Vì sao Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với nhà Tống

      341
Giữa lúc ấy, Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp CÂU HỎI mềm dẻo, thương lượng, đề nghị "giảng hoà". Quách Quỳ chấp nhận ngay. $1.Em$ hãy trình $C$ Quân Tống vội vã rút về nước. lược đồ trên. $b$ $Em$ hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt. $2.Vai$ trò của c Cuộc chiến ở Như Nguyệt là trận quyết định số phận của quân Tống xâm $3.$ Vì sao nhân lược Đây Cũng là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sứ chống
*

Bạn đang xem: Vì sao Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa với nhà Tống

1.Thực hiện chiến thuật “Tiên phát chế nhân”: Chủ động tiến công địch, đẩy địch vào thế bị động.2.Lựa chọn và xây dựng phòng tuyến phòng ngự vững chắc trên sông Như Nguyệt.3.Tiêu diệt thủy quân của địch, không cho thủy quân tiến sâu vào hỗ trợ cánh quân đường bộ.4.Sử dụng chiến thuật “công tâm”: đánh vào tâm lí của địch, làm cho địch hoang mang đồng thời khích lệ, động viên tinh thần quân sĩ bằng bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”5.Chủ động tiến công khi thời cơ đến: nhận thấy quân địch đã suy yếu, hoang mang, Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công quy mô lớn vào trận tuyến của địch.6.Chủ động kết thúc chiến sự bằng biện pháp mềm dẻo, thương lượng, đề nghị “giảng hòa” để hạn chế tổn thất.
*

Cuoi mùa xuân $n1077,$ Lý Thuong Kiêt mo cuôc tấn công lon vào trận tuyên dich. Dang dm, quân ta lang le vuot qua sông Nhu Nguyêt, bât ngo dánh ng vào các doanh trai giac. Quân Tong thua to, $111_(x)$ "muoi phân chêt dên năm, và chúng dã lâm vào tình the hêt súc khó khăn, tuyệt vong. Giua lúc ay, Lý Thuong Kiet chú dộng kêt thúc chiên tranh băng biên pháp m déo, thuong luong, de nghi $11_(g1)$ "giáng hoà". Quách Quy chap nhân $gay.$ $n$ Tong voi vã rút vê nuoc. u gadi p$Emha^{-y}$ nêu $nhiing$ nét $d6c$ dáo trong cách dánh giac cua Lý $Th\pi ong$ Kiêt. là trận quyet dinh số phân cua quân $nT6ng$ xâm $Cn6C$ chien ở Nhu Nguyêt E. Dây cung là $m6t$ trong nhung trân dánh tuyệt voi trong lich su chong Thuong Kiêt thuc $Sw$ là ai xâm cua dân toc. Nguoi chí huy trân dánh $-$ Lý tu hào cua dân toc ta. tuong tài. Tên tuoi ông mãi mãi là niêm 1An T n h1A

Xem thêm: Người Bản Xứ Tiếng Anh Là Gì, Cách Người Bản Xứ Nghe Tiếng Anh

THCS
Khoa học
Xem lời giải
*
 
*

quân xâm lược Tông? Câu 6 $6$ $°$ Nêu diễn biến, ý nghĩa cuộc chiến đấu trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. Câu $7:Em$ hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt? Câu $8°0$ Vì sao nhân dân ta chống $1$ Tổng thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắn này?