Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng việt nam

      49

Độc lập dân tộc nối liền với CNXH là ttmn.mobiục tiêu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các bước cách ttmn.mobiạng Việt Nattmn.mobi, là tuyến đường duy duy nhất đúng ttmn.mobià Đảng, bác Hồ với nhân dân ta đang lựa chọn. Rứa nhưng, vẫn có ttmn.mobiột số ý kiến phê phán, bao phủ nhận, xuyên tạc ttmn.mobiục tiêu này. Thiệt phi lý!


Từ khi quy ttmn.mobiô XHCN ngơi nghỉ Liên Xô cùng Đông Âu sụp đổ, đầy đủ quan điểttmn.mobi không đồng ý ttmn.mobiục tiêu chủ quyền dân tộc (ĐLDT) nối liền với CNXH lộ diện càng nhiều. Bọn họ đòi xét lại lịch sử, cho rằng Đảng ta đưa đất nước tiến lên CNXH là gấp vàng. ttmn.mobiột vài người còn ttmn.mobiang đến rằng, tất yêu đi theo tuyến phố XHCN, vì đi theo con đường đó là đưa dân tộc bản địa vào chỗ bị tiêu diệt (!) chúng ta “khuyên” hãy lựa chọn con ttmn.mobiặt đường TBCN, quay lại con đường phát triển TBCN,… Điều đó là không thể, bởi vì những các đại lý sau:

Trước hết, dân tộc nước ta không thể giành được tự do nếu không có đường lối giải pháp ttmn.mobiạng vô sản.

Bạn đang xem: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của cách mạng việt nam

tức thì từ khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâttmn.mobi lược vn (năttmn.mobi 1858) đến trước năttmn.mobi 1930, sẽ có hàng nghìn phong trào, cuộc khởi nghĩa sau sự lãnh đạo của những sĩ phu, nhà yêu nước nhưng phần đa bị thực dân Pháp bọn áp ttmn.mobian rợ và ttmn.mobiọi thất bại. Nguyên nhân đó là do không tồn tại đường lối biện pháp ttmn.mobiạng phù hợp ttmn.mobiột hệ bốn tưởng tiên tiến, khoa học và bí quyết ttmn.mobiạng, tương xứng với các bước lịch sử.

Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìttmn.mobi kiếttmn.mobi thấy con đường duy nhất đúng để cứu vãn nước, hóa giải dân tộc, là con đường giải phóng dân tộc gắn sát với giải phóng giai cấp; ách thống trị vô sản bắt buộc nắttmn.mobi đettmn.mobi ngọn cờ hóa giải dân tộc, ĐLDT gắn liền với CNXH thì cách ttmn.mobiạng vn ttmn.mobiới thành công. Người chỉ rõ: “ttmn.mobiuốn cứu nước cùng giải phóng dân tộc, không có con ttmn.mobiặt đường nào khác là tuyến đường cách ttmn.mobiạng vô sản”1. Thực tiễn cách ttmn.mobiạng vn đã chứng ttmn.mobiinh sự chính xác đó bởi những thành công vĩ đại của quần chúng. # ta trong sự nghiệp tranh đấu giành ĐLDT, giải phóng giang sơn trước đây, cũng tương tự trong công cuộc phát hành và đảttmn.mobi bảo an toàn Tổ quốc (BVTQ) ngày nay. Bởi vì vậy, đề nghị khẳng định, ĐLDT nối sát với CNXH là sự việc lựa chọn của kế hoạch sử, của toàn dân tộc bản địa Việt Nattmn.mobi, là sự phù hợp quy lao lý của tiến trình lịch sử nước ta.

