Vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa

      46

Giải tập phiên bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và rõ ràng bài: Ngưng ứ đọng hơi nước vào khí quyển. Mưa sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 17. ttmn.mobi đang hướng dẫn chúng ta cách học tập tập phiên bản đồ kết quả nhất trải qua loạt bài Giải tập phiên bản đồ và bài bác tập thực hành thực tế Địa Lí 10.


*

Bài 1: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Hãy đánh dấu X vào ô trống phương án trả lời đúng một trong những câu sau:

Sự ngưng ứ đọng hơi nước ra mắt trong cục bộ bề dày của khí quyển.

Bạn đang xem: Vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa

Sự ngưng ứ đọng hơi nước diễn ra trong toàn thể tầng đối lưu.
Sự ngưng ứ đọng hơi nước nhà yếu ra mắt ở lớp không khí ngay sát mặt đất trong tầng đối lưu.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

Sự ngưng ứ đọng hơi nước ra mắt trong toàn thể bề dày của khí quyển.
Sự ngưng ứ đọng hơi nước diễn ra trong toàn bộ tầng đối lưu.
XSự ngưng đọng hơi nước nhà yếu diễn ra ở lớp không khí gần mặt khu đất trong tầng đối lưu.

Xem thêm: Vì Sao Lại Thế - St: Lưu Hà An By Mai Na Na

Bài 2: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mỗi lúc có bão hoặc có gió rét thổi về lại tạo ra mưa?

Trả lời:

Mỗi khi có bão hoặc có gió rét thổi về lại gây nên mưa vì: bão hoặc gió rét thường sở hữu theo đông đảo khối khí tất cả tính chất khác biệt với khối khí đang xuất hiện ở địa phương, sự tranh chấp giữa các khối khí dẫn mang lại nhiễu loạn không gian và tạo ra mưa.

Bài 3: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy sưu tầm những tư liệu về lượng mưa bên trên Trái Đất và kết phù hợp với những kỹ năng đã học để biểu đạt và khẳng định được trên phiên bản đồ.

Nơi bao gồm lượng mưa mức độ vừa phải năm lớn nhất trên Trái Đất là .............. Nằm ở vị trí .......................................Nơi tất cả lượng mưa vừa đủ năm nhỏ dại nhất bên trên Trái Đất là .............. Nằm tại vị trí .......................................

Trả lời:

Nơi có lượng mưa mức độ vừa phải năm lớn nhất trên Trái Đất là Xêrapungi nằm ở Nam Á.Nơi gồm lượng mưa vừa đủ năm bé dại nhất trên Trái Đất là Ikikê nằm ở vị trí Nam Mỹ.

Bài 4: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào kỹ năng đã học, em hãy giải thích:

Nơi bao gồm lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do ................................Nơi gồm lượng mưa trung bình năm nhỏ tuổi nhất bên trên Trái Đất chủ yếu là vì ...............................

Trả lời:

Nơi có lượng mưa mức độ vừa phải năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do nằm trong áp tốt Iran hút gió, gió mùa rét Tây nam thổi tự Ấn Độ Dương vào sở hữu theo lượng ẩm lớn và nằm ở sườn đón gió của hàng Hymalaya.Nơi bao gồm lượng mưa vừa đủ năm bé dại nhất bên trên Trái Đất nhà yếu là vì dòng đại dương lạnh Pêru chảy gần kề ven bờ, bức tường ngăn sự bốc hơi có mặt mưa và nằm ở sườn qua đời gió của dãy Anđét.