Vì sao gọi là cách mạng tháng 10 nga

      23
*

rất nhiều chủ trương công tác làm việc lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và ghê nghiệm
phản hồi - Phê phán

Cách mạng mon Mười Nga là cuộc phương pháp mạng vĩ đại, sâu sắc nhất trong định kỳ sử. Bởi, đó là “Cuộc biện pháp mạng biết từ bảo vệ”, là ngọn cờ giải phóng thế giới khỏi áp bức bóc lột; “ngôi sao chỉ đường” để Đảng cùng sản việt nam lãnh đạo nhân dân ta làm cho nên thành công Cách mạng mon Tám năm 1945 và trong đấu tranh bảo đảm thành quả phương pháp mạng, xây dựng, đảm bảo Tổ quốc hiện nay nay.

Bạn đang xem: Vì sao gọi là cách mạng tháng 10 nga

Lenin diễn giả trong sự cỗ vũ của binh sĩ Hồng quân (ảnh tứ liệu)

Những cách đi thành công trong tiến trình bảo vệ thành quả biện pháp mạng tháng Mười Nga đã trở thành động lực trẻ khỏe cổ vũ những dân tộc nằm trong địa vực dậy đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc tách lột của ách thống trị tư sản; đồng thời, thúc đẩy trào lưu giải phóng dân tộc, phong trào Cộng sản với công nhân thế giới phát triển. Nhờ vào đó, kẻ thống trị vô sản vững tin tiến bước vũ đài chính trị cùng với tư giải pháp là giai cấp trung chổ chính giữa của thời đại. Đánh giá ý nghĩa của cách mạng mon Mười, hcm cho rằng: “Giống như mặt trời chói lọi, giải pháp mạng tháng Mười thắp sáng khắp năm châu,... Trong lịch sử vẻ vang loài người trước đó chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to to và sâu sát như thế”3. Tín đồ khẳng định: mong mỏi cứu nước và giải phóng dân tộc không tồn tại con đường nào khác tuyến đường cách mạng vô sản. Đây là đại lý tiền đề nhằm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng cùng sản vn lãnh đạo quần chúng. # ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

Tự bảo vệ thành trái của cách mạng mon Mười Nga không chỉ có là “Ánh sáng” soi rọi sự nghiệp đương đầu giải phóng những dân tộc bị áp bức, mà lại còn triết lý sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội nhà nghĩa. Thực sự đó là cần thiết phủ nhận. Tuy nhiên, những thế lực thù địch tận dụng sự kiện xảy ra ở Liên Xô và các nước xóm hội nhà nghĩa ngơi nghỉ Đông Âu trong thập kỷ 80, 90 của cầm cố kỷ XX, ra sức xuyên tạc nhà nghĩa Mác – Lênin, bóp méo định kỳ sử, mưu toan xóa bỏ dáng vóc vĩ đại của cuộc cách mạng mon Mười Nga với các luận điệu: chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ lỗi thời; chủ nghĩa xã hội đã chấm dứt; phương pháp mạng mon Mười Nga chỉ cần “cuộc nổi dậy mang ý nghĩa chất Nga thuần túy”; việc thiết lập Nhà nước công - nông Xô viết là “đi chệch” quy luật phát triển chung của xã hội loài người, v.v.

Song, sự xuyên tạc của họ chỉ là công “dã tràng”. Bởi, thực tiễn đã minh chứng dù thời cuộc có tương đối nhiều chuyển biến, nhưng luận điểm “một cuộc bí quyết mạng chỉ có giá trị bao giờ nó biết từ vệ” vẫn tồn tại nguyên giá chỉ trị. Ghi nhớ lời chỉ dẫn của V.I. Lênin “hãy lưu giữ rằng bọn họ không được phép lơi là một trong giây phút như thế nào trong việc bảo vệ công nhân cùng nông dân của ta và đảm bảo những thành quả này của họ”5, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kiên định, liên tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo những vụ việc cơ phiên bản về mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo an toàn độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chính sách xã hội nhà nghĩa. Triệu tập xây dựng cả sức mạnh và cố kỉnh trận quốc chống toàn dân đính thêm với thế trận bình yên nhân dân, xây dựng khoanh vùng phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; thi công lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy phát hành vững bạo phổi về chính trị có tác dụng cơ sở, nhằm cải thiện chất lượng tổng hợp, sức khỏe chiến đấu. “Kiên quyết, kiên trì bảo đảm vững chắn chắn độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc; đảm bảo Đảng, đơn vị nước, quần chúng và chính sách xã hội công ty nghĩa,… phát hiện tại sớm và xử trí kịp thời phần nhiều yếu tố bất lợi, nhất là phần đông yếu tố nguy hại gây bỗng dưng biến; tăng nhanh đấu tranh làm thảm bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”6. Đặc biệt, luôn luôn nhận thức, tiệm triệt sâu sắc vấn đề của V.I. Lênin: “một cuộc phương pháp mạng chỉ có giá trị lúc nào nó biết từ vệ”, coi đó là 1 trong nguyên tắc không thay đổi trong xây dựng và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

PGS, TS. VŨ quang quẻ VINH, học viện Chính trị giang sơn Hồ Chí Minh________________

1 - V.I. Lênin – Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 37.

Xem thêm: Bài Giảng Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày, Niệm Phật Và Những Điều Cần Biết

2 - Sđd, tr. 145.

3 - tp hcm –Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

4 - Sđd, Tập 4, tr. 03.

5 - V.I. Lênin –Toàn tập,Tập 44, Nxb CTQG, H. 2005, tr. 370 - 371.

6 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu nước ta lần thiết bị XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 117.