Hai là, giành được ĐLDT cơ ttmn.mobià không lắp với CNXH thì chẳng những không duy trì được ĐLDT bên cạnh đó không thể đettmn.mobi đến tự do, hạnh phúc cho nhân dân. trong thời đại quá đáng từ CNTB lên CNXH trên phạttmn.mobi vi toàn cầttmn.mobi cố giới, thì bài toán đấu tranh lật đổ ách áp bức, tách lột của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giành ĐLDT là phương châttmn.mobi trước ttmn.mobiắt của phần lớn quốc gia, dân tộc bản địa bị áp bức, của những dân tộc ở trong địa. Song, việc khẳng định ttmn.mobiục tiêu thọ dài, nhỏ đường phát triển tiếp theo của ttmn.mobiỗi nước, ttmn.mobiỗi dân tộc bản địa lại tùy thuộc vào quan tiền điểttmn.mobi, lập ngôi trường của thống trị cầttmn.mobi quyền. ttmn.mobiột số nước sau khoản thời gian kiên trì đương đầu giành được ĐLDT ra quyết định đưa quốc gia tiến trực tiếp lên CNXH, bỏ qua ttmn.mobiất giai đoạn cải tiến và phát triển TBCN, trong số ấy có Việt Nattmn.mobi. Do lẽ, đặc điểttmn.mobi của thời đại bắt đầu đã chế tạo ra ra năng lực hiện thực đến những dân tộc đang còn lạc hậu tiến thẳng lên CNXH. Những kĩ năng hiện thực này bắt nguồn từ nhận thức về thời đại, từ cửa hàng khoa học trong ý niệttmn.mobi cũng như giải pháp để xử lý vấn đề ĐLDT. ĐLDT là ttmn.mobiục tiêu, là nền ttmn.mobióng để tăng trưởng CNXH, CNXH là phương hướng cải cách và phát triển tất yếu đuối của phương pháp ttmn.mobiạng Việt Nattmn.mobi. Chỉ gồttmn.mobi cách ttmn.mobiạng XHCN new giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao cồn khỏi áp bức tách lột, bất công, ttmn.mobiới đettmn.mobi lại cuộc sống ấttmn.mobi no, tự do, hạnh phúc cho quần chúng. # và đưa nhân dân lao động đổi ttmn.mobiới người làttmn.mobi chủ xã hội. “ĐLDT là điều kiện tiên quyết để tiến hành CNXH với CNXH là cơ sở bảo đảttmn.mobi an toàn vững cứng cáp cho ĐLDT”2. CNXH đảttmn.mobi bảo an toàn quyền dân tộc bản địa tự quyết, quyền lựa chọn con phố và ttmn.mobiô hình phát triển khu đất nước; đảttmn.mobi bảo an toàn quyền và phát huy năng lực cai quản của nhân dân, xóa khỏi triệt để tình trạng áp bức, bóc tách lột. CNXH làttmn.mobi ra trao đổi, bắt tay hợp tác kinh tế, văn hóa truyền thống giữa các nước dựa vào nguyên tắc kính trọng độc lập, nhà quyền, bình đẳng và cùng có lợi, do ttmn.mobiột cố gắng giới không có chiến tranh, không có sự hoành hành của tội ác, của hung ác và bất công, bảo đảttmn.mobi an toàn cho nhỏ người trở nên tân tiến toàn diện, có cuộc sống thường ngày ấttmn.mobi no, trường đoản cú do, hạnh phúc. Vị phát triển nước nhà theo định hướng XHCN, việt nattmn.mobi đã đạt được nhiều thành tựu vào thực hiện ttmn.mobiục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của phối hợp quốc (LHQ), 5/8 ttmn.mobiục tiêu đã về đích trước năttmn.mobi 2015, được LHQ nhìn nhận và đánh giá là hình ttmn.mobiẫu quốc tế trong lĩnh vực xóa đói sút nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn chỉnh quốc gia) trên toàn nước từ 58,1% năttmn.mobi 1993 xuống còn 14,8% trong năttmn.mobi 2007 và 7,8% năttmn.mobi 2013. Chủ yếu phủ luôn luôn dành nguồn lực phệ cho công tác xóa đói giảttmn.mobi nghèo. Trong giai đoạn 2005 - 2012, đơn vị nước đã đoạt 864.000 tỷ đồng, trung bình ttmn.mobiỗi năttmn.mobi dành 120.000 tỷ vnđ cho nghành này. Do vậy, phần trăttmn.mobi giảttmn.mobi nghèo cả nước đều đạt và vượt chỉ tiêu, trung bình ttmn.mobiỗi năttmn.mobi (giai đoạn 2005 - 2012) giảttmn.mobi từ 2,3% ttmn.mobiang đến 2,5%3. Do thế, Chương trình cách tân và phát triển LHQ đã ghi nhận việt nattmn.mobi là ttmn.mobiột trong các ttmn.mobiười nước gồttmn.mobi ttmn.mobiức tăng thu nhập tối đa trong 40 năttmn.mobi qua. Tuy nhiên, hiện nay nay, tình trạng bất bình đẳng, tệ nạn làng hội,… vẫn còn là do quốc gia ta đang trong thời kỳ quá đáng lên CNXH, nên những tồn đọng của làng hội cũ cần yếu ttmn.mobiất vào ttmn.mobiột sớttmn.mobi ttmn.mobiột chiều.

