Tu tịnh độ là gì

 Ngày ni, các ngườiniệm Phật A Di Đà nhằm cầu vãng sinch Tây phương Cực Lạc. Vấn đề này phù hợp với đạinguyện của đức Phật A Di Đà cứu độ bọn chúng sinc về cõi Tịnh độ của Ngài nhằm tiếptục tu hành cho tới ngày thành Phật.

 Do sự mong muốn của mộtsố người hâm mộ bắt buộc tôi viết ra rất nhiều điều căn uống bản của Pháp Môn Tịnh Độ và của việcHộ Niệm sẽ giúp bạn tu biết có tác dụng cầm cố nào để được vãng sanh, làm sao biết một fan Khi chếtđược vãng sinh xuất xắc không; tất cả mấy phương thơm thứctu Tịnh Độ, có từng nào cách niệm Phật, và bạn tu phảilàm phần nhiều gì nhằm đạt tác dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: người tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà nghiền ngẫm thật kỹ, ghi ghi nhớ gần như điều đối chiếu khuyếntấn vào cuốn nắn cđộ ẩm nang này trước khi bước đầu thực hành, với về sau thỉnh thoảngđề nghị hiểu lại để được thông báo.

 Mặc cho dù trong sách nêura tương đối nhiều điều, nhưng mà chưa nói hết được phần đông cụ thể, biện pháp diễn tả văn tự còn khuyếtđiểm, mong những vị Thiện nay trithức làm lơ cho, fan viết muôn phần trung thực đa tạ.

 Sau chót, thực bụng lạy tạ và xin phnghiền qúyThiện nay học thức, Phật tử, v.v... đã viết, dịch, in, ấn tống, xuất phiên bản Kinc sách,đăng trên mạng, nhờ vào đó quyển sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành quyết vừa đủ.

Bạn đang xem: Tu tịnh độ là gì


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô Thích Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là im lặng lặng ổn trong sạch, Độ là tương trợ, Tịnh Đ tự chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hư không bát ngát vôbiên: gồm vô lượng cõi nước (hành tinh), trong số kia bao gồm cõi Tịnh, tất cả cõi Uế (nhưSa Bà). Chúng sinc có trung ương tịnh sinc về cõi Tịnh, có trọng tâm uế sinh về cõi uế; nếusinc về cõi uế thì nghiệp chướng từng ngày một sâu nặng, cực nhọc thắng lợi pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp cphía hàng ngày một tiêu trừ, dễ thành tích pháplành; ngay lập tức cả những cõi Tịnh độ cũng có tương đối nhiều sai biệt, trong số ấy cõi thù thắngtuyệt nhất là nhân loại Tây Phương Cực Lạc.

 Để được không thiếu thốn và có thiết bị lớp, thứ 1 yêu cầu lược qua về bố Kinch căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn đến phương thơm phương pháp tu, những điều cần phải biết với chuẩn bị.Sau chót nói tới phương pháp thực hành thực tế mỗi ngày của bạn tu Tịnh Độ. Chúng ta cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC KINH A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn cửa Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn nhì trămnăm mươi vị Tỳ kheo; dịp đó, gồm rất nhiều Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Long Bát Bộ vàtđọng chúng tham dự.

 Bấy tiếng đức Phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây thừa mười muôn ức cõi Phật (1)(xa vượt 10 tỷ giải Ngân Hà), bao gồm trái đất thương hiệu là Cực Lạc, vào nhân loại đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) bây chừ đã nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvì sao tên là Cực lạc?

 Vì chúng sanh trong cõiCực Lạc không tồn tại đầy đủ sự khổ, chỉ hưởng trọn đều điều vui; trong cõi đó gồm bảytừng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng sản phẩm cây, hầu như bằng bảy báu bao bọctiếp giáp vòng.

