Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80 lượng oxi của nước đi qua mang

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vì sao cá xương hoàn toàn có thể đem được rộng 80% lượng O2 của nước trải qua mang?

A.

Bạn đang xem: Vì sao cá xương có thể lấy được hơn 80 lượng oxi của nước đi qua mang

Vì dòng nước chảy một chiều qua có với cái huyết tung vào mao quản tuy vậy song và trái hướng cùng với cái nước

B. Vì dòng nước chảy một chiều qua có và mẫu máu chảy trong mao quản tuy nhiên tuy nhiên với thuộc chiều với chiếc nước

C. Vì dòng nước chảy một chiều qua có với dòng máu tung vào mao mạch song tuy nhiên với dòng nước

D. Vì dòng nước chảy một chiều qua mang với chiếc ngày tiết rã vào mao mạch xuim ngang cùng với mẫu nước


*

Đáp án A

Cá xương rất có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua với vì chưng làn nước rã một chiều qua với với dòng tiết tung trong mao quản tuy vậy tuy vậy với ngược hướng cùng với dòng nướcsao cá xương có thể rước được hơn 80% lượng O2 của nước trải qua mang?

A. Vì dòng nước chảy một chiều qua sở hữu cùng chiếc huyết chảy vào mao mạch tuy nhiên tuy nhiên cùng với cái nước

B. Vì làn nước rã một chiều qua mang và dòng tiết tan trong mao quản tuy vậy song với thuộc chiều cùng với cái nước

C. Vì dòng nước tan một chiều qua với với cái tiết rã trong mao mạch xuim ngang với mẫu nước

D. Vì làn nước rã một chiều qua với với mẫu huyết tan vào mao quản tuy vậy song cùng ngược hướng với mẫu nước


Đáp án D

Cá hô hấp bởi sở hữu.

khi cá thsinh sống vào: Cửa mồm cá xuất hiện, thềm miệng đi lùi xuống, nắp sở hữu đóng góp dẫn cho thể tích khoang miệng tăng thêm, áp suất trong vùng miệng sút, nước tràn qua miệng vào vùng.

Lúc cá thngơi nghỉ ra: của miệng cá đóng góp lại, thềm mồm nâng lên, nắp có lộ diện làm giảm thể tích vùng mồm, áp lực nặng nề trong vùng mồm tăng lên có tính năng đẩy nước trường đoản cú khoang mồm đi qua mang.

Nhờ chuyển động uyển chuyển của của mồm, thềm mồm với nắp mang đề nghị dòng nước chảy từ bỏ mồm qua mang theo một chiều với gần như là là liên tiếp.

Hiện tượng mẫu tung tuy nhiên tuy nhiên cùng ngược: Dòng nước tan bên ngoài mao quản trái chiều cùng với dòng chảy vào mao mạch của có. Nếu dòng nước tung bên phía ngoài mao quản sở hữu cùng chiều với dòng ngày tiết tung vào mao mạch mang thì công dụng thương lượng khí vẫn kém hơn


Đúng 0
Bình luận (0)

sao cá xương có thể đem được hơn 80% lượng O2 của nước trải qua mang

A. Vì dòng nước tan một chiều qua mang với mẫu huyết chảy vào mao quản song tuy vậy cùng với chiếc nước

B. Vì dòng nước chảy một chiều qua sở hữu và mẫu máu chảy trong mao quản tuy vậy song và thuộc chiều cùng với dòng nước

C. Vì làn nước chảy một chiều qua có và mẫu ngày tiết chảy vào mao mạch xuyên ngang với dòng nước

D. Vì làn nước chảy một chiều qua sở hữu cùng mẫu ngày tiết chảy trong mao mạch song tuy vậy và trái hướng cùng với dòng nước


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Cá thở bởi với.

lúc cá thsống vào: Cửa miệng cá xuất hiện thêm, thềm mồm hạ thấp xuống, nắp có đóng góp dẫn đến thể tích vùng miệng tăng thêm, áp suất trong khoang mồm bớt, nước tràn qua mồm vào vùng.

khi cá thở ra: của mồm cá đóng góp lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang xuất hiện có tác dụng bớt thể tích vùng miệng, áp lực nặng nề vào khoang miệng tăng thêm bao gồm tính năng đẩy nước từ bỏ khoang miệng đi qua mang.

Nhờ vận động uyển chuyển của của mồm, thềm mồm cùng nắp sở hữu buộc phải dòng nước tung tự miệng qua sở hữu theo một chiều cùng gần như là là tiếp tục.

Xem thêm: Kí Hiệu Và Đơn Vị Của Điện Trở Suất Là Gì ? Điện Trở Thuần, Điện Trở Của Dây Dẫn

Hiện tượng chiếc tung tuy nhiên tuy nhiên với ngược: Dòng nước tung bên ngoài mao mạch trái chiều cùng với chiếc tung trong mao quản của sở hữu. Nếu dòng nước chảy phía bên ngoài mao mạch mang cùng chiều với chiếc huyết rã trong mao quản với thì tác dụng Bàn bạc khí sẽ kém nhẹm rộng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Vì sao cá xương rất có thể rước được rộng 80% lượng O2 của nước đi qua mang?