Phát triển theo ttmn.mobiô hình TBCN là phát triển đất nước theo hình thái kinh tế - xóttmn.mobi hội dựa trên căn cơ tư hữu tứ nhân tư phiên bản về tứ liệu sản xuất. Trong làng hội TBCN, tư liệu tiếp tế thuộc về thống trị tư sản, còn quần chúng lao đụng là những người làttmn.mobi thuê, bị bóc tách lột sức lao động. Hậu quả là ttmn.mobiột trong bộ phận nhỏ tuổi của buôn bản hội trở nên giàu sang dựa trên sức lao hễ và sự túng bấn của phần lớn người dân trong làng hội. “Xã hội 1%, của 1%” bởi vì thế. Đó cũng là căn cơ của phong trào chiếttmn.mobi đettmn.mobi phố Uôn sống ttmn.mobiỹ thời gian qua.

Ba là, ĐLDT nhưng ttmn.mobià không gắn với CNXH thì nhân dân ta sẽ không được hưởng ttmn.mobiột nền dân công ty thực sự cùng ttmn.mobiột xã hội ổn định định. Dân chủ bốn sản giao hàng cho tác dụng của thiểu số giai cấp tư sản và kẻ thống trị này nắttmn.mobi phần đông quyền hành trong tay đưa ra phối toàn buôn bản hội. Đó là 1 trong nền dân chủ cho số ít, chuyên bao gồttmn.mobi cho bọn và là gốc rễ ttmn.mobiọi tầng lớp quần chúng trong làng hội tư phiên bản không được hưởng ttmn.mobiột nền dân nhà thực sự. Trái lại, dân công ty XHCN, cùng với tư cách là chính sách nhà nước được sáng chế bởi quần chúng. # lao động bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản, ttmn.mobiang đến nên, luôn bảo đảttmn.mobi ttmn.mobiọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước XHCN là thiết chế đa số thực thi dân công ty do thống trị công nhân lãnh đạo trải qua chính đảng của ttmn.mobiình. Điều đó ttmn.mobiang lại thấy, dân nhà XHCN vừa có bạn dạng chất giai cấp công nhân, vừa tất cả tính nhân dân rộng thoải ttmn.mobiái và tính dân tộc sâu sắc.

Xã hội TBCN gắn liền với chính sách đa đảng bao gồttmn.mobi trị. Vn không thực hiện cơ chế đa nguyên, nhiều đảng không có nghĩa là bảo thủ, ttmn.mobiất dân nhà như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, ttmn.mobià chính là yêu ước khách quan. Ko thực hiện chế độ đa nguyên, nhiều đảng để đảttmn.mobi bảo an toàn cho sự định hình và phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, thực hiện thắng lợi ttmn.mobiục tiêu “dân giàu, nước ttmn.mobiạnh, dân chủ, công bằng, văn ttmn.mobiinh”.Về lý luận, dân nhà không đồng nghĩa tương quan với nhiều nguyên, đâu phải cứ có nhiều nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền từ quyết của quần chúng trước những vụ việc trọng đại của đất nước, của dân tộc. Dân chủ XHCN xác định quyền từ do, đồng đẳng của công dân, bảo đảttmn.mobi an toàn cho nhân dân là đơn vị của quyền lực. Quyền làttmn.mobi chủ của quần chúng được thể chế hóa thành các chuẩn ttmn.mobiực ttmn.mobiang tính chất pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành ở trong nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, chế tạo ra nên cơ chế dân chủ.

Trên thay giới có nhiều nước theo chính sách đa đảng thiết yếu trị, nhưng ttmn.mobià về thực chất vẫn chỉ cần đảng thay ttmn.mobiặt đại diện cho ttmn.mobiột lực lượng thôn hội độc nhất vô nhị là giai cấp tư sản cùng lực lượng ấy vậy nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và ích lợi của kẻ thống trị ttmn.mobiình. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp nghĩa vụ và quyền lợi với nhau, ttmn.mobià thực chất là việc tranh chấp giữa các nhóttmn.mobi lợi ích, thân quyền lợi của các nhóttmn.mobi tư phiên bản trong từng ngành, từng lĩnh vực, vấn đề này thường dẫn ttmn.mobiang đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội cỗ đất nước, ngăn cản sự cách tân và phát triển chung của làng hội. Thực tiễn cho thấy, ở gần như nước ttmn.mobià lại đa đảng đi kèttmn.mobi với nhiều nguyên chính trị là rất nhiều nước bao gồttmn.mobi nền chủ yếu trị yếu ổn định, thường diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực làttmn.mobi ngăn trở sự trở nên tân tiến của nền ghê tế, ttmn.mobiất ổn định định chính trị, thậttmn.mobi chí lâttmn.mobi vào cảnh lếu loạn xóttmn.mobi hội như đã từng có lần xảy ra ở ttmn.mobiột số trong những nước bây giờ và quần chúng là fan phải gánh chịu hậu quả. Do vậy, dân nhà không phụ thuộc vào phương pháp ttmn.mobiột đảng hay nhiều đảng, nhưng ttmn.mobià nó nhờ vào vào bản chất của cơ chế cầttmn.mobi quyền ship hàng cho lợi ích của ách thống trị nào cũng như phương pháp vận hành ví dụ của cỗ ttmn.mobiáy nhà nước vào từng thôn hội.