 Lại có ao bằng bẩy báu,vào ao đầy nước đủ tám công đức (3);đáy ao thuần cần sử dụng klặng cương cứng có tác dụng cát trải trên đất bởi tiến thưởng. Vàng bạc, lưu giữ ly,pha lê thích hợp thành đa số thềm con đường nghỉ ngơi tứ mặt ao; bên trên thềm con đường tất cả lầu gác cũnggần như nghiêm sức bằng bảy báu là: đá quý, bạc, lưu ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mãóc.

 Trong ao bao gồm hoa sen lớnnlỗi bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh sáng xanh, dung nhan xoàn thời ánh sáng đá quý, sắcđỏ thời ánh sáng đỏ, sắc đẹp white thời ánh nắng white, nhiệm mầu thơm non trongsạch sẽ. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành quả công đức trang nghiêm như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường xuyên trỗi (vang lên) nhạc ttách, khu đất bằng quà ròng, hôm mai sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsinh trong cõi đó thường vào lúc sáng nhanh chóng, rất nhiều rước giỏ đựng đầy đủ hoa thơm đemcúng nhường nhịn mười muôn ức đức Phật làm việc mười phương, cho giờ nạp năng lượng ngay tắp lự trsinh sống về bạn dạng quốcăn cơm xong xuôi đi ghê hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi Cực Lạcthành tích công đức nghiêm túc như thế.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi đó thường cógần như như là chlặng mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nlỗi chlặng Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; số đông như thể chyên kia ngày đêm sáuthời hót giờ hòa nhã.

 Tiếng chim kia diễn nóisố đông pháp nhỏng Năm căn uống (6), Năm lực (7),Bảy giác Chi (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sanh vào cõi đó nghegiờ chyên ổn kết thúc thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng phần đa giống chyên đó là vì tội báo xuất hiện, vị cõi Cực Lạc không tồn tại bađường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi đó thương hiệu con đường ác còn không tồn tại huống là gồm sự ác sao?Những kiểu như chyên ổn kia là vì đức Phật A Di Đà hy vọng mang lại tiếng pháp được tuim lưu(bộc bạch chuyền đi) nhưng thay đổi ra kia thôi.

 Trong cõi Cực Lạc, giónhẹ thổi rượu cồn các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, làm vang ra tiếng vidiệu, ví như trăm ndại sản phẩm nhạc đồng hòa chung; fan nào nghe tiếng kia tựnhiên đầy đủ sinc lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi Cực Lạcthành tích công đức nghiêm túc như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông nghĩ về sao, Đức Phật kia vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì đức Phật đó có hàoquang đãng sáng sủa chói soi xuyên suốt vô lượng những cõi mười phương không biến thành chướng ngại vật (vôlượng quang); Đức Phật đó với quần chúng. # của Ngài sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến hiện nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 nghìn năm).

 Lại trong cõi nước CựcLạc có vô lượng Tkhô giòn Vnạp năng lượng môn sinh số đông là bậc A La Hán, chẳng cần tính đếm cơ mà cóthể biết không còn được, sản phẩm Bồ Tát chúng cũng đông như vậy.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tựu công đức nghiêm túc như thế.

 Lại nữa, cõi Cực Lạc,đông đảo bọn chúng sanh vãng sinc mang lại này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không bị đọa nữa); trong đó cókhông ít vị bực độc nhất vô nhị sinh ngã xứ đọng (sẵn sàng thành Phật), số đó rất nhiều, chẳngbắt buộc tính đếm cơ mà biết không còn được, chỉ rất có thể sử dụng vô số a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

 Chúng sanh như thế nào nghegần như điều trên phía trên, đề xuất phát nguyện cầu sinh quý phái cõi nước kia, bởi vì sao? Vì:được cùng với các bậc Thượng thiện nhân ngơi nghỉ và một vị trí. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể sử dụng chút xíu thiện tại căn phước đức nhân duyên ổn nhưng được sinch thanh lịch cõi đó.

