Vì sao kim loại có tính khử

      71

Ở điều kiện thường, các kim một số loại đều nghỉ ngơi trạng thái rắn (trừ Hg), bao gồm tính dẻo,dẫn điện, dẫn sức nóng và bao gồm ánh kim.

Bạn đang xem: Vì sao kim loại có tính khử

2. Giải thích

- Tính dẻo: dễ dàng rèn, dễ dàng dát mỏng manh và dễ dàng kéo sợi.

Kim loại tất cả tính dẻo là vì những ion dương vào mạng tinh thể sắt kẽm kim loại cóthể trượt lên nhau dễ dàng mà không bóc ra ngoài nhau nhờ mọi electron từ dochuyển cồn dính kết bọn chúng với nhau.

- Tính dẫn điện

Khi để một hiệu điện gắng vào hai đầu dây kim loại, rất nhiều electron gửi độngtự bởi trong kim loại sẽ chuyển động thành dòng có hướng từ rất âm đến cựcdương, sản xuất thành loại điện.

Kim loại dẫn điện cực tốt là Ag, tiếp nối đến Cu, Au, Al, Fe,...

Ở sức nóng độ càng cao thì tính dẫn năng lượng điện của sắt kẽm kim loại càng giảm bởi vì ở sức nóng độcao, các ion dương xê dịch mạnh cản trở cái electron chuyển động.

- Tính dẫn nhiệt

Các electron vào vùng ánh sáng cao có động năng lớn, chuyển động hỗn loạnvà gấp rút sang vùng có nhiệt độ thấp hơn, truyền năng lượng cho các iondương sống vùng này phải nhiệt lan truyền được từ vùng này cho vùng khác trong khốikim loại.

Thường những kim nhiều loại dẫn điện giỏi cũng dẫn nhiệt độ tốt.

- Ánh kim

Các electron tự do trong tinh thể kim loại phản xạ số đông những tia sángnhìn thấy được, cho nên kim loại dường như sáng lấp lánh gọi là ánh kim.

Tóm lại: đặc điểm vật lí phổ biến của kim loại tạo ra bởi sự có mặt của cácelectron tự do thoải mái trong mạng tinh thể kim loại.

Không chỉ các electron thoải mái trong tinh thể kim loại, mà điểm sáng cấu trúcmạng tinh thể kim loại, nửa đường kính nguyên tử,... Cũng ảnh hưởng đến đặc điểm vậtlí của kim loại.

Xem thêm: R&Amp;D Manager Là Gì - R (Programming Language)

Ngoài những tính chất vật lí chung của kim loại như đang nói sinh hoạt trên, kim loạicòn có một trong những tính hóa học vật lí rất khác nhau. Phần nhiều kim loại không giống nhau có khốilượng riêng, ánh sáng nóng chảy với tính cứng không giống nhau.

II. đặc thù hóa học

Tính chất hóa học bình thường của kim loại là tính khử.

$M o M^n + + ne$

1. Tác dụng với phi kim

Nhiều kim loại hoàn toàn có thể khử được phi kim mang đến số oxi hoá âm, đồng thời nguyêntử kim loại bị oxi hoá mang đến số oxi hoá dương.

- công dụng với clo

Hầu hết những kim loại đều hoàn toàn có thể khử thẳng clo tạo nên muối clorua.

- tính năng với oxi

Hầu hết những kim loại có thể khử oxi trường đoản cú số lão hóa 0 $(mathopO_2limits^0 )$ xuống số thoái hóa -2 $(mathop Olimits^ - 2 )$ .

- chức năng với lưu huỳnh

Nhiều kim loại rất có thể khử lưu huỳnh từ số lão hóa 0 $(mathop Slimits^ 0)$ xuống số oxi hóa -2 $(mathop Slimits^ - 2 )$. Làm phản ứng phải đun nóng(trừ Hg).

2. Tác dụng với dung dịch axit

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng

Nhiều kim loại hoàn toàn có thể khử được ion H+trong dung dịch HCl, H2SO4loãngthành hiđro.

- Với dung dịch HN03,H2S04 đặc

Hầu hết sắt kẽm kim loại (trừ Pt, Au) khử được $mathop Nlimits^ + 5 $ (trongHNO3) và $mathop Slimits^ + 6 $ (trong H2S04)xuống số lão hóa thấp hơn.

3. Chức năng với nuớc

Các kim loại ở đội IA cùng IIA của bảng tuần hoàn (trừ Be, Mg) gồm tính khử mạnh,có thể khử được H2O ở nhiệt độ thường thành hiđro. Những kim một số loại cònlại bao gồm tính khử yếu hơn nên có thể khử được H2O ở ánh nắng mặt trời cao như Fe,Zn,... Hoặc không khử được H2O như Ag, Au,...

4. Tác dụng với dung dịch muối

Kim loại to gan hơn hoàn toàn có thể khử được ion của sắt kẽm kim loại yếu hơn trong dung dịchmuối thành sắt kẽm kim loại tự do.

III. Hàng điện hóa của kim loại

1. Cặp thoái hóa - khử của kim loại

Nguyên tử sắt kẽm kim loại dễ nhường electron để trở thành ion kim loại, ngược lạiion kim loại hoàn toàn có thể nhận electron để vươn lên là nguyên tử kim loại.

Dạng oxi hóa cùng dạng khử của và một nguyên tố kim loại tạo nên cặp oxihóa - khử của kim loại.

2. đối chiếu tính chất của các cặp thoái hóa -khử

Thí dụ: So sánh đặc thù của nhì cặp lão hóa - khử Cu2+/Cu vàAg+/Ag.

Thực nghiệm cho thấy thêm Cu công dụng được với dung dịch muối AgNO3theo phương trình ion rút gọn: $Cu + 2Ag^ + o Cu^2 + + 2Ag$

Trong lúc đó, ion Cu2+ không oxi hóa được Ag. Như vậy, ion Cu2+có tính oxi hóa yếu rộng ion Ag+ và kim loại Cu bao gồm tính khử dạn dĩ hơnkim nhiều loại Ag.

3. Dãy điện hóa của kim loại

Người ta đã so sánh tính chất của tương đối nhiều cặp oxi hóa - khử và sắp xếp thànhdãy năng lượng điện hóa của kim loại:

*

4. Ý nghĩa của hàng điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại được cho phép dự đoán chiều củaphản ứng giữa 2 cặp thoái hóa - khử theo luật lệ α: bội nghịch ứng giữa 2 cặp oxi hóa- khử sẽ xảy ra theo chiều hóa học oxi hóa mạnh dạn hơn vẫn oxi hóa chất khử khỏe khoắn hơn,sinh ra hóa học oxi hóa yếu hơn và hóa học khử yếu ớt hơn.