Tại sao phải niệm phật

      96

Chúng ta cần phải biết rằng, muốn được vãng sinh thì cần gây nghiệp nhân Tịnh độ, tức thị ta phải tiêu diệt ác nghiệp, nuôi dưỡng thiện căn và phước đức rồi nối liền thiện căn và phước đức ấy cùng với cõi cực lạc bởi phép niệm thương hiệu đức Phật A Di Đà.

Bạn đang xem: Tại sao phải niệm phật


Thành Thất La Phiệt gồm một ông hoàng tánh cực kỳ hung bạo, sản xuất đó, quyền nỗ lực và địa vị hoàn toàn có thể giúp ông thủ tiêu tội ác trước luật pháp mà chưa một lời phải, một đạo giáo nào cảm hóa được ông. Một hôm, ông gặp mặt Phật khi đang du hóa xứ này. New nhìn, ông thấy lòng bỗng nhiên cảm phục như vua dữ trước quản ngại tượng. Ngài bao gồm dạy ông vài ba lời sơ lược: “Hãy tưởng vọng Phật đà, hãy từ bi thương người, hùng lực cứu người”. Ông cung kính vâng lời. Nhưng lúc về đến nhà, vừa thấy tín đồ hành khất, ông ngay thức thì đùng đùng nổi giận. Lời đá quý của Phật không thể trong lòng ông nữa. Khi toan tiến công đuổi người, đột sực lưu giữ lại hình dáng từ nghiêm của Phật, ông liền nhẹ lại tuy vậy không tía thí chút gì. Tối hôm đó, vợ ông lấy làm cho lạ, gạn hỏi đầu đuôi.

Nam tế bào A Di Đà Phật: quy mạng tiên phật vô lượng thọ, vô lượng quang với vô lượng công đức. Đó là câu niệm của hàng giờ, hàng phút của fan tu theo pháp môn tịnh độ để cầu được vãng sinh về vắt giới tốt đẹp này. Ở cảnh giới tĩnh thổ – theo như kinh cơ mà đức Phật dạy – thì gồm có cảnh sống rất thuận lợi cho sự tu tập giải thoát.


Ông bèn tuần tự thuật lại. Dựa vào thuật lại nhưng mà ông nhớ ví dụ hình dung đức Phật với lời Ngài dạy. Đêm ấy, ông suy xét mông lung. Ông nghĩ: “Nhớ Phật, bắt buộc tưởng đến bạn nghèo khổ”. Rồi bắt đầu sáng ông liền đi tìm kiếm Phật. Thân đường gặp một người hành khất bé liệt bên vệ đường, ông suy nghĩ, ngay tức khắc đến niềm nở hỏi han với dốc không còn tiền trong túi ra cho. Tín đồ ấy e sợ hãi cảm ơn rối rít. Cơ mà ông chỉ bảo: “Vì tưởng niệm đến Phật đề nghị tôi góp anh. Anh dấn tiền này khiến tôi được phước, cụ là tôi ơn anh chớ như thế nào anh ơn gì tôi!”. Tín đồ hành khất nghe, lấy làm cho lạ vày không kỳ lạ gì tâm tính ông cùng uy danh đức phật nữa. đột nhiên nhiên, bạn ấy đựng tiếng niệm: “Nam tế bào Phật Đà” (kính lễ đấng Giác ngộ). Ông Hoàng cũng bất giác niệm theo và đi mau tìm kiếm Phật. Khi chạm mặt được Ngài, ông thuật rõ đầu đuôi đầy đủ việc. Nghe xong, đức phật mỉm cười hiền từ bảo: “Khi niệm Phật, ông hãy tưởng niệm fan nghèo khổ. Tưởng vọng người túng thiếu là tưởng niệm Phật đó” .

Xem thêm: Rau Om Là Rau Gì Với Tác Dụng Của Cây Rau Om Và Cách Dùng Hiệu Quả Ra Sao?

Những chúng sinh nào nhờ vào phước duyên tu tập được sinh trưởng ở đó thì tốt nhất định không còn bị thối chuyển trên bước đường giải thoát nữa.

Lời bàn:


Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Đây là câu hỏi và cũng chính là câu vấn đáp riêng cho từng chúng ta. Có nhiều phương pháp để niệm Phật nhưng không ngoài mục đích là để hủy diệt những vọng tưởng điên hòn đảo dấy khởi lên trong thâm tâm thức. Lúc niệm Phật thì ta phải tưởng niệm đến Phật, ghi nhớ nghĩ đến những đức tính xuất sắc đẹp vô hạn của Phật, như Phật A Di Đà tất cả vô lượng vô hạn tánh đức: vô lượng quang, vô lượng thọ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả…

Ta niệm Phật là nhớ mang lại Phật với ghi nhớ phần đa đức tính kia thật rõ để chúng phát sinh trong tâm, giúp thải trừ các vọng niệm sống ta. Niệm Phật rất có thể niệm to hay mật niệm, điều cần yếu là đừng hiểu suông địa điểm miệng mà cần chuyên nghĩ đến Phật và bắt buộc tin sâu, nguyện khẩn thiết và thực hành chuyên cần. đề nghị tin rằng: “Niệm một câu Phật hiệu tiêu được cả ngàn kiếp lỗi lầm và làm cho sinh trưởng vô lượng phước đức”. Chổ chính giữa ý luôn luôn nhắm tới đức Phật A Di Đà và nhân loại Cực lạc.

Kinh Di Đà có câu: “Xá Lợi Phất, không thể vì nhân duyên phước đức của thiện căn nhỏ tuổi mọn nhưng mà được sinh về cực lạc”.


Sự kiện khá nổi bật
*