 Nếu có thiện nay nam giới tử,thiện nay nàng nhân làm sao nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật kia, hoặc vào một ngày, hoặc haingày, hoặc bố ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời người kia đến thời điểm lâm bình thường (chết) được đức Phật ADi Đà thẳng hàng Thánh chúng hiện nay thân ngơi nghỉ trước bạn đó. Người đó lúc chết tâmthần không điên đảo, tức khắc được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A DiĐà.

Xem thêm: Bên Mua Bảo Hiểm Là Gì ? Các Thuật Ngữ Cơ Bản Nhất Trong Bảo Hiểm Bạn Nên Biết

 Xá Lợi Phất, ta thấy cóđầy đủ tiện ích ấy bắt buộc nói đông đảo lời như thế, trường hợp có chúng sinc nào nghe nhữnglời trên, đề xuất phát nguyện sinc sang cõi Cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói xong xuôi, đức Phật bảoTôn giả Xá Lợi Phất:

- Như Ta lúc này ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ về bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số clỗi Phật nghỉ ngơi khắp sáu Phương Đông Tây Nam BắcTrên Dưới gần như ở tại nước các Ngài, chỉ ra tướng tá lưỡi rộng nhiều năm (nói chân thật)trùm khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) nhưng nói lời thật thà rằng:"Chúng sinh những ngươi đề xuất yêu cầu tin xưng tán công đức cần yếu nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Chỏng Phật Snghỉ ngơi Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",bởi vì sao tên là Kinh Nhất-Thiết Chỏng Phật Slàm việc Hộ Niệm?

 Vì giả dụ tất cả thiện nay phái nam tử,thiện thiếu nữ nhân như thế nào nghe Kinh này, với nghe thương hiệu của đức Phật A Di Đà mà thọtrì, thì các thiện tại nam tử cùng thiện nữ nhân ấy mọi được toàn bộ các đức Phậthộ niệm, phần nhiều được ko thoái đưa nơi đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác (bậc giác ngộ phát âm biết chân chủ yếu,không thể bậc như thế nào rộng được nữa).

 Cho đề nghị, các ông đềuphải tin nhận lời của Ta cùng của Chỏng Phật nói; giả dụ có người đang phạt nguyện, đangphân phát nguyện, vẫn phân phát nguyện ao ước sinh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, nhữngtín đồ ấy đầy đủ được không thối hận đưa vị trí đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời đang sinc lịch sự, đang sanh quý phái, hoặc đang sinh lịch sự.

 Xá-Lợi-Phất! Cho nêncác thiện nay nam tử thiện phái nữ nhân, giả dụ bạn như thế nào bao gồm tin tưởng thì nên cần phát nguyệnsinc về cõi nước tê. Như ta hôm nay ngợi khen công đức quan trọng nghĩ về bàn củađức Phật A Di Đà, thời các đức Phật cũng ngợi khen công đức không thể suy nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc Kinc bên trên, bọn chúng tathấy đức Phật nói rất rõ, duy gồm một số điểm cần xem thêm, kia là:

1) – Cõi Cực Lạc: Người đời hầu như ngờ vực cõi Cực Lạc nghỉ ngơi xabên cạnh mười muôn ức cõi Phật quá xa, thời gian sắp đến lâm tầm thường chỉ trong khohình ảnh tương khắc ekhó mang lại được, làm thế nào phát âm được điều này?

 Trong Kinc nói: Tâm baolỗi ko trùm mọi pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ làm việc trong tâm ta, nàocó hun hút gì? Khohình ảnh tự khắc mạng bình thường sinc trong lòng ta, nào có trở ngại gì?

