Up in the air là gì

If a matter is up in the air, it is uncertain, often because other matters have sầu khổng lồ be decided first:


Bạn đang xem: Up in the air là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú ttmn.mobi.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

If you have a sweet tooth, you like eating sweet foods, especially sweets and chocolate.

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Rau Thủy Canh Là Gì ? 6 Mô Hình Trồng Rau Thủy Canh Xu Hướng Cho Cuộc Sống Xanh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ttmn.mobi English ttmn.mobi University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Đông Á Là Ngân Hàng Đông Á Là Ngân Hàng Gì (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức