoạt Scottsdale, tùy nằm trong vào bạn.
The difference is mainly irrigating the desert for food, or maybe golf courses in Scottsdale, you take your pick.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M