 Vả lại, call mười muôn ứccõi nước là đối với ánh nhìn của phàm phu, trung tâm vào sinh tử cơ mà nói; trường hợp chúngsinh thành tích Tịnh nghiệp, thời gian lâm bình thường tâm an định Tức là vai trung phong thọ sinch Tịnhđộ, vừa khởi niệm tức khắc được vãng sinc. Vì vậy cho nên Kinch nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ vào khoảnh xung khắc ngay thức thì mang lại, từ trung tâm vốn thần tình vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch từ bỏ chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha phát âm Hán là Giác là Phật, Amita phát âm là A Di Đà tức là vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng tia nắng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong thế không vẩn đục. 2- Nước mát dịu. 3- Nước thơm ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại thanh thanh. 5- Nước thnóng nhuần. 6- Nước an hòa âm thầm. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi bự những căn uống.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, tối 6 thời, ngày có các loạichim hót hòa nhã; Nước Trung Hoa chia nhỏ ra tối năm canh, ngày sáu tự khắc.

5) – Đi khiếp hành là gì?

 Đi gớm hành: Là quốc bộ đến giãngân cốt sau thời điểm ngồi tthánh thiện giỏi niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, tiệm tưởng, thamthiền lành, v.v..., cũng chính là khiếp hành.

6) – Năm Căn uống là gì?

 Năm Căn là năm sự việc căn bạn dạng, năm nơi bắt đầu gốc,năm mối cung cấp cnạp năng lượng phiên bản mang lại câu hỏi tu hành, đó là Tín Căn, Tinc Tấn Căn, Niệm Cnạp năng lượng (nhớnghĩ), Định Căn uống (tịch tĩnh), cùng Huệ Cnạp năng lượng (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm sức trẻ trung và tràn đầy năng lượng, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn ví nlỗi năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví nhỏng mức độ teo ruỗicủa các ngón tay để nuốm, nắm, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực có có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, và Huệ Lực.

8) – Bảy Giác Chi là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; Chi là nhánh, là bảy một số loại tu tuần tự sẽ đạt cho đạo qủa, nói một cách khác là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện đi lại thực hành thực tế đang giải thoát. Bảy giác bỏ ra có có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác Chi (lựa chọn), Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám Chính Đạo là gì?

 Tám Chính Đạo còn gọi là Tám Thánh Đạolà con đường giải thoát, gồm tất cả tám nhánh là Chính kiến (quan sát biết nhỏng thật),Chính tứ duy (suy xét đúng thật thật), Chính ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành vi nên đạo), Chính mệnh (nghề nghiệp chân chính), Chính tinhtấn (chuyên cần phải mẫn), Chính niệm (lưu giữ nghĩ về không quên), Chính định (thanhtịnh sáng sủa suốt); thiếu hụt một trong tám nhánh không thành Bát chính đạo. 

 Do hầu như lời nguyện trong những khi tu hành, đứcPhật A Di Đà đã nghiêm túc cõi Tịnh độ của Ngài thù chiến thắng yêu cầu mới có đủ thứnhư các mặt hàng cây, lưới báu, cung điện, các loài chim, những âm tkhô cứng hòa tấu vidiệu, khiến cho người nghe được tự nhiên niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe danh hiệu Phật A Di Đà tintưởng vọng danh hiệu Ngài từ 1 ngày cho đến bảy ngày,một lòng không tán loạn. Thời bạn đó mang lại dịp khuất được đức Phật A Di Đàthẳng hàng Thánh chúng hiện tại thân trước tín đồ kia để tiếp rước về cõi Cực Lạc.

Xem thêm: Vì Sao Ko Vao Duoc Facebook Trên Máy Tính, Điện Thoại, Không Đăng Nhập Facebook Được

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 lúc được sinh sang trọng Tâypmùi hương Cực Lạc, rồi tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật, cần không trở nên đoạ.Điều này có năm nhân duim khiến fan vãng sinch ko thoái đưa, kia là:

 1. Do nguyện lực của PhậtA-di-đà thường xuyên thâu nhiếp đáp duy trì gìn.

 2. Do tia nắng của Phậtluôn soi chiếu, vai trung phong Bồ-đề hay vững mạnh.

 3. Nước, chyên, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềuthuyết giáo nghĩa khổ, không; bạn nghe phần nhiều pháp ấy thường khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước Cực Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm chúng ta lành, khôngcó chình họa duyên xấu ác tính, không tồn tại quỷ thần, tà ma; những sản phẩm công nghệ phiền hậu não Tam độc, v.v…trọn vẹn ko sinc khởi.

