Vì sao phenol có tính axit mạnh hơn etanol

      108

Trong những phát biểu sau :(1) Phenol có tính axit to gan hơn etanol vì chưng nhân benzen hút electron của tập thể nhóm –OH bởi hiệu ứng liên hợp, trong lúc nhóm C2H5–lại đẩy electron vào nhóm –OH.(2) Phenol có tính axit mạnh hơn etanol cùng được minh họa bằng phản ứng phenol tác dụng với hỗn hợp NaOH còn C2H5OHthì không.(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata vẫn thu được kết tủa C6H5OH.(4) Phenol trong nước cho môi trường thiên nhiên axit, làm cho quỳ tím hoá đỏ.Phát biểu chính xác là :

A.(1)


B.(2), (3)

C.(3), (4)

D.(1), (2), (3)

Đáp án cùng lời giải

Đáp án:D

Lời giải:(1) Phenol có tính axit to gan lớn mật hơn etanol do nhân benzen hút electron của tập thể nhóm –OH bởi hiệu ứng liên hợp, trong những lúc nhóm C2H5–lại đẩy electron vào đội –OH.

Bạn đang xem: Vì sao phenol có tính axit mạnh hơn etanol

(2) Phenol tất cả tính axit mạnh bạo hơn etanol cùng được minh họa bằng phản ứng phenol tính năng với dung dịch NaOH còn C2H5OHthì không.

(3) Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata sẽ thu được kết tủa C6H5OH.

Câu hỏi nằm trong đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 - Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol - Đề số 13

Làm bài

chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài xích thi.Đốt cháy hoàn toàn a mol ancol A được b mol CO2và c mol H2O. Biết a = c – b. Kết luận nào tiếp sau đây đúng ?

Cho những chất sau :

(1)HO–C6H4–CH2–OH(2)CH3–O–C6H4–OH(3)HO–C6H4–OH(4)CH3–O–C6H4–CH2–OH

Chất nào là poliphenol ?


Cho 9,90 (g) tất cả hổn hợp hai chất tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic chức năng với natri (lấy dư), nhận được 2,24 lít hiđro (đktc). Phương pháp của hai ancol đó là gì?

bao gồm bao nhiêu hợp hóa học thơm (hợp chất có vòng benzen) gồm cùng cách làm phân tử là C7H8O?

Khi đốt cháy một rượu 1-1 chức (X) chiếm được CO2 và hơi nước theo tỉ trọng thể tích

*

= 4 : 5. Phương pháp phân tử của X là:

Hiđrat hóa 2-metyl but-2-en nhận được sản phẩm đó là :

Ghép tên sinh hoạt cột 1 với cách làm ở cột 2 cho tương xứng ?

Cột 1

Cột 2

1. Phenyl clorua

2. Metylen clorua

3. Allyl clorua

4. Vinyl clorua

5. Clorofom

a. CH3Cl

b. CH2=CHCl

c. CHCl3

d. C6H5Cl

e. CH2=CH-CH2Cl

f. CH2Cl2

Gọi tên hòa hợp chất gồm CTCT như sau theo danh pháp hay : CH2=CH–CH2–OH

Công thức nào tiếp sau đây không phải là một trong phenol (phân tử các chất đều phải sở hữu nhân benzen)?

Cho 21,2 (g) hỗn hợp có glixerol cùng rượu propylic tính năng với na dư thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Nếu cũng cho tất cả hổn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì gồm bao nhiêu gam Cu(OH)2 bị hòa tan:

Khí CO2sinh ra lúc lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2dư, thu được 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất phản ứng lên men là 80% thì trọng lượng glucozơ buộc phải dùng là bao nhiêu gam ?

Khi làm cho nóng butan-2-ol với H2SO4đặc ở 170oCthì nhận thấy sản phẩm đó là :

Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OHvới hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là :

Rượu etylic rất có thể tạo thành trực tiếp từ:

Trong những phát biểu sau :

(1) Phenol có tính axit bạo phổi hơn etanol bởi vì nhân benzen hút electron của tập thể nhóm –OH bằng hiệu ứng liên hợp, trong những lúc nhóm C2H5–lại đẩy electron vào đội –OH.

(2) Phenol tất cả tính axit mạnh bạo hơn etanol với được minh họa bằng phản ứng phenol công dụng với dung dịch NaOH còn C2H5OHthì không.

Xem thêm: Chế Độ Dfu Của Iphone La Gi Ản, Chế Độ Dfu Là Gì

(3) Tính axit của phenol yếu rộng H2CO3vì sục CO2vào dung dịch C6H5ONata đã thu được kết tủa C6H5OH.

(4) Phenol trong nước cho môi trường xung quanh axit, làm quỳ tím hoá đỏ.


Phát biểu chính xác là :

Dãy gồm những chất phần nhiều phản ứng với phenol là :

Benzen gồm phản ứng thế với axit nitric sệt khi có chất xúc tác H2SO4 đặc. Hỏi phenol, trong đk tương tự, bao gồm phản ứng nuốm không? Nếu bao gồm thì phản ứng của phenol dễ ợt hơn hay trở ngại hơn benzen:

Phản ứng :

C6H5OH+CO2+H2O→C6H5ONa+NaHCO3

Phản ứng trên tạo nên NaHCO3mà không tạo thành muối Na2CO3 nguyên nhân là lí vì chưng nào sau đây ?

Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (rượu) 1-1 chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Nhị ancol sẽ là

Một hóa học (X) phương pháp phân tử C4H8O (X) làm mất màu nước brom, công dụng với natri. Sản phẩm oxi hóa (X) bởi vì CuO không có tác dụng tráng gương (X) là:

Trộn đôi mươi ml rượu cồn etylic 92ovới 300 ml axit axetic 1M thu được các thành phần hỗn hợp X. Mang đến H2SO4đặc vào X rồi cho lên nấu nóng, sau một thời hạn thu được 21,12 gam este. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml. Năng suất phản ứng este hoá là :

Đun rét từ từ tất cả hổn hợp etanol cùng propan-2-ol với xúc tác H2SO4 đậm đặc hoàn toàn có thể thu được về tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ trong phân tử chứa cha nguyên tố C, H, O?

Số đồng phân ancol tối đa ứng cùng với CTPT C3H8Ox là:

Cho các chất : (1)p-NH2C6H4OH,(2)p-CH3C6H4OH,(3)p-NO2C6H4OH.

Tính axit tăng đột biến theo hàng nào trong số các dãy tiếp sau đây ?

Hãy chọn câu phát biểu không đúng :

Chất như thế nào không công dụng với natri?

13,8 gam ancol A tác dụng với na dư giải phóng 5,04 lít H2ở đktc, biết MA

Ba dạng đồng phân (ortho, meta, para) tất cả ở

Cho những chất sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CH2CH2OH

(3) CH3CH2CH(OH)CH3 (4) CH3OH

Dãy nào sau đây sắp xếp các chất đúng theo thứ tự độ rã trong nước tăng mạnh ?

Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là

Oxi hóa 6 (g) rượu solo chức no X thu được 5,8 (g) anđehit. CTCT của X là:

Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O gồm tỉ lệ trọng lượng mc:mH:mo= 21 : 2 : 4. Hợp chất X tất cả công thức đơn giản dễ dàng nhất trùng với cách làm phân tử. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với bí quyết phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam rượu no solo chức mạch hở thu được 13,2 (g) CO2 và 8,1 (g) H2O. Công thức của rượu no solo chức là:

Trong những phương trình hóa học bên dưới đây, phương trình làm sao sai?

Cho sơ đồ biến đổi hóa: But-1-en

*

*

C

Tên của (C) là:

Có từng nào ancol thơm, công thức C8H10O ?

Cho 5 hóa học :

(1) CH3CH2CH2Cl (2) CH2=CHCH2Cl (3) C6H5Cl

(4) CH2=CHCl (5) C6H5CH2Cl

Đun từng chất với dung dịch NaOH loãng, dư, kế tiếp gạn lấy lớp nước với axit hoá bởi dung dịch HNO3, sau đó nhỏ dại vào kia dung dịch AgNO3 thì những chất có xuất hiện kết tủa white là :

Chọn phản bội ứng sai:

Dùng giải pháp nào sau đây để minh bạch phenol lỏng và ancol etylic?

** cho 10,6 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức no sau đó nhau tính năng hết với Na tạo thành thành 2,24 lít H2 (đktc).