A. Vì làn nước tan một chiều qua sở hữu với chiếc huyết chảy vào mao quản tuy nhiên song cùng với mẫu nước

B. Vì làn nước rã một chiều qua có và cái huyết tung vào mao mạch tuy vậy tuy vậy cùng cùng chiều với dòng nước

C. Vì dòng nước rã một chiều qua với và chiếc huyết tung vào mao mạch xuim ngang với cái nước

D. Vì làn nước tan một chiều qua với cùng mẫu ngày tiết rã vào mao quản song song và ngược hướng với loại nước


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Cá hô hấp bởi với.

khi cá thsinh sống vào: Cửa mồm cá xuất hiện, thềm mồm lùi về xuống, nắp mang đóng góp dẫn đến thể tích vùng miệng tăng thêm, áp suất trong vùng mồm bớt, nước tràn qua miệng vào khoang.

Khi cá thsinh sống ra: của miệng cá đóng góp lại, thềm miệng thổi lên, nắp có lộ diện làm cho sút thể tích vùng miệng, áp lực đè nén vào vùng miệng tạo thêm có tác dụng đẩy nước trường đoản cú vùng mồm trải qua mang.

Nhờ vận động uyển chuyển của của mồm, thềm miệng và nắp mang nên làn nước tan tự mồm qua sở hữu theo một chiều và gần như là tiếp tục.

Hiện tượng chiếc chảy song song và ngược: Dòng nước chảy phía bên ngoài mao quản trái hướng cùng với chiếc chảy vào mao mạch của có. Nếu làn nước tan bên ngoài mao mạch có thuộc chiều cùng với cái tiết tung vào mao quản với thì công dụng thương lượng khí sẽ kỉm hơn.


Đúng 0

Bình luận (0)

Vì sao cá xương có thể lấy được rộng 80% lượng O2 của nước trải qua mang?

A.Vì dòng nước rã một chiều qua với cùng chiếc tiết chảy trong mao quản tuy nhiên song cùng với dòng nước

B.Vì làn nước chảy một chiều qua với với loại huyết rã trong mao quản tuy nhiên tuy nhiên với cùng chiều cùng với mẫu nước

C.Vì làn nước rã một chiều qua sở hữu cùng dòng máu chảy trong mao quản xulặng ngang với cái nước

D.Vì làn nước tan một chiều qua với cùng dòng huyết tan trong mao mạch tuy nhiên song cùng ngược hướng cùng với cái nước


Lớp 11 Sinch học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án là D

Dòng nước tan một chiều liên tục qua có và mẫu máu tan trong mao mạch song song và ngược chiều cùng với dòng nước. Trao thay đổi khí được tiến hành dễ dãi cùng triệt để


Đúng 0

Bình luận (0)

Vì sao cá xương có thể đem được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang?

*

*

*

*


Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án đúng : A

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cá xương có thể mang được hơn 80% lượng O2 của nước trải qua với vì:

A. dòng nước chảy một chiều qua sở hữu, loại ngày tiết chảy vào mao mạch song tuy nhiên cùng với dòng nước.

B. dòng nước tung một chiều qua mang, chiếc huyết tan vào mao quản tuy nhiên tuy nhiên với ngược chiều cùng với làn nước.

C. dòng nước chảy một chiều qua với, loại ngày tiết rã trong mao quản tuy nhiên tuy vậy cùng thuộc chiều cùng với dòng nước.

D. làn nước tan một chiều qua với, cái huyết tan trong mao quản xuyên ổn ngang với dòng nước.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

Cá xương có thể đem được rộng 80% lượng O2 của nước đi qua có bởi làn nước tan một chiều qua sở hữu, chiếc ngày tiết chảy trong mao quản tuy vậy tuy vậy cùng trái chiều cùng với làn nước.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cá xương rất có thể rước được hơn 80% lượng O2 của nước trải qua sở hữu vì:

*

*

*

*


Lớp 11 Sinc học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án đúng : B

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cá xương rất có thể đem được rộng 80% lượng O2của nước trải qua sở hữu vị dòng nước tung một chiều qua mang với chiếc tiết tung vào mao mạch?

A. song tuy vậy với loại nước

B. tuy vậy song, thuộc chiều cùng với dòng nước

D. xuyên ổn ngang với dòng nước

D. song tuy vậy, trái chiều với loại nước


Lớp 11 Sinch học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án:D


Đúng 0

Bình luận (0)

Cá xương có thể đem được rộng 80% lượng O2 của nước trải qua sở hữu do dòng nước tung một chiều qua có cùng mẫu ngày tiết tan vào mao mạch

A. Song tuy vậy cùng với mẫu nước

B. Song tuy vậy, thuộc chiều cùng với chiếc nước

C.

Xem thêm: Cfu/G Là Gì ? Cách Tính Cfu Như Thế Nào? Visitech Cfu Và Mpn Khác Nhau Như Thế Nào

Vuông góc với loại nước

D. Song tuy nhiên, trái hướng cùng với dòng nước


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn D


Đúng 0

Bình luận (0)
ttmn.mobi


Chuyên mục: Kiến Thức