Tự luận tiếng anh là gì

      29

… và … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him and … (ask) hlặng to lớn come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) … … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore) loudly I … (turn) the television off and just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) lớn bed & … (read) a book when suddenly I … (hear) … ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Diông chồng ……… (start)…

Đang xem: Tự luận giờ anh là gì

quý khách sẽ xem: Tự luận giờ anh là gì

Bạn đang xem: Tự luận tiếng anh là gì

*

*

*

Xem thêm: " Never Give Up Nghĩa Là Gì ? Never Give Up In Your Study Có Nghĩa Là Gì

… this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B…


*

… Huyen walks to lớn school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He khổng lồ school late A goes never B never…

*

… very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A… … 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to lớn write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE … myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Tân oán – Lý – Hóa – Sinch – Văn – Anh tốt nhất! 10 ĐÁP. ÁN Exercise 1: are – reach comes came – had left has never flown have just decided … two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học tập Toán thù – Lý – Hóa – Sinch – Văn uống – Anh xuất sắc nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husb& was in the army,…

… muối khan? Đáp án: % Mg = 87,2%; % Al = 12,8% nHNO3 = 0,49 mol mmuối bột = 28,301 (g) Bài 24: Một kim các loại M hóa trị nhúng vào lít dd FeSO4 bao gồm trọng lượng tăng thêm 16 gam Nếu nhúng kim các loại vào lít dd … 210 ml dd Na2SO4 0,5 M vào dd D dd sau phản bội ứng dư Na2SO4 Xác định thương hiệu kyên ổn các loại kiềm Đáp án: a) Vdd = 250 ml; mmuối bột = 23,75 (g) b) A: Na, B: K Bài 7: Một tất cả hổn hợp X bao gồm klặng một số loại kiềm A, B nằm trong … điều kiện Đáp án: a) % Na = 17,29%, % Al = 40,6%, % Fe = 42,11% b) Kim các loại đội 2: Mg Bài 29: A một số loại hợp kyên Ba, Mg, Al cần sử dụng những kỹ năng chân ko + TN1: Lấy m gam A (dạng bột) bỏ vào nước… … 21) I .my keys, so I can”t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nimãng cầu .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for … (plant) 41 Be quiet, I lớn concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)… … Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the … today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English & French in Canada Bài tập số 3: At nine o”cloông chồng yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we … tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets inlớn the simple…

… what I am trying lớn say? What does this expression mean? Thì tiếp diễn Cách cần sử dụng Thì tiếp nối (The present continuous) đặc trưng tiếng Anh cần sử dụng thường xuyên nhằm biểu đạt : Sự bài toán xảy thời khắc … IV Procedure: • • • • • • • • • • • • • Thì don Cách dùng Thì đối kháng (The simple present) đặc trưng giờ Anh sử dụng liên tiếp để miêu tả : Thói quen thuộc ngày: They drive to lớn … Argentina? Anh đến Argentina chưa? I think I have seen that movie before Tôi suy nghĩ trước coi phim Has he ever talked lớn you about the problem? Anh bao gồm nói cùng với anh vụ việc chưa? I”ve never met Jyên ổn và Sally… Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tạo thành cv xin Việc cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương mua bán công ty khu đất Giỏi tin học Documenkhổng lồ Dokument bắt tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong lòng người mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân vào đợt nghỉ lễ đầu năm mới Điểm lưu ý bình thường cùng mục đích của ngành ruột vùng tmáu minch về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 cthị xã cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài bác cô bé bỏng phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau