Vì sao phải trích trước tiền lương nghỉ phép

      43

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và download ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (127.64 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Vì sao phải trích trước tiền lương nghỉ phép

kế toán trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép của người công nhân trực tiếp thêm vào hàng năm theo nguyên tắc công nhân vào danh sách của người sử dụng được nghỉ phép nhưng vẫn hưởng đầy đủ lương. Chi phí lương ngủ phép được xem vào giá thành sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm. Nếu như doanh nghiệp sắp xếp cho công nhân nghỉ gần như đặn trong thời hạn thì tiền lương nghỉ phép được xem trực tiếp vào túi tiền sản xuất (như lúc tính chi phí lương chính). Nếu công ty không bố trí cho công nhân nghỉ phép số đông đặn trong năm, để bảo đảm an toàn cho túi tiền không bị tự dưng biến tăng lên, tiền lương nghỉ ngơi phép của công nhân được xem vào giá thành
sản xuất thông qua phương pháp trích trước theo kế hoạch. Thời điểm cuối năm sẽ triển khai điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho cân xứng với số thực tiễn tiền lương ngủ phép. Trích trước tiền lương nghỉ phép chỉ được thực hiện so với công nhân thẳng sản xuất. Phần trăm trích trước theo planer tiền lương của công nhân phân phối = Tổng tiền lương nghỉ phép bắt buộc trả mang đến công nhân cấp dưỡng theo planer trong năm/Tổng chi phí lương chủ yếu phải trả mang đến công nhân phân phối theo kế hoạch những năm Tổng tiền lương nghỉ phép nên trả mang lại công nhân theo kế hoạch trong thời gian = Số công nhân trong công ty * mức lương
bình quân 1 công nhân sản xuất * Số ngày nghỉ ngơi phép thường niên 1 công nhân sản xuất. 1. Tài khoản sử dụng: TK 335 “Chi phí cần trả” Số dư đầu kỳ: khoản sẽ trích trước chưa áp dụng hết còn tồn vào đầu kỳ - những khoản giá thành thực tế phạt sinh được tính vào chi phí phải trả - những khoản ngân sách đã được trích trước vào giá thành sản xuất kinh doanh - Số chênh lệch về ngân sách chi tiêu phải trả > số giá cả thực tế được ghi
giảm ngân sách chi tiêu Tổng số tạo ra Nợ Tổng số phân phát sinh tất cả Số dư cuối kỳ: Khoản vẫn trích trước chưa thực hiện hết còn tồn vào cuối kỳ 2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh (1) các tháng căn cứ vào kế hoạch, tiến hành trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép của công nhân cấp dưỡng : Nợ TK 622 bao gồm TK 335 (2) Khi thực tiễn phát sinh tiền lương nghỉ phép phải trả đến công nhân chế tạo :
Nợ TK 335 tất cả TK 334 (3) lúc trích trước tiền lương nghỉ phép kế toán không trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo khoản lương này. Bởi đó, lúc nào đã xác minh được tiền lương nghỉ ngơi phép thực tiễn phải trả thì kế toán mới thực hiện trích BHXH, BHYT, KPCĐ bên trên số chi phí lương nghỉ phép thực tế phải trả : Nợ TK 622 : Phần tính vào giá cả Nợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lương tất cả TK 338 : Trích trên số tiền lương nghỉ phép thực tiễn phải trả

*
kế toán tài chính lao đụng tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp cổ phần chuyên môn Elcom.DOC 72 703 3
*
*
công tác làm việc kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp Cổ phần ĐTCT thủ đô – xí nghiệp bê tông dự ứng lực.doc 55 716 0

Xem thêm: Khái Niệm Xe Gắn Máy Là Gì ? Quy Định Nào Cho Xe Gắn Máy Ở Việt Nam

*
Tình hình thực tế về công tác kế toán lao động-tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và cải tiến và phát triển thương mại trường phước.doc 39 605 0
*
kế toán tài chính lao đụng tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty CP chuyên môn Elcom.DOC 72 329 0
*
kế toán lao đụng tiền lương và những khoản trích theo lương của bạn xây dựng số 4. 33 504 4
*
kế toán lao rượu cồn tiền lương và các khoản trích theo lương của bạn xây dựng số 4 33 447 7
*
kế toán lao đụng tiền lương và các khoản trích theo lương 64 308 0
*
kế toán lao cồn - chi phí lương & các khoản trích theo ở công ty Xây dựng trở nên tân tiến hạ tầng & SX vật liệu xây dựng Hà Tây 77 434 0
*
Bàn về công tác kế toán lao hễ tiền lương và những khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay 32 654 0