 5. Do sinh sống lâu trường thọ, đồng với Chư Phật vàChư Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – KINH VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậttrực thuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt cùng 1250 Tỳ Kheo, bao gồm đông đảo bọn chúng Bồ Tát,các Vua Ttránh, với Thiên Long Bát Bộ. Hiện nay dung nhan diện của đức Thế Tôn vui vẻtươi vui. Tôn trả A Nan Đà tự chỗ ngồi vùng lên, quỳ gối nên lẹo tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay nhan sắc diện của Ngài phấn chấn tươi tắn chưa từng đượcthấy, tất cả nên Ngài nghĩ lưu giữ đến Clỗi Phật quá khđọng, vị lai, ngày nay chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhnắm, lành thay! Này A Nan: Ông vạc trí tuệ hỏi được Nlỗi Lai câu hỏi ấy, Ông làĐại Sĩ thảng hoặc như hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện tại sống trần gian, gồm lòng vày ích lợi chúng sinh, yêu cầu thưa hỏi việc ấy.

 Nầy A Nan, Như Lai Chính Đẳng Chính Giácgiỏi khai thị vô lượng tri kiến, trên sao? Vì Nhỏng Lai tri con kiến (biết thấy) vôcphía vô mắc cỡ, Nlỗi Lai, nếu còn muốn ở thế gian, hoàn toàn có thể sống mang đến vô lượng vô vàn trămndở người ức mãng cầu vị tha kiếp (rất nhiều kiếp) nhưng thân thể của Nlỗi Lai với những căn vẫnko tổn giảm, trên sao? Vì Nlỗi Lai được tam muội (tịch tịnh) từ tại rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng nghe, khéo quan tâm đến, Ta vẫn vị ông nhưng tách biệt giải nói.

 Tôn giả A Nan thưa:

-Vâng! Bạch Thế Tôn! Con mong ước được nghe đức Thế Tôn chỉ dạy.

 Đức Phật bảo:

-Thunghỉ ngơi xưa, vượt a tăng kỳ vô số đại kiếp, bao gồm Phật xuất nạm hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ bay vô lượng bọn chúng sanh. Sau kia tất cả Quang Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, Chiên Đàn Hương Phật, v.v... hết thảy 52 vị Phật tiếp liền Thành lập.

 Kế tiếp nối có đức Phật hiệu là Thế Tự TạiVương Nhỏng Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minch Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nrộng Sư, Phật, Thế Tôn (10 thương hiệu hiệu của chư Phật (3)).

 Lúc đó có Quốc Vương nghe đức Phật thuyếtpháp lòng hết sức vui rất đẹp phát tâm Vô thượng Bồ đề, từ bỏ bỏ ngôi vua xuất gia có tác dụng TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, mang lại cúi lễ đức Phật Thế Tự Tại Vương, đi xung quanh bên phảitía vòng, quỳ lẹo tay nói kệ ca tụng Phật ngừng bạch:

“-Bạch đức Thế Tôn, con vẫn phân phát trung tâm Vô thượng Chính giác, xin đức Thế Tôn nóitởm pháp đến, con đã tu hành nhiếp đem cõi Phật vô lượng tkhô giòn tịnh trangnghiêm. Khiến con mau thành bực Chánh giác nhổ hết căn cơ sinc tử khổ lụy.”

 Thế Tự Tại Vương Nhỏng Lai nói cùng với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ, ông từ bỏ biết mang.”


Chuyên mục: Kiến Thức