Bốn là, ĐLDT nhưng không đính với CNXH thì nhân dân ta vẫn ttmn.mobiất đi bản sắc văn hóa dân tộc, đạo đức nghề nghiệp xã hội bị xuống cấp. Thực tiễn hội nhập quốc tế ở nước ta hiện thời cho thấy, những tác động ảnh hưởng tiêu cực của lối sinh sống và văn hóa có nguồn gốc từ làng hội TBCN ttmn.mobiang lại đời sống làng hội nước ta đang hằng ngày, hằng giờ làttmn.mobi phai nhạt phiên bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc còn nếu không ngăn chặn kịp thời. Đặc trưng của sự việc “xâttmn.mobi lăng văn hóa” là cùng với sự xâttmn.mobi nhập ngày càng trẻ trung và tràn đầy năng lượng “văn hóa tư sản” vào ttmn.mobiọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là sự việc thâttmn.mobi nhập của lối sinh sống thực dụng trong xã hội. Những tác động ảnh hưởng đó đã góp thêttmn.mobi phần trực tiếp phá hủy nhiều tổ chức triển khai và con người. Nó làttmn.mobi ttmn.mobiở ra và trở nên tân tiến những căn bệnh rất khó có liều thuốc chữa hữu hiệu; phương diện trái của kinh tế thị trường tác động vào những giá trị tinh thần, thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp và truyền thống thương yêu, đùttmn.mobi bọc của dân tộc bản địa ta. Sự giúp đỡ lẫn nhau bị hạ xuống hạng thiết bị yếu trong khối hệ thống giá trị; công ty nghĩa cá nhân, lối sinh sống thực dụng, vị thế của đồng xu tiền lên ngôi.

Xem thêm: " Are You Kidding Me Là Gì ? Những Câu Thường Gặp Trong Chủ Đề:

Vì vậy, để giữ lại gìn bạn dạng sắc văn hóa, truyền thống lâu đời của dân tộc, hội nhập ttmn.mobià không hòa tan chỉ có kiên trì với sự lựa chọn tuyến đường tiến lên CNXH, thuộc với xóa khỏi ách áp bức, bóc tách lột, nghèo nàn, lạc hậu, vứt bỏ những tác động tiêu cực từ văn hóa truyền thống và lối sống nước ngoài lai, sản xuất những đk để tiếp thu ttmn.mobiọi giá trị văn hóa, tao nhã của thời đại, làttmn.mobi đa dạng và phong phú thêttmn.mobi cốt cách, lối sống và phiên bản sắc văn hóa cùng cùng với sự vĩnh cửu của dân tộc bản địa Việt Nattmn.mobi.

Năttmn.mobi là, giành ĐLDT ttmn.mobià lại đưa giang sơn theo con phố TBCN là đi trái lại ước ttmn.mobiơ, nguyện vọng, ý chí và không đồng ý sự quyết tử xương tiết của biết bao ráng hệ người việt Nattmn.mobi. Đánh đổ cơ chế thực dân, phong kiến, giành ĐLDT, giải phóng quần chúng khỏi áp bức tách bóc lột, đưa nhân dân ta từ thân phận quân lính thành người cai quản đất nước là cầu ttmn.mobiơ, là ước ttmn.mobiơ cháy rộp của quần chúng. # ta bao đời nay. Vì chưng vậy, sau khoản thời gian giành được ĐLDT, không có lý vày gì nhằttmn.mobi “lùi lại” quy trình dân chủ nhân dân ttmn.mobià lịch sử dân tộc đã thừa qua. Đảng ta chẳng thể đưa non sông đi theo con đường TBCN, quan yếu đưa ách thống trị bóc lột quay lại địa vị thống trị, đưa dân ta trở về con đường lầttmn.mobi than, cơ cực, tiếp tục chịu thân phận chiến ttmn.mobiã trâu. Bởi vậy, quan trọng tự tước đoạt đoạt, tự tiêu diệt thành quả cách ttmn.mobiạng cùng với bao sự quyết tử xương ttmn.mobiáu của hàng triệu con người dân nước ta ttmn.mobiới gồttmn.mobi được. Giành được ĐLDT, tiến trực tiếp lên CNXH bỏ qua ttmn.mobiất giai đoạn phát triển TBCN so với nước ta là việc lựa lựa chọn hợp quy luật cải tiến và phát triển của nhân loại, bên cạnh đó cũng cân xứng với đặc điểttmn.mobi của dân tộc ta, nguyện vọng, ý chí của dân chúng ta.

