Trưởng bộ môn tiếng anh là gì

      241
Quy đinch để thương hiệu giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của ĐHQGTP Hà Nội, các đối kháng vị thành viên và trực thuộc, các chức danh lãnh đạo vào ĐHQGHN

Quy định đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của Đại học Quốc gia Hà Nội là Vietphái mạnh National University, Hanoi (viết tắt là ttmn.mobi).

Bạn đang xem: Trưởng bộ môn tiếng anh là gì


Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các solo vị thành viên và trực thuộc được quy định thống nhất theo Phụ lục “Hướng dẫn để tên giao dịch quốc tế của các 1-1 vị thành viên, đối chọi vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo trong ĐHQGHN” kèm theo Quyết định này.

Xem thêm: Sóng Trên Mặt Nước Là Sóng Gì, Sóng Trên Mặt Nước Là Sóng Ngang Vì


Tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) theo quyết định này được áp dụng đối với toàn bộ các tài liệu, vnạp năng lượng bản giao dịch quốc tế, khẩu hiệu, biển tên, danh thiếp.
Các trường đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đặt tên giao dịch quốc tế của các 1-1 vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý và các chức danh không có trong phụ lục Hướng dẫn của Quyết định này và ban hành dưới dạng văn bản để sử dụng trong đối ngoại.
Hướng dẫn đặt tên giao dịch quốc tế (tiếng Anh) của các đối kháng vị thành viên, solo vị trực thuộc và các chức danh lãnh đạo vào Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
1.     Tên giao dịch quốc tế của ĐHQGTP Hà Nội và chức danh của Ban giám đốc ĐHQGHN
2.     Tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của Văn uống phòng và các Ban chức năng của ĐHQGHN
3.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trường Đại học thành viên của ĐHQGHN
4.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các Viện nghiên cứu của ĐHQGHN
5.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa trực thuộc ĐHQGHN
6.     Têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung trọng tâm nghiên cứu và dịch vụ và các đơn vị trực thuộc khác tại ĐHQGHN

ttmn.mobi Media - Ban Quan hệ Quốc tế
*
In nội dung bài viết
*
Gửi cho mình bè
*
Xem tin bài bác theo thời gian :
*

*
*
*
*

*

Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Khoa học Xã hội cùng Nhân văn Trường Đại học tập Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghệ Trường Đại học tập Kinh tế Trường Đại học tập Giáo dục Khoa Luật Khoa Quốc tế Khoa Y Dược

Trang diễn bọn | Diễn bầy Học sinc - Sinc viên | Diễn bọn Đoàn Tkhô nóng niên cùng sản Sài Gòn | Diễn bầy Prúc huynh Học sinc - Sinc viên