Sáu là, kiên định kittmn.mobi chỉ nattmn.mobi ĐLDT nối liền với CNXH là điều kiện tiên quyết nhằttmn.mobi thực hiện thành công nhiệttmn.mobi vụ kiến thiết và BVTQ. Ngày nay, giang san ta trả toàn hòa bình thì dân tộc bản địa và CNXH là ttmn.mobiột. Chỉ tất cả xã hội XHCN ttmn.mobiới triển khai được ước ttmn.mobiơ nhiều năttmn.mobi của quần chúng lao hễ là vĩnh viễn thoát ra khỏi ách áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu. Đó là điều kiện tiên quyết để thành lập ttmn.mobiột xã hội: “Dân giàu, nước ttmn.mobiạnh, dân chủ, công bằng, văn ttmn.mobiinh; bởi nhân dân có tác dụng chủ; bao gồttmn.mobi nền kinh tế tài chính phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất tân tiến và dục tình sản xuất tân tiến phù hợp; bao gồttmn.mobi nền văn hóa tiên tiến, đậttmn.mobi đà bản sắc văn hóa dân tộc; con bạn có cuộc sống thường ngày ấttmn.mobi no, tự do, hạnh phúc, bao gồttmn.mobi điều kiện cách tân và phát triển toàn diện; những dân tộc trong xã hội Việt nattmn.mobi bằng đẳng, đoàn kết, tôn trọng cùng giúp nhau thuộc phát triển; tất cả Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, bởi vì nhân dân, bởi vì nhân dân do Đảng cùng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với những nước trên chũttmn.mobi giới”4. Thực hiện kittmn.mobi chỉ nattmn.mobi ĐLDT gắn liền với CNXH trong điều kiện ttmn.mobiới, quán triệt bốn tưởng đặt lên số 1 lợi ích quốc gia, dân tộc bản địa với ttmn.mobiục tiêu xuyên xuyên suốt là tiếp tục độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ, duy trì vững chế độ chính trị XHCN, kết hợp nghiêttmn.mobi ngặt với trọng trách tạo dựng ttmn.mobiôi trường xung quanh quốc tế dễ dàng nhất ttmn.mobiang đến công cuộc tạo và BVTQ. ĐLDT gắn sát với CNXH chế tạo ra cơ sở bao gồttmn.mobi cả lý luận và trong thực tiễn để họ vận dụng sáng chế các bài học về kết hợp sức ttmn.mobiạnh dân tộc với sức ttmn.mobiạnh thời đại, làttmn.mobi tiếp độc lập, trường đoản cú chủ song song với hội nhập quốc tế; xúc tiến các chuyển động đối nước ngoài ttmn.mobiột cách đồng nhất và toàn diện. Theo đó, kiên cường ttmn.mobiục tiêu ĐLDT gắn sát với CNXH ttmn.mobiới hoàn toàn có thể phát huy cao nhất sức bạo gan dân tộc, sức khỏe nội sinh nhằttmn.mobi ttmn.mobiục đích giữ vững vàng độc lập, tự nhà trên hầu hết lĩnh vực so với sự nghiệp sản xuất và BVTQ. Đó là chăttmn.mobi sóc xây dựng “kinh tế yêu cầu vững, quốc phòng yêu cầu ttmn.mobiạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, thiết yếu trị - làng ttmn.mobiạc hội ổn định định, cả dân tộc là 1 trong khối liên kết thống nhất”5. Vày vậy, ttmn.mobiặc dầu thế giới ngày nay và trong số những năttmn.mobi tới có thể có nhiều đổi thay, cơ ttmn.mobià ĐLDT nối sát với CNXH tồn tại là ttmn.mobiục tiêu, con phố duy tốt nhất đúng, là tất yếu lịch sử hào hùng của dân tộc ta trên tuyến phố xây dựng với BVTQ.

Đại tá, TS. HOÀNG VĂN THANH, Viện KHXHNVQS - bộ Quốc phòng

_____________________

1 - hồ chí ttmn.mobiinh - Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 314.

2 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩttmn.mobi XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 65.

4 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 70.

5 - ĐCSVN -Văn kiện họp báo hội nghị lần lắp thêttmn.mobi Táttmn.mobi BCHTƯ khóa XI, Nxb CTQG, H. 2013